Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Juleturneringer

Resultater fra diverse julecuper rundt omkring i landet vil tikke inn under resultater på NBF sin hjemmeside, og noe vil bli postet på Facebook også. Her har vi fått tak i linken til resultater og spillstensiler fra juleturneringa som Os BK arrangerte andre juledag:

http://bridge.no/var/ruter/html/1457/2016-12-26.htm

Suverene vinnere ble Jim og Svein Olai Høyland (61,7%). Kampen om andreplassen ble jevn. Christian Bakke og Bjørn Olav Ekren snappet den foran Ann Mari Mircovic Juvik og Ole Kvamme (begge parene oppnådde 58,3%).

Her et spill uten noe stort spillepoeng, og meldingene ser med åpne kort ut som ganske enkle også. Så hvis alle hadde gjort alt riktige burde det blitt samme resultat ved samtlige bord, men sånn er nesten aldri. 

N/S har 33 hp, og slem står enkelt både i minor- og grandkontrakt. Men det er ikke alltid like opplagt å finne frem, og i dette tilfellet åpnet mange med svake 2 spar eller 2 ruter Multi som øst i andre hånd. Sperremeldinger gjør det vanskelig for motparten, men de kan ha sin pris. I dette tilfellet ble ett Ø/V-par spillende 2 spar doblet. Det kostet 1100, for dyrt selv mot slem. Halvpartene av N/S-parene ved de andre bordene var i utgang, resten i lilleslem.

Å vinne 6 grand er ikke noe problem, Ø/V kan kun få for ruter ess. Det er imidlertid i parturnering alltid viktig å lese med lys og lykte etter ekstra stikk. Hvis vest spiller ut spar og øst legger kongen er det tolv enkle. Da bør spillefører forsøke ruter tidlig i et forsøk å lure til seg det trettende hvis han med esset ikke tar for det (her kan liten ruter fra nord funke). Uten spar ut til kongen (la oss si øst åpnet med Multi-2 ruter og vest spiller ut hjerter) er det fristende å legge opp kortene og si at de får for ruter ess. Men det går vel an å forsøke? Etter hjerter ut til damen, liten ruter fra nord. Hvis øst legger liten og damen vinner kan spillefører gå for gull, dog med en hvis fare for å gå beit. Han har nå fem stikk i kløver, ett i ruter og fire i hjerter foruten spar ess. Det er elleve, men om han føler seg sikker på at sparfinessen går er det tolv uten flere ruterstikk, og slik det sitter kommer i så fall det trettende nesten av seg selv etter å ha fått ett ruterstikk helt i starten av spillet. Hjerterstikkene tas, så fem runder kløver. Før den siste kløveren ser det slik ut:


På kløver 9 er øst ferdig. Kaster han ruter ess står resten. Så øst kvitter seg med en spar. Da kaster syd ruter 10, og avlutningen blir spar til knekten fulgt av spar ess som feller kongen. Spar dame vinner det trettende stikket.

 

  

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.