Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Mens vi venter på Nordisk Mesterskap (m/spill fra trening)

Nordisk mesterskap i klassene Ladies og Open spilles fra 7. til 9.juni i Kristiansand. Norge stiller med to av VM-parene våre (Brogeland-Lindqvist og Kvangraven-Tundal) i Open og to lag i dameklassen (Harding, Fuglestad, Vist og Heskje på Norway og Grude, Øigarden, Rom Anjer og Holmøy på Norway 2). Nils Kåre Kvangraven vil være ansvarlig for bulletinen, og alt om mesterskapet så langt finner her.

Mens vi venter på at det mesterskapet skal starte tar vi med et par oppvamringsspill som forekom forleden. Det er neppe vanskelige spill for internasjonale spillere, men denne typen hverdagsspill er viktige så man i alle fall ikke surrer bort poeng når det ikke er så komplisert. Alt for ofte hører man spillere si "den skulle jeg hatt hjem" fordi det slurves i denne type spill. Her går vi derfor grundig gjennom tankegange for spilleføringene, og den måten å tenke på kan være nyttig mange ganger. 

Dette er fra parturnering hvor det ikke bare handler om å vinne sin kontrakt, men overstikk er viktig og. Tankegangen i spillet kunne imidlertid vært avgjørende også om det handlet om kontraktstikket.

Ikke særlig kompliserte meldinger her, nord åpner i tredje hånd med 1 grand og blir plassert i utgang.

Mot nords 3 grand spiller øst ut spar 2 - invitt. Vest legger på spar 9 og du vinner med knekten. Her et tips om et spørsmål du alltid bør stille deg når slikt skjer i første stikk, og også i senere stikk selvsagt:

Hva vet du nå?

TIPS:

Å besvare det spørsmålet når du har fått fatt i noe som er facts eller nesten facts vil være med på å lage et slags "bilde" av de skjulte hendene, og det kan være nyttig senere. Å registrere det du vet med det samme gjør at dette "bildet" materalisererer seg bedre og du vil lettere også huske hva som har skjedd senere i spillet. Hvis du vet hva en spiller har i en farge vet du også eksakt hva den andre skjulte hånden har i den fargen! Det er facts, men husk å registrere det...For eksempel om spiller ikke ikke følger farge i en farge du starter med, fortell deg selv (snakk inni deg selvsagt...) hva han andre har (for eksempel: aha, så han andre har J-9 femte fra start, eller lignende). Det hjelper på prosessen med å danne seg et bilde av hvordan det sitter og du husker også lettere utover i spillet hva som har skjedd og hvordan det sitter.

Her vet du at øst har spar dame, ikke bare var det invittutspill, men vest ville aldri lagt nieren med dame-9-(x).

Du har åtte toppstikk og det niende kan for eksempel komme i kløver, men da må det tippes hvor kløver dame sitter. Men du har en god annen sjanse enn kløverfinessen, den anemiske ruterfargen har potensiale. Å spille ruter med det samme er riktig. Det går galt en gang hver lysår hvis vest har royal straight flush i fargen (AKQJ10) og øst er renons, men det kan du se bort fra i praksis. Hvis ruteren sitter 3-2 får du godspilt det niende stikket i ruter. Hvis ruter sitter 4-1 har du fortsatt kløversjansen i behold.

I første ruterrunde legger øst knekten, men vest stikker over med damen og skifter litt overraskende til hjerter 10. Du stikker og spiller mer ruter. Øst vinner med kongen og fortsetter med hjerter knekt mens vest følger med ruter 10. Så fargen satt 3-2 fra start. Inne igjen er du nå komfortabel med en stopper i hver majorfarge, og spiller en tredje runde ruter som går til østs ess mens vest kaster spar 9. Øst spiller en tredje runde hjerter som du vinner.

Du har 3+3+1+2 sikre stikk, totalt ni stikk. Tar du dem og noterer utgang?

NEI!

Ikke hvis du har fulgt med i timen, for hva vet du nå?


Med den nokså sikre antagelsen om at øst har spar dame vet du at han har vist 11 poeng allerede med hjerter knekt og AKJ i ruter. Det er 11 poeng, og du har vel ikke glemt at han passet i åpning? Så kløver dame er hos vest, hvis ikke snør det oppover!

