Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

LASJERE, ELLER IKKE?

Litt lærebokstoff i dag, for de som liker å "studere" litt, også bridge.

I denne artikkelen og den neste her i bloggen skal vi se litt på det med lasjering, eller ligge unna når man kan ta stikket (typisk ikke stikke første gang med et ess i grandkontrakt).

Å lasjere blir av mange sett på som en slags ekspertvariant, og idet spillere kommer over begynnerstadiet blir teknikken raskt lagt til deres repertoar. Det er imdlertid fort gjort at man bruker teknikken for automatisk, for «det er jo liksom en ekspertvariant». Det kan faktisk godt hende det er helt feil å lasjere hvis en ser på hele spillets kontekst. Også svært gode spillere feiler av og til når de gjelder dette. Et litt avansert eksempel kommer mot slutten av denne artikkelen.

Tips: Hvis du tenker på å lasjere, vær sikker på at du vet HVORFOR du lasjerer i det bestemte spillet.

Den mest åpenbare situasjonen hvor lasjering (ligge unna når man kan ta stikket) er i grandkontrakt, i den utspilte fargen. Det gjøres for å bryte motspillernes forbindelse i den utspilte fargen. La oss si du har:

Det kommer en liten hjerter ut fra nord mot din grandkontrakt. Det er jo svært ofte sånn at du må innom motparten for å godspille egne stikk du kan ta for idet du kommer inn igjen. Hvis hjerteren i dette tilfellet sitter 4-4 spiller det ingen rolle hva du gjør i starten, de vil få tre hjerterstikk i det de kommer inn igjen, og de får totalt tre hjerterstikk om du lasjerer også. Men om hjerteren sitter 5-3 kan det være du tjener på å lasjere (ligge unna) to ganger, og så stikke tredje gang. Stikkes med esset første eller andre gang kan han med trekorts hjerter spille inn makkeren i fargen hvis det er han med trekorts hjerter som kommer inn idet du må slippe dem inn. Hvis du lasjerer to ganger, og han med trekorts hjerter kommer inn (for eksempel på ett ess) er det ikke sikkert den motspilleren med femkorts hjerter har noe inntak, og han/hun blir sittende å se på hjerterstikkene sine resten av spillet!

Dette er vel å bra, og kjente ting for de fleste.

Men så er det altså slik at mange spilleførere, i noen tilfeller selv gode spillere lasjerer i spill hvor det er feil å lasjere.

Når er det slik at du ikke bør lasjere?

Hvis du har dine stikk, kanskje en haug med stikk uten å slippe dem inn kan det være feil å lasjere.

Den største feilen er dog å lasjere når du har en annen svak farge. Hvis de skifter til den andre fargen blir det kanskje verre for deg, og du kunne simpelthen stukket og tatt dine stikk!

En annen ting mange spilleførere overser er når de faktisk rår over en ganske sterk kombinasjon i den utspilte fargen, kanskje en kombinasjon hvor mellomkortene er i ferd med å vokse til stikk. Her er et eksempel på en slik farge:

Du får hjerter 3 (norske utspill) ut fra nord mot din grandkontrakt. Etter liten fra bordet (øst) legger syd damen. Å lasjere nå vil i de aller fleste spill være feil. (I alle fall i spill hvor du har sånn cirka 8-10 stikk.) For denne hjerteren er plutselig i ferd med å bli til to sikre stikk for deg siden du kan stikke syds dame med esset. Etter denne starten er en vanlig sits i denne fargen omtrent slik ut fra start:

Hvis du lasjerer (legger hjerter hjerter 6 er syd inne og spiller mer hjerter. Om du nå tar for esset har nord (som sitter igjen med K-J-2 etter første stikk) to stikk i fargen senere. Hvis du først lasjerer og så legger hjerter 10 andre gangen vinner nord med knekten eller kongen og spiller en sin lile hjerter i tredje runde av fargen, og du må på med esset. Nord får etablert ett hjerterstikk til i tillegg til stikkene de fikk i første og andre stikk. Så om du lasjerer blir det tre stikk til dem i hjerter. Hvis du derimot stikker med esset over syds hjerter dame i første stikk vil du etter hvert få to stikk i fargen. De har igjen kun kongen og knekten som er høyere enn dine hjertere, og tar de for de stikkene vil østs hjerter 9 bli en vinner.

