Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

MELDESTIL: Bør det åpnes med 11 poeng?

Svaret på spørsmålet i overskriften er at dette først og fremst er et stilspørsmål.

Noen åpner alltid med 11 HP selv om det er en helt balansert hånd. Så begynner enkelte å åpne med 10-poengere også. Jeg tror ikke nødvendigvis en sånn super-aggressiv stil er vinnende. Det er dog et poeng at å være først ute (melde først) har noe for seg, på lignende måte som i poker. Du kan på en måte få tatt kommandoen i spillet.

Tynne åpninger gjør at man kan sette press på motparten, «kjøpe» kontrakter når de har høyere kontrakter, og kanskje de ikke finner utganger til og med. Nedsiden er egentlig ikke at det er så farlig å åpne fordi det kan bli kostbart, men at det blir større intervall for åpningen. Det kan noen ganger gjøre det vanskelig for svareren, og egen side kan havne for høyt.

Jeg har tro på en såkalt tight-aggressiv stil. Dvs. åpne tynt med fordelingshender, spesielt hvis fargen(e) er bra så det kan gå bra også om det ikke er tilpasning i noen farge. Med jevn fordeling tror jeg det er best å passe med 11, spesielt om det er 4-3-3-3 fordeling. Med 4-4-3-2 erl nok noen få hender med 11 er bra nok, da kaller jeg dem 12 poengere.

For eksempel så vi i en kamp i den pågående VM-kvalifiseringen noe slikt som dette:

Dette er en åpningshånd slik jeg ser det, en bedre hånd enn mange 12-poengere som alle åpner med. At man har «boss-fargen» spar er også et poeng. Og de to fargene er ypperlige, de har et stort potensiale for å kunne gi stikk! Når alt kommer til alt er det jo det - antall stikk - bridge handler om, ikke antall honnørpoeng!

Med femkorts farge kan det også være grunn til å vurdere å oppvurdere noen hender selv om det er 5-3-3-2 fordeling. Men med damen tynt femte og slikt er det ikke sikkert fargen er så stikkgivende. Fargekvalitet er en av faktorene som er viktig når det gjelder sånn «handevaluation».

Da vi fulgte kampene på RealBridge forleden, kom det i mange kamper flere sånne marginale avgjørelser. Vi så en spiller som passet med A109-femte i spar, 5-3-3-2 fordeling og 11 poeng. Greit nok. Men like etter åpnet samme mann med 5-3-3-2, også 11 peong, da hadde han kløverfarge. Det var riktignok en god kløverfarge, så jeg ville åpnet med begge de hendene. Men om man måtte velge åpning med kun en av de to hendene med 5-3-3-2 og 11, så tror jeg det ofte er den med sparfarge - «boss fargen» - det har mest for seg å åpne med.

Alt dette koker ned til stil og hva makkerskapet bestemmer seg for. Det er ikke så lett å si med sikkerhet hva som er best i det lange løp.

I et fast makkerskap bør man diskutere dette, bestemme seg for en stil og følge den.

Helness-Helgemo har en fin meldestil etter min og veldig mange andres mening. De spiller som oftest aggressiv og tøff bridge. Åpningen er dog sjelden med 11 balanserte. Da må det være noen spesielt bra med kortene. Jeg har sett at de passer med noen hender som mange automatisk åpner med, og hender jeg selv synes er akkurat på grensen (og derfor som regel åpner med). Det gir selvsagt ingen mening å argumentere mot dette parets stil på dette området, deres resultater i snart tre tiår taler for seg selv.

Her er en hånd fra VM-kvalifiseringskampen mot Danmark. Øst satt i første hånd, ugunstig sone.

Åpner du?

Utfallet er nokså tilfeldig.

Slik hele spillet så ut hadde Ø/V en hjerterstopper, men kun sikker stopper hvis vest blir spillefører da han satt med K-x i hjerter. Om øst havner i grandkontrakt vil liten hjerter ut fra syd gi spillefører et meget kjedelig valg.

Selv om de får ett stikk i hjerter må kløverfinessen gå for at 3NT skal kunne stå slik kortene var (kongen må sitte hos nord). Altså er utgang usikkert, men ok. Med andre ord kan ikke pass kritiseres pga. utfallet på spillet, at 3NT tilfeldigvis fyker hjem i praksis.

Hvor god er denne hånden?

Den er temmelig rusten, mange knekter...

Men det er positive faktorer og.

K-J dobbel er ingen ideell kombinasjon, og det samme kan sies om en ugardert dobbelton knekt. Det er dog to-tre plussfaktorer også. Øst har 4-5 fordeling (stikkpotensiale). Han har sparfarge, den høyest rangert fargen. Og kløverfargen er bra, tieren er et godt kort som gir stikkpotensiale.

Helness åpnet ikke, greit nok. De endte til slutt i 4 kløver med ti stikk, +130.

Av østspillerene var det 10 som passet. Da endte Ø/V i delkontrakt, eller noen steder spilte de motspill mot høye hjerterkontrakter N/S med bet. De 18 andre på østs plass åpnet, og +600 i 3NT var et ganske vanlig resultat.

Ett enkelt spill beviser ingen ting. Og resultatet ville som nevnt blitt motsatt hvis kløver konge satt hos syd i stedet for hos nord. I så fall vinner de som er i delkontrakt IMPs, for utgangene går bet. Det er små marginer i bridge.

Hva med disse kortene?

Du sitter øst. Ingen er i sonen, og du er i andre hånd. Nord passer.

Åpner du?

Med dette åpnet nesten alle, inkludert Christian Bakke for Norge. Makkeren hadde 12 ganske ordinære poeng med femkorts hjerter. Til tross for åpning av øst stoppet endel par i delkontrakt. Men utgang stod Ø/V selv om den var litt avhengig av grei sits. Igjen, resultatet kunne godt vært motsatt og de i delkontrakt ville vunnet IMPs.

Som alltid har det vært flere slike marginale avgjørelser i den pågående turneringen. Når spillerne ved de to bordene velger forskjellig, åpning eller pass, blir det ofte svingspill.

Hva som er best stil skal jeg ikke begi meg inn på å påstå noe sikkert om. Jeg tror dog at jeg kan påstå at det lønner seg å bestemme seg for en stil og være trofast mot den.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.