Du tar kløverfinessen gjennom vest med stor trygghet og noterer overstikket. Pluss 430 blir en delt topp, for om forsvaret hadde fortsatt med spar ville de rukket å godspille ett spartikk før det niende stikket er etablert i ruter, og holdt kontrakten ville blitt holdt nede på ni stikk. Vest bør stikke over ruter knekt i fargens første runde (godt motspill), men han burde ha fortsatt med spar i stedet for det der hjerterskiftet (altså svakt motspill). Og slikt kan og bør du dra nytte av!

PS: Hva visste øst etter første stikk?

Da han spilte ut spar 2 og vest la nieren, stukket med knekten hos nord, visste øst at nord satt A-K-J i spar. Det er fordi øst også vet at makkeren ikke ville lagt spar 9, men esset eller knekten om han hadde A-9-(x) eller K-9-(x). Nord er en skjult hånd for øst, og det er viktig også som motspiller å "fortelle seg selv" slike facts etter hvert som de tikker inn. Å vite om hele 8 HP hos en skjult hånd idet han har vist fram bare 1 av de poengene kan ofte være nyttig informasjon.

Så et spill hvor først og fremst meldingene var viktige:Øst passer i åpning før syd de fleste steder åpner med 1 ruter.

Hvordan bør N/S melde for å komme seg i denne fine lilleslemmen i ruter?

Det bør vel gå an å finne frem på flere måter, men enklest er det hvis man spiller med omvendte minorhøyninger så 1 ruter - 2 ruter er krav, enten minst invitt eller utgangskrav. Da har syd en god og beskrivende melding til rådighet, 3 hjerter - Splinter. Det er ikke viktig å melde hjerter som naturlig, spesielt ikke med hopp, da nord normalt har benektet 4+ kort i en majorfarge når han støtter en minor direkte. Dessuten kan syd om han har fem hjerter og seks ruter melde 2 hjerter, så melde hjerter en gang til senere.

Splintermeldignen lover kortfarge i hjerter og en god hånd. Nord vet da at 3 grand kan være farlig med kun en hjerterstopper. Det kan jo hende motparten må spilles inn for å godspille stikk, og da drukner N/S i hjerterstikk. 5 ruter er trolig bedre siden syd sannsynligvis har spar- og kløververdier (utgang i ruter vil bli spilt av syd). Dessuten har nord flotte kort for ruterkontrakt nå, slem kan være mulig. Han bør ta med seg 4 kløver - kontrollmelding. Da ville ikke syd stoppe før de har nådd lilleslem. 

Mot 6 ruter spiller vest ut hjerter knekt til esset. 

Hva er sjansene i denne slemmen?

Det blir kun bet om det blir to spartapere. Sparfinessen kan gå, da er det enkelt. Men kløveren gir også en sjanse for det tolvte stikket, med 3-3 i den fargen er det tolv sikre stikk. Hvilken rekkefølge bør sjansene forsøkes?

Ofte er det slik at å forsøke sidefargen (snill sits) bør forsøkes før en finesse som hvis den går også vil lykkes senere. I dette tilfellet kan du riktignok forsøke sparfinessen først, men det er bare hvis du ser kun de to sjansene. Hvis du tar sparfinessen og den ryker har du jo fortsatt sparstopper, og sitter kløveren 3-3 går det bra. Men det er altså en annen sjanse som gjør at "hovedregelen" om å forsøke sidefargen først bør følges her også. Vest kan ha kløverlengden, og da har du 100% spill!

Vinn med hjerter ess og (for eksempel) rutinemessig trumf den andre hjerteren (eliminasjon av den fargen), med det samme, eller i prosessen hvor du tar ut motpartens trumf som sitter 2-1.

Så testes kløveren. 

Da viser det seg at vest startet med knekten fjerde. Dermed vet du at en vellykket sparfinessen ikke behøves likevel - hvis du ser sluttspillet. Du har sikkert spill selv om det sitter som det gjorde i forrige uke, slik:

Etter å ha fått hjerter ut, trumfet hjerter 6 og tatt ut trumfen spilte du tre store kløver. Vest viste seg å ha fire kløver. Da er dette igjen idet du er inne på nords kløver ess:

 

Du spiller kløver 7 og overlater elegant det stikket til vests knekt mens du kaster spar 2 fra hånden. Vest må spille spar tilbake, eller hjerter som du kan trumfe hos nord og kaste spar dame fra hånden. 

Litt artig poeng, kanskje: I dette spillet hvor det ved første øyekast så ut som om du var avhengig av sparfinesse eller kløver 3-3 lykkes ingen av de sjansene, men kontrakten var likevel nedlegg selv om (på grunn av at) du avga ett stikk i kløver med denne kløverfargen! 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.