Det handler med slike fargekombinasjoner om å "se" potensialet i mellomkortene som kanskje vokser hvis du kan "slakte" en honnør med en høyere honnør.

Vi tar med en litt mer skjult variant på akkurat dette siste.

Vest har åpnet med 1 minor, nord har meldt inn 1 spar, og øst doblet negativt (hjerter). Idet vest kom tilbake med 1NT sa øst 3NT.

Nord spiller ut spar 10. Du legger liten fra blindemann (øst) og syd kommer på med kongen. Hva nå? Bør du lasjere?

Først ser vi litt på hva vi rår over i denne utgangen. Selv om kløveren sitter 3-3 er det kun 1+2+0+4=7 sikre stikk. Du må altså innom ruter ess for å få etablert flere stikk.

Så ser vi på hvordan vi tror sparfargen sitter fordelt.

Nord meldte, så sparen sitter ofte fordelt 5-2. Kan den sitte 6-0? I så fall er det kanskje lurt å la syd få for spar konge, for om han startet med kun en spar kan han ikke fortsette fargen. Syd må skifte til en annen farge, du får kommet inn og godspilt ruteren mens spar ess i behold. Men hvordan ser sparfargen ut da, hvis den er fordelt 6-1?

I så fall startet altså syd med singel konge, og nord har spilt ut spar 10 fra Q-J-10-9 sjette. Ikke umulig, men svært lite sannsynlig.

Nei, det sitter nok 5-2. Det er ingen 100% garanti her, men nesten. Det er ganske tegnet: nord har spilt ut spar 10 – mellomsekvens – fra Q-10-9 femte. Dvs. syd startet med K-J dobbel. Hvis du lasjerer kommer spar knekt fra syd i andre stikk, og nords spar blir godspilt. Hvis han har ruter ess går dette galt for deg, du taper fire sparstikk og til ruter ess – en bet.

Men se på mellomsparene nå som N/S har brukt to store spar i første stikk, to store kort som du kan stikke. Slik ser hele spillet ut:

Det kommer altså spar 10 i utspill til kongen fra syd. Lasjerer du nå går det galt, en bet ganske raskt. Syd fortsetter med spar knekt til esset. Nord kommer inn og får tatt sparstikkene.

Hva blir igjen i spar om stikker over kongen med esset?

Dette:

Du stikker altså kongen og tieren med esset i stikk en og spiller ruter. Nord kommer inn, men de kan ikke få fatt i sparstikkene. Hvis nord spiller damen kan han ta for nieren, men da står åtteren. Om nord spiller liten spar blir syd inne på den nå single knekten. Sparfargen er blokkert for dem!

Ps. Det er klart at her ville N/S lyktes bedre om nord hadde valgt å spille ut en liten spar. Men å spille ut liten i stedet for tieren fra en slik mellomsekvens kan også koste stikk. Nord var uheldig, men slipper unna hvis ikke spillefører «leser» hvordan det sitter og stikker med det samme.

Vi gjentar et par tips fra starten av denne artikkelen:

- Ikke lasjer automatisk bare fordi det er en såkalt «ekspertvariant»

- Hvis du tenker på å lasjere, vær sikker på at du vet HVORFOR du lasjerer i det bestemte spillet.

Lasjering er en teknikk som som oftest forekommer i grandkontrakter. Det er imidlertid situasjoner i trumfkontrakter hvor det også kan være riktig å ligge unna, for eksempel med et ess. I neste innlegg her i bloggen kommer litt om det å lasjere – eller ikke – i trumfkontrakter. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.