Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MESTERTREFF - TORSDAG

Den fjerde og siste mestertreffen ble spilt på torsdag. Seieren gikk til ROY HUGO OLSEN-STIAN EVENSTAD med 65,43%. På 2.plass kom DAG HELDAL PAULSEN-JØRN MARKUSSEN med 65,05%, og 3.plassen gikk til THEA HOVE HAUGE-JON HELGE HERLAND med 62,97%.

Alle resultatene finner du her, og kommentarene som ble laget på forhånd finnes her.

I kommentaren til spill 7 på torsdag er det en feilanalyse i siste avsnitt. Kontrakten (3NT) går bet om Ø/V saker riktig. Det vil bli korrigert ganske snart.

Ukens skivebom i mine spådommer om hva som kunne komme til å skje rundt omkring var dette spillet som ble et skikkelig svingspill, men ingen gjorde det jeg antydet kunne skje:

I forslaget ender det altså i kløverkontrakt N/S hvor det heldig vinnes elleve stikk. Selv om vest finner skift til spar i det andre stikket, går det bra ved å stikke opp og spille ruter for to sparavkast før det spilles trumf. Ø/V får kun for hjerter ess og trumfesset.

Det kunne vel ha blitt kløverkontrakt der nord doblet 4 hjerter. Det var noen som doblet, men ved mange bord gikk det da pass rundt og vest spilte 4 hjerter doblet med ti eller elleve stikk. Hele seks par noterte +990 for 4 hjerter doblet med ett overstikk! Dessuten var det mange +790, og noen som vant 5 hjerter doblet (850).

Det ble imidlertid ikke spilt en eneste kløverkontrakt N/S!

Det skyldes antagelig at en god del på nords plass over åpningen 4 hjerter meldte inn 5 ruter som selvsagt godt kan være riktig melding. Hvis det dobles over 4 hjerter er det ikke sikkert det er bra med sparkontrakt om syd melder spar i stedet for som her foreslått sier 5 kløver. Det kan sett fra nords ståsted være bra i 4 spar hvis syd har femkorts spar, men om han for eksempel melder 4 spar med kun fire kort kan det godt hende at det er bedre i ruterkontrakt. 5 ruter kan også være bedre om syd melder 5 kløver hvis syd ikke har så god farge som dette.

Mot 5 ruter går det på flere måter an å ta minst en bet. Med spar ut, eller hjerter ut og skift til spar har forsvaret to sparstikk, ett stikk i hjerter og kløver ess = to bet. Men i praksis er det naturlig med hjerter knekt i utspill. Vest stikker over, og kan altså ordne to bet om han skifter til spar. Men han vet jo ikke om det er nord som har singel hjerter og øst dobbelton, eller motsatt. Det er jo de to skjulte hendene. Hvis vest forsøker en hjerter til trumfer nord. Det er fortsatt bet. Om spillefører tar ut trumfen og spiller kløver ligger øst unna to ganger med kløver ess, og bordet (syd) blir uten inntak.

De fleste gikk bet i 5 ruter, men to N/S-par noterte +850 for 5 ruter doblet med elleve stikk. Fra topp N/S til topp Ø/V var det altså en forskjell på 1840 poeng! Ett par fikk +810 for 4 ruter doblet med ett overstikk.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.