Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Motspill (spill fra KM par)

Resultater fra kretsmesterskapene for par har begynt å tikke inn. KM par er som vanlig i tillegg til at det er et kretsmesterskap semifinale i NM for par. Kretsene får med minst ett par til parfinalen, i tillegg får de større kretsene ekstra par for stor deltakelse og tidligere resultater. Det er puslespill, og vi kommer selvsagt tilbake til dette når startlisten er klar for PARFINALEN som i høst skal spilles i Kragerø.

I Vestfold krets vant i helgen Lasse Aaseng - Tom Johansen KM med ei langside til hovedfeltet. Vinnerparet noterte pene 70,66% som er uvanlig i en såpass lang turnering. Vi tar med et spill fra den turneringen hvor det var øst som først og fremst avgjorde hvor poengene skulle havne. Prøv deg selv som øst.

     BLINDEMANN

                                               MOTSPILLER

Syd skal spille 6 spar (eller 4 spar), og du vet ikke så mye mer om syds hånd enn at der er det 4-5 spar og 8-10 poeng. Det som øst gjør i det kritiske øyeblikket er i dette spillet like avgjørende om N/S spiller 4 spar som var kontrakten ved mange bord.

La oss si makker spiller ut kløver dame til det single esset. Spillefører tar for A-K i trumf, makker følger to ganger, så spar til damen. Da kaster makker (eller bør kaste) kløver 3, fordeling fra gjenværende. Så kommer ruter dame fra syd til liten, liten og din konge. Hva nå?

Øst vet lite om hvordan de røde fargene ser ut hos syd og vest. Å spille hjerter unna tieren er ikke så fristende, for kanskje har syd KJ9 og makker damen tynt tredje. I så fall vil hjerterspill fra øst rulle opp fargen for spillefører. Så øst bør spille ruter eller kløver. Det var her mange som spilte mot 4 spar tenkte at å spille kløver er "safe". Det var det ikke:

Kløverspillet idet øst var inne på ruter konge var til dobbeltrenons og kunne stjeles hos nord med avkast av en hjerter fra syd. Da stod resten. Det er en taper i hver av de røde fargene, men over halvparten av N/S-parene spilte 4 spar med tolv stikk. Ingen ble holdt nede på elleve stikk i utgang! Å notere -680 ga 25% til Ø/V. Å unngå å tråkke på det tolvte stikket og notere -650 ville gitt 63% til Ø/V!

Øst bør antagelig tenke på at vest kan ha sekskorts kløver fra start og spille ruter idet han kommer inn på ruterkongen. Vests kløver 3 i tredje trumfrunde er norsk fordeling fra gjenværende. Det viser tre eller fem gjenværende kløvere. Hvis det er trekorts kløver (firekorts fra start), er det da så morsomt å kaste en kløver? Nei, det er nok veldig sannsynlig at vest har fem gjenværende kløvere og følgelig er å spille en andre runde kløver til dobbeltrenons. 

Vinnerparet spilte mot 6 spar og tok beten. Der kom hjerter dame i utspill, og da går det nesten ikke an å bomme motspillet. Det var flere par i slem som ikke er så veldig dårlig (sparen må ordne seg og ruter konge må sitte i saks).

Litt merkelig egentlig: alle som var i slem fikk kun elleve stikk, mens alle som var i utgang fikk tolv.

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.