Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

"Klagenemda" i aksjon

Når en analyserer og skriver forskjellige scenarier for 96 spill kan en bli litt litt firkantet i øynene. Da kan gode poeng oversees. Kommentarene til spill 2 i i tirsdagens Mestertreff er et eksempel på at det kan skje. Ingen unnskyldning, det var sløvt å ikke se det fine, instruktive poenget i det spillet. Da er det godt å ha "Klagenemda"!

I en e-mail i går fikk jeg klar beskjed om at kommentaren til det spillet var mangelfull.

Nord spiller enten delkontrakt i spar, eller en hardmeldt 4 spar. Det er perfekt tilpasning og ser ut til å være kun tre tapere. Som sagt i mine kommentarer til spillet blir det dog vanskelig om det spilles ut ruter fordi spillefører blir kortet i trumf med det samme, og en gang til idet øst er inne på trumfesset. Da blir vest "sjef" i trumf. 

Som "Klagenemda" påpeker er imidlertid kløver dame et naturlig utspill mot for eksempel 4 spar. Idet tieren kommer på må det være 10-9, eller singel tier. Vest har ikke råd til å legge tieren fra 10-x  i den situasjonen, det kan koste stikk.

Inne på trumfesset bør øst fortsette i kløver. Jeg skrev at øst i den situasjonen må gi makkeren kløverstjeling om ikke spillefører skal få ett stikk ekstra da nords 9-8 mot syds konge-6-4 har blitt en saksekombinasjon. Det er riktig, men selvsagt kan vest få to stjelinger!

Øst spiller altså kløver. Og idet man spiller en farge for å gi makkeren stjeling, eller håper på å gi stjeling, brukes Lavinthal. En klarere fargeskiftsituasjon finnes ikke enn når man nettopp har trumfet, da må det jo spilles en annen farge!

Her bør øst spille kløver 3, lavt kort som ønske om å få laveste rangerte farge tilbake, her ruter. Vest trumfer, og hvis han stoler på makkeren sin kan han elegant underspille A-Q-J-x-x i ruter til østs konge slik at øst kan gi vest enda en stjeling. Da blir det en bet i 4 spar etter et elegant, men logisk motspill.

Vest kan ikke legge ned ruter ess, da blir det ikke forbindelse til øst etterpå siden nord har singel ruter. Vest har fire trumf og vet defor at makkeren har singelton spar, så det er ikke mulig at øst har singelton ruter.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.