Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MESTERTREFF - ONSDAG

Det deltok 70 par i onsdagens Mestertreff på RealBridge (online). SIGURD ØSTEBØVIK vant for andre gang denne uken, onsdag sammen med SIMON EILERAAS. De noterte 67,59%. På 2.plass kom RUNE LØVÅS-ØYSTEIN OLSTAD (61,34%) like foran paret på 3.plass som var ARILD RASMUSSEN-HILDE BJØRLO (61,27%).

Hele resultatlisten finner du her. Der kan en også se på de forskjellige makkerparenes lister, alle spillene og det er tilgang til en fil hvor spillet gang kan gås gjennom stikk for stikk. 

I turneringens siste spill handlet det om å finne slem, og å få den på rett hånd. Her er mine "spådommer" om spillet, sakset fra kommentarfilen som du kan finne her.

Etter den gjennomgangen kan vi se litt på hva som skjedde da spillet forekom.

//


Her vil øst raskt være i 4 hjerter mange steder, enkelte etter å ha meldt inn 4 hjerter direkte. Da havner mest sannsynlig N/S i 5 kløver hvor det pga. at nord blir spillefører er tolv sikre stikk. En spar kan etter å ha tatt ut trumfen kastes på den tredje ruterhonnøren. Hvis øst spiller ut hjerter konge mot nords kløverkontrakt kan det bli tretten stikk også hvis spillefører tar en modig ruterfinesse med tieren, eller hvis vest på et tidspunkt finner på å kaste en ruter (han ser jo ikke nord sine kort).

Det ble på en måte feil av øst å la N/S spille 3NT, men han gjorde nok det fordi han hadde et håp om bet i den kontrakten med inntak til den lett godspillbare hjerterfargen. Med hjerter ut er det imidlertid ti sikre stikk, og det blir elleve om spillefører får fire ruterstikk. Selv om vest skulle finne på å spille ut spar dame mot 3NT er det ti stikk hvis spillefører dukker fra nord to ganger slik at Ø/V sin spar blir blokkert. Den starten (spar dame i utspill) gir imidlertid et kjedelig valg, og det kan bli lang nese hvis det dukkes fra nord to ganger, for etter spar dame vinner første stikk og spar knekt andre stikk kan det jo hende vest spiller esset i tredje stikk! Han kunne jo hatt AQJ femte eller sjette fra start.

Det blir kanskje flest kløverkontrakter her, og 6 kløver er en god lilleslem så lenge nord blir spillefører slik at spar konge er beskyttet. N/S: +430

//

N/S + 430 var et ganske vanlig resultat. Det ga litt over middels, de slo alle dem som var i 5 kløver med tolv stikk (420).

Åtte par fant lilleslemmen i kløver, og alle fikk kontrakten på nords hånd. Å notere +920 for 6 kløver med tolv ga nesten 90%. Sjalg N. Solum fikk tretten stikk i 6 kløver - alenetopp. Det skjedde ikke ved at han tok en sylfrekk ruterfinesse, heller ikke ved at det kom ruter ut fra øst som ville forært spillefører det trettende stikkete i den fargen.

Mot Solums 6 kløver kom hjerter konge i utspill til esset. I stedet for simpelthen å ta ut trumfen og ta tre runder ruter fikk han laget en skvisposisjon som hadde fungert om vest satt med spar ess sammen med de fire ruterne. I andre stikk hjerter til stjeling, trumf til syd, og nok en hjerterstjeling. Så resten av trumfene. Om ruteren gir fire stikk gjør den jo det til slutt også, det haster ikke med å prøve det. Her er sluttposisjonen sånn som det ville sett ut om vest faktisk hadde spar ess:

På kløver 10 fra syd er vest skviset og må kaste spar ess, eller gi opp ruteren. Merk at om en slik skvis skal fungere må man ha overgang til den andre siden, så det fungerer ikke om man prøver ruteren tidlig. I virkeligheten satt ikke vest med spar ess, men det ble likevel tretten stikk da han ganske tidlig slapp en ruter fordi han følte seg skviset med Q-J-10 i spar og knekten fjerde i ruter.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.