Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Interessante slemspill

Under en bridgefestival i Coffs Harbour, Australia i forrige uke kom det en haug med spennende slemspill den siste dagen av lagturneringen. Flere av dem ble avgjort i meldingene, men disse to jeg her skal fortelle handlet om spill og motspill.

 

Der jeg satt øst og passet i åpning sa syd 5 kløver direkte. Makker på vests plass doblet, hardt meldt på femtrinnet mot en passet makker, men også fristende med den fine fordelingen. Jeg visste ikke hvilken major som eventuelt var best å spille med hvis jeg skulle melde, men det er nok uansett feil å passe i denne situasjonen. Makker kunne godt ha tre hjerter og fire-fem spar i stedet for motsatt, men det ble til at jeg sa 5 hjerter som ble kontrakten. Motparten fikk to sparstikk, ett i ruter og ett i kløver, to bet og -200.

Når du sitter og spiller en sånn kontrakt som må gå bet tenker du ofte på om den kontrakten motparten eventuelt ville ha spilt stod. Og det gjør den i praksis i 5 kløver med muligheter for tolv stikk hvis ikke vest treffer ruter ut. Du er som spillefører i 5 hjerter fornøyd idet syd viser renons i hjerter underveis. Etter spillet spurte jeg makker, "hva ville du spilt ut mot 5 eller 6 kløver?"

Hun sa: "Antagelig ett av essene, kanskje det esset hvor jeg har færrest kort". 

Så mumlet hun noe om at kanskje hun heller ville vurdert å spille ut ruter dame.

Ingen av de utspillene fungerer godt mot  5 kløver, og essutspiller fryktelig slik kortene er selv om 6 kløver!

Med spar ess ut er det tolv enkle stikk i 5 eller 6 kløver. Spillefører får tre sparavkast for ruterne sine. Med ruter dame i utspill er det mer interessant, i slem blir det da en enkel bet. Men hva med 5 kløver hvor ruter dame kommer i utspill? 

Da (ruter dame i utspill) står 5 kløver! Spillefører forlanger esset. Etter å hatt tatt en runde ruter spilles spar. Østs ruter konge blokkerer fargen for forsvaret som kun får ett ruterstikk og spar ess. 

Det betende utspillet mot 5 kløver er liten ruter! Men da må også øst være med på notene. 

Spillefører vinner med esset, og øst må for å bete kontrakten legge kongen under esset! Idet vest stikker seg inn på spar ess kan han i så fall ta to ruterstikk.

Siden både utspillet, og så motspillet med østs kort må være helt eksakt er det ikke rart at der det ble spilt kløverkontrakt fikk de aller fleste tolv stikk, flere i 6 kløver doblet, og noen fikk elleve stikk i 5 kløver, flere av dem doblet.  

Her er en lilleslem til hvor det går an å vinne kontrakten, men da må man lese kortsitsen veldig bra. 

 

Flere steder havnet øst i 6 kløver etter at nord hadde meldt inn 2 eller 3 hjerter over vest sin 1 spar i åpning. Hjerter 9 kommer ut til esset. Det er to avkast i spar hos vest, og de brukes til å kaste østs hjertertaper og en ruter. Det blir fortsatt igjen A-Q-9 i ruter mot åtteren tredje, og den må løses for en taper. 

Jeg var selv i 6 kløver og låste meg kanskje litt på analysen av denne ruterkombinasjonen. Det er teknisk sett to muligheter, enten kongen i saks, eller J-10 (--) foran. For å få prøvd begge deler må det spilles to ganger ruter mot øst, den første med liten til nieren som en annen dag kunne ha dratt kongen fra syd, og om ikke det fungerer er det en sjanse til, en ruter til fra vest og finesse med damen. Så vest må ha to inntak til å spille ruter for å få prøvde begge sjansene, og det finnes, kløver dame og spar gir overganger til vest.

Slik tenkte jeg, og spilte kløver ess. kløver til damen og tok sparavkastene, så ruter mot hånden. Men nord trumfet, og det måtte bli en rutertaper til senere.

Kontrakten kan imidlertid vinnes, men det er vel kanskje litt for mye med åpne kort?

Løsningen er å spille på at syd har alt i ruter og gi opp den dobbelsjansen at nord kan ha J-10 i ruter. 

Etter å ha vunnet med hjerter ess spilles tre store kløver, tre store spar med hjerter- og ruteravkast. Så trumfes en hjerter, og dette er igjen: 

I denne diagramsituasjonen spilles liten ruter, og syd kommer inn i en svært ubehagelig situasjon for ham. For i neste stikk må han spille ruter rett opp i østs A-Q - tolv stikk.

Å vinne 6 kløver på denne måten går vel nesten ikke an? Likevel er det irriterende å se at man nettopp har gått bet i en slem som kunne vært vunnet. En studie av resultatene på 70 bord (140 lag) viser imidlertid at ingen hadde vunnet 6 kløver, men en haug med par hadde fornuftig nok stoppet i utgang.  

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.