Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

NM MONRAD LAG, første dag

I denne siste hovedturneringen under Norsk Bridgefestival har de 75 lagene spilt to av tre sesjoner. Fram Larvik har tatt ledelsen med Lasse Aaseng, Tom Johansen, Martin Andresen og Arve Farstad. Hele listen med butler og spillstensiler finner du her. 

I runde 6 (av 8 runder fredag) møtte lederlaget laget som kaller seg "Noe rusk" (Ovesen, Thorsen, Hornslien og Lie) som ligger på 2.plass før innspurten lørdag. Fram Larvik vant med 5 IMP, men tapte dette spillet hvor det er et ekkelt valg for spillefører.

 

Det var standard å være i 4 hjerter, og nesten like standard at øst spilte ut spar knekt. 

Hvordan spiller du?

Det du vet er at spar knekt normalt er fra kortfarge fordi du selv rår over spar 10. Noen ganger kan utspillet være fra dobbelton, men mest sannsynlig er det singelton spar. Dermed har spillefører to mulige spilleplaner siden det kun er to tapere utenom trumfen. Du kan ta sparfinessen og vinne elleve stikk om den går. Alternativt kan du spille hjerter ess og mer hjerter. Det er for best mulig å unngå at øst skal få stjeling om vest kommer inn. Hvis hjerterfinessen ryker vinner forsvaret det stikket, to minor ess og en (minst) sparstjeling. Sånn sett kan det virke naturlig å spille trumfesset og en til, men behøver det være riktig?

Hva om øst har hjerter konge og tre korts trumf?

La oss si du spiller hjerter ess og mer hjerter, og øst vinner for kongen mens vest ikke har flere trumf. Det er sannsynlig at vest har i hvert fall ett inntak, at han har minst ett av minoressene. Øst spiller inn vest og får sparstjelingen du forsøkte å unngå at han skulle få, og du går bet i en kontrakt hvor det kunne blitt elleve stikk via en enkel trumffinesse. På den annen side, hvis trumfen sitter 2-2 er det sikkert spill med esset og en til, det eneste du da kan miste er ett mulig overstikk.

Ovesten spilte hjerter til esset og mer hjerter. Ved det andre bordet tok spillefører trumffinessen. Slik så hele spillet ut:

Denne gangen var det riktig å unngå trumffinessen og spille esset og en til. Han som tok finessen gikk bet da øst fikk seg en stjeling, den andre spilleføreren vant sin utgang og noterte utgang verd 10 IMP. Uten å ha regnet nøye på det sitter jeg med en følelse av å ta hjerterfinessen gir litt bedre sjanse enn å spille esset og en til, og den planen gir også ett ekstra stikk hver gang kongen sitter i saks. Ett IMP er heller ikke å forakte i korte lagkamper. Hvis utspillet er singel spar som du tror ganske sikkert det er, er sannsynligheten stor for at han som bare har en spar (mens han andre har fem spar) sitter med tre trumf, og da er å spille esset bare gullkanet om kongen er singel hos vest.

Litt over halvparten av N/S parene vant utgang, resten gikk bet. Noen av de som vant den fikk annet utspill mot seg.

Her et spill som ga sving i mange kamper (runde 5).

Ville du likt å være i slem med dette? 

Mye avhenger av om vest åpner. Dette er et stilspørsmål, åpne med 11 balanserte. eller ikke. Jeg mener det ikke er et enten-eller. Noen jevne 11-poengere er fryktelig svake, for eks. 4333 hender, og man bør passe. Men med to bra firekortsfarger og 11 hp er hånden verd like mye som mange 12-poengere vi åpner med. Her hadde vest fine, "rene" honnører, og firekorts spar som er et pluss. Martin Andresen åpnet. Da havnet han og Arve Farstad i 6 kløver.

Det med åpningsstil har ikke noe med resultatet på dette spillet, for det var ganske tilfeldig om slem stod eller ikke. Sparfargen må spilles for null taper, så normalt må finessen gå (pluss en liten ekstra sjanse for spar dame singel hos nord, for riktig spill er esset først, så finesse hvis da ikke damen faller).

I drammen satt syd med D-10 dobbel i spar, og slem ble meldt og vunnet ved omtrent en fjerdedel av bordene.

Hvis ikke man får en brijant ide om å ta en vridd finesse i spar, dvs. knekten fra nord, vinnes 6 kløver med kun en taper i hjerter.

En spillefører gikk bet i 6 kløver og må ha forsøkt den vridde finessen. Den sparvarianten forutsetter imidlertid at to kort sitter på bestemt sted (spar dame må sitte hos nord og spar 10 hos syd), og det gir kun 25% sjanse. En enkel sparfinesse gir jo som kjent 50% sjanse.

For lederlaget var spillet verd 13 IMP da motstanderlaget var i 5 kløver med tolv stikk ved det andre bordet.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.