Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Klassiker

Fra damenes VM-kvalifisering tar vi med et spill med et interessant motspillspoeng. Det er også mulig for spillefører å gjøre et litt uvanlig, men godt påspill i dette spillet. 

Det var et lite ekstra poeng sånn som kortene så ut i VM-kvalifiseringen, så jeg har tatt meg den friheten å endre kortene litt for å gjøre det mest mulig likt klassikeren i læreboka. 

Ta først østs plass:

Ved mange bord åpnet nord med 1 kløver, og øst meldte inn 1 spar. Syd doblet for å vise hjerter, og det kan diskuteres hva nord bør si. Selv mener jeg 1NT er beste melding, og at det i denne situasjonen ikke nødvendigvis innebærer sparstopper. Noen flate åpningsmeldinger er helt umulige å melde i denne situasjonen. Her har selvsagt nord et brukbart alternativ til 1NT, 2 kløver.

Hvis man bruker den avtalen (1NT lover ikke stopper) må syd om han også mangler stopper spørre om sparstopper etterpå hvis hun sikter seg inn på 3NT. Andre (de fleste?) mener at 1NT i denne situasjonen vil love sparstopper, og mange meldte derfor 2 kløver over doblingen. Da sa syd 3NT, og vest spilte ut spar 7. Spillefører legger knekten. Hva bør østs plan for dette motspillet bli?

Det ser naturlig ut å legge spar dame, men er det beste motspill i denne situasjonen?

Syd er markert med A-9-x i spar, eller fjerde, men da ser det dårlig ut for forsvaret. Så øst antar syd har eksakt A-9-x. I så fall har spillefører to sparstikk uansett. Da kan det være best å legge liten spar og la syd få sikket, spillefører vil jo få to sparstikk uansett. Hvorfor dette er et poeng får du se om litt.

Se litt på hvordan spillefører vil tenke i 3NT. Hvis hun får på spar dame fra øst og stikker (som virker naturlig) kan hun telle opp to sparstikk (etter hvert), to i hjerter, og etter ha presset ut kløver ess fire kløverstikk. Det blir åtte stikk totalt. Altså må spillefører få seg ett ruterstikk også for å vinne 3NT.

Så etter spar ut til damen og esset må spillefører gjette hvilken minorfarge som må spilles først. Det ser naturlig ut å angripe kløver først, men det blir feil om vest har kløver ess og øst ruter ess. Det går bra sånn som det satt her fordi øst har kløver ess. Det blir tatt vekk fra øst, og hun blir uten inntak. Spillefører kan i ro og mak presse ut ruter ess etterpå. Men om øst og vest bytter ess vil det være riktig å spille ruter først. Hvis østs ruter ess blir presset ut først (hvis hun har det esset i stedet) blir hun uten inntak. Og om øst altså har ruter ess og ikke kløver ess, kan hun noen ganger ligge unna med ruter ess. Da kan spillefører skifte fot etter ett ruterstikk og sikre ni stikk ved å presse ut kløver ess. Bommes på hvilket ess øst har blir det bet om spillefører stikker over spar dame i stikk en siden vest kommer inn og spiller sin siste spar, og øst får godspilt fargen med minoresset sitt i behold.

Hvis spillefører ser dette problemet kan hun gjøre seg uavhengig av å gjette hvilket ess øst har, og sikre seg kontrakten hvis øst og vest har hvert sitt ess. Hun legger spar knekt fra nord og hvis øst bruker damen ligger syd unna - en ganske uvanlig variant med denne kombinasjonen! Ethvert skift til annen farge fra øst er velkomment. Hvis det fortsettes med spar tas finessen.  Så presses ett av minoressene ut. Hvis spillefører starter med den fargen øst har esset er det ingen fare sålenge vest har det andre. Og om spillefører starter med den fargen vest sitter med esset går det også bra, for vest har etter dette ikke flere spar å spille. Øst får aldri godspilt fargen sin og spillefører får enkelt godspilt nok minorstikk i tide.

Øst kan imidlertid gjøre det bedre. Idet den utspilte spar 7 dekkes hos nord kan øst legge liten! Da har vest en spar i behold, og om spillefører presser ut feil ess først slik at vest kommer inn spiller hun sin siste spar mens øst har sitt sideess i behold. Øst får godspilt sparen og kan hente beten idet hun kommer inn på esset sitt.

Da spillet forekom i damens VM-kvalifisering hadde ikke nord hjerter knekt. Dermed kunne det bli feil av spillefører å lasjere i stikk en, for hjerterskift ville i så fall skapt problemer. Så det var egentlig ikke helt lærebokas klassiker slik spillet så ut i virkeligheten.  

I Norges kamp mot Tyskland var de norske damene på hugget og fightet sterkt for VM-billetter. Det så bra ut, og de vant kampen 14-6 VP, men vi husker det likevel endte trist. De kom bak den 8.plassen de behøvde med minimal margin. I dette spillet vant Vist-Heskje 3NT som N/S, mens mot Harding-Fuglestad ble det en bet i samme kontrakt, 12 IMP til Norge.

. . 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.