Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MESTERTREFF - TIRSDAG

Tirsdagens mestertreff fikk 100 par på startstreken. Helt til topps gikk TOM GJOS - LARS HELGESEN med 68,37%. På 2.plass kom JOHN IVAR SEIERSTEN-KENT ANDRE LIENG (64,96%), og tredjeplassen gikk til JOSTEIN OVERVATN-DAG SÆTHER (63,60%).

Alle resultatene finner du her.

Det er på forhånd laget kommentarer til alle de 24 spillene som ble spilt tirsdag. Kommentarene/analysene inneholder forskjellige mulige scenarier i meldinger, spill og motspill, og dette finner du her. 

Da spillsettet ble gjennomgått på forhånd merket jeg meg dette spillet som i teksten ble antydet kunne bli "dagens avis-spæll" for enkelte. Og det var endel som fikk gleden av å skvise hjem denne slemmen. 

//

Dette kan bli dagens «avis-spæll» for noen.

Idet øst velger å åpne med sin 11-poenger og en brukbar fem-korts farge havner han raskt i 6NT. Om øst passer i åpning kan de stoppe i utgang.

Det er elleve toppstikk, og det er ikke noe å si på å ta kløverfinessen som er en ren 50% sjanse for det tolvte stikket.

Hva syd bør spille ut er helt tilfeldig. Syd kan godt være uheldig og gi det tolvte stikket på et sølvfat ved å spille ut kløver. Da er spillet er over på sekunder. Idet syd finner hjerterutspillet er det verre, men spillefører har en sjanse. Han lasjerer første hjerter for å korrigere tempoet som det heter på skvis-språket. La oss si nord fortsetter med hjerter til vests ess. Da kan spillefører om han gjetter på at syd har kløver dame få til dette, for syd har blitt alene om å holde hjerteren også i tillegg til kløveren, og dermed er han et perfekt offer for en skvis. Alle spar- og ruterstikkene tas, og før den siste ruteren vil det se slik ut:

Idet ruter 8 spilles må syd enten kaste hjerter konge, eller gi opp en kløver. Hvis han kaster hjerter, tar spillefører de tre siste med A-K i kløver og hjerter 9. Syd ser han må holde hjerteren, og bør klare å kaste en kløver uten å avsløre seg. Men om spillefører leser sitsen kan han spille kløveren fra topp, og damen kommer på. Kløver knekt gir det tolvte stikket!

Hvis Ø/V får til dette får de en velfortjent kanonscore på dette spillet. Om syd i gunstig sone kaster innpå 1 hjerter over østs åpning vil kanskje vest bli spillefører i 6NT, og hjerter dame komme i utspill. Da blir det litt lettere å få til skvisen, for noe må jo syd ha for innmeldingen? Hjerterutspill fra nord lasjeres, og senere vil det bli den sluttposisjonen vi nettopp så på - syd er ferdig. N/S: -1440

//

Vel halvparten av de 50 Ø/V-parene meldte slem. Av dem vant 18 par slem, noen i grand og noen i ruterkontrakt. Åtte par gikk bet i slem. Pluss 1440 for 6 grand med tolv stikk ga 84%. De som spilte utgang, men fikk tak i det tolvte stikket fikk litt over middels.

En del av dem som fikk hjem slemmen fikk favøren i kløver som ble nevnt, men andre vant tolv stikk hjelp av kløver/hjerter-skvisen. Hvorvidt syd avslørte seg idet han måtte gå ned på kløver dame dobbel mot slutten vites ikke. Å være våken som motspiller og ha evnen til se hva som kommer til å skje (jeg blir skviset snart!) er viktig slik at kortene kan legges i vanlig tempo mot slutten. Da blir det et rent valg for spillefører: hvor er kløver dame plassert?

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.