Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Meldeprøve (fra Hamar, par)

Dette spillet fra parturneringen på Hamar forleden inneholdt først og fremst et interessant meldeproblem som det nok ikke er noe klart fasit-svar på. 

        ØST

Syd er giver og N/S i sonen.

Du sitter altså øst og hører syd åpne med svake 2 spar fulgt av pass fra vest og nord. Hva melder du?

Du kan ikke doble med singel hjerter. Å melde grand med 5-5 hånd er også utelukket. Vel grand...? 4NT er nok et alternativ, begge minor. Men det utelukker muligheten for å spille 3NT. Hvis ikke du velger å ta så hardt i med 4NT direkte blir det simpelthen å melde inn med en farge med litt vel sterke kort for en enkel innmelding. Og det er også et annet problem, du har to farger og vet ikke hvilken farge makker eventuelt har tilpasning i. Det kan jo godt gå pass rundt på innmeldingen din. Med 5-5 hender er hovedregelen å melde høyeste rangerte farge først. Er det løsningen her også, en litt overvektig 3 ruter-melding, med en litt svak farge?

Her er hva Christian Bakke tenkte:

"Kløverfargen var mye tettere, så om jeg skulle bli spillende i 3 i minor kunne det fort være best å spille 3 kløver." 

Dette er fornuftig tenkt spesielt i parturnering hvor det ikke handler så mye om å melde utganger og slemmer, men enda oftere er det viktigste å lande på beina og gjøre det bedre enn de fleste andre.

Å gjøre slike vurderinger gir aldri noen garanti, men velges den mest fornuftige løsningen ofte unngås oftere elendige spill. Å melde inn 3 kløver som Bakke gjorde ble dog suksess av en annen grunn enn det med risikoen for "å bli spillende 3 i minor". Men om han hadde sagt 3 ruter kunne det fort gått pass rundt, og det ville blitt en trist kontrakt. Det skjedde faktisk ved flere bord.

Etter 2 spar og pass, pass sa altså Bakke 3 kløver. Nicolai Heiberg-Evenstad (vest) fant nå en god melding, 4 ruter - Splinter. Dvs. god kløverstøtte, gode kort og singelton ruter. Vest vil i utgangen 5 kløver, og da kan det med såpass bra kort være fornuftig å fortelle sin historie på veien for at makkeren skal kunne vurdere kortene godt.

Splinter-meldingen var midt i blinken for Bakke som gikk på til slem via Key-Card Blackwood. Da vest sa 5 hjerter (2 Key Cards) som svar på 4NT doblet nord, så mot kontrakten 6 kløver kom hjerter konge i utspill fulgt av hjerter til knekten og stjeling. Derfra var det ganske rett frem for en spiller av Bakkes kaliber: Ruter ess, ruter til stjeling og spar til kongen. Nord la spar 6 og syd spar 5 (norske) så det så veldig ut som om sparfargen satt 6-2 (toeren og fireren mangler), dvs. syd hadde ikke åpnet med syvkorts farge. Nok en ruter ble trumfet hos vest, så spar til damen og en tredje ruterstjeling. Den ble stjålet med esset siden det var syd som hadde fire ruter. I det stikket kastet nord hjerter. For å ta med den lille muligheten at nord har fire kløver (4-0) kunne han nå teste spar ess. Nord tjener ikke noe på å trumfe, østs trumfer over og østs kort står jo. Nord kastet hjerter dame, og nå visste spillefører at nord satt igjen med hjerter ess, så kløveren kunne ikke sitte 4-0 lenger. Ut med trumfen og godtspilt ruterstikk til slutt (jeg vet ikke om han giddet, men han kunne i alle fall sørget for at siste stikk ble tatt med ruter 7).

Pluss 920 ga ren topp og var et viktig bidrag for å være med i den tette fighten om førsteplassen i turneringen. Men Bakke og Heiberg-Evenstad manglet til slutt likevel noen strøpoeng for å vinne.

Ved fire bord ble kontrakten 3 ruter som var akkurat det Bakke ikke ville risikere.

Sam-Inge Høyland og Ole Marius Myrvold som vant turneringen satt N/S og spilte mot 3 ruter med ni stikk, Ø/V +110. Det ga 75% til N/S. Brødrene Erik og Harald Eide som ble nr. 3 satt også N/S og spilte mot 3 ruter. Ved det bordet gikk spillefører bet i delkontrakten 3 ruter i samme spill som Bakke-Heiberg-Evenstad vant slem. Å bete 3 ruter ga 84% til paret som ble nr, 3.

   

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.