Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Interessant spill fra Simultanturnering

I torsdagens simultanturnering kom et interessant spill fortalt til meg av Tor Inge Iversen som ikke var fornøyd med egen innsats i dette tilfellet. Men jeg synes i alle fall han og makkeren meldte bra. Og spillet er interessant både i meldingene og spilleføringen.

Med vest som giver (han sa pass) og N/S i sonen gikk meldingene slik uten at Ø/V meldte annet enn pass:

Forklaring, meldingsforløpet:

- Nords 1 kløver var på minst to kort

- Svaret 1 ruter viste minst fire korts hjerter

- Nords 1 hjerter viser eksakt tre korts hjerter

- 2 ruter var såkalt XYZ, dvs. kunstig utgangskrav

- Åpnerens 2 spar var nå naturlig

- Høyningen til 3 spar fastsetter trumfen, og merk at det viser sleminteresse da han allerede har krevd til utgang. Med vanlige utgangskort ville han i den situasjonen simpelthen meldt 4 spar

- Så kommer tre cubids (kontrollmeldinger) i kløver, ruter og hjerter før syd spør med Key-Card Blackwood.

- Nord viser to nøkkelkort (trumf konge og hjerter ess).

Veldig kontrollert og godt meldt til en bra slem!

Hvis man ikke spiller med overføring som svar på 1 kløver vil syd svare 1 hjerter, og nord kan melde 1 spar. Da tar syd med seg fjerde farge utgangskrav først, og over nords neste melding støtter syd sparfargen som sleminvitt. Dette vil også fungere om nord er med på notene og avgir en kontrollmelding som han gjorde i det beskrevne meldingsforløpet med kløverføringer. Nord har riktignok ikke mye mer enn minimum, men fine verdier og har ingenting å skjemmes over. Så snart nord er med og viser litt interesse pusher syd til slem.

Utspill mot 6 spar spilt av nord: Ruter Konge

Den umiddelbare analysen er at det ikke er noen tapere i verken spar, ruter eller kløver, men en sannsynlig taper i hjerter. Kun en taper altså, og det skal jo tilsi at det kan vinnes tolv stikk?

Det er imidlertid en klassisk bommert å "slappe av" etter man har talt opp mulige tapere i trumfkontrakter og funnet at det ser lyst ut. For veldig ofte er ikke antall tapere ensbetydende med at det sånn uten videre er det antallet stikk man skulle tro.

Hvor mange stikk har N/S?

Det er kun ni åpenbare vinnere: 4+2+1+2 = 9

Men det er muligheter for ekstra trumfstikk her. Hvis du fornøyd med at det er kun en taper suser i vei med å ta ut trumfen blir det umulig å komme til tolv stikk i dette spillet.

Ruterutspillet var bra for spillefører. Med kn-10 på hånden kan det enkelt godspilles et ruterstikk ved å presse ut damen mot trumf, og dessuten gir stjeling(er) på den ene trumfhånden ekstra stikk når lengden i trumf beholdes på den andre siden. En god plan i dette spillet er tidlig å presse ut ruter dame. Da har vi ti vinnere, og med to ruterstjelinger hos syd vil vi få seks trumfstikk totalt siden vi fortsatt har fire spar hos nord. Totalt gir dette: seks trumfstikk, to hjerterstikk, to ruterstikk og to kløverstikk = 12.

Iversen tenkte det like gjerne kunne trumfes to kløver hos nord (vil også gi to ekstra stikk) og startet med kløver til kongen og kløver til esset. Men da stjal vest. Hele spillet så slik ut:


Som du ser sitter det snilt bortsett fra i kløver, og den nevnte planen med å presse ut ruter dame for å godspille et stikk der, og å få tatt ialt to ruterstjelinger hos syd ville fungert greit for +1430.

Med den alternative planen, kløvertjelinger skar det seg litt idet vest trumfet kløver ess. Da så det mørkt ut, men det var faktisk fortsatt muligheter. Vest spilte ruter som hjalp spillefører med å godspille ekstra stikk der (men det kunne han gjort selv). Det gikk ruter til knekt, dame og stjeling. Så trumfet spillefører en kløver hos nord (vest kastet en ruter), tok for ruter 10 og spilte seg over til syd i trumf før han trumfet syds siste kløver (vest kastet da en hjerter). Nords siste trumf ble tatt, så hjerter til kongen og trumf. Før den siste trumfen så det slik ut:


Iversen innrømmer han var ukonsentrert mot slutten av dete spillet, kanskje påvirket av at han irriterte seg over at planen med å gå på kløveren tidlig hadde feilet? Men kontrakten var i orden også etter dette, og han kunne vunnet 6 spar etter å ha avgitt et sparstikk!

Det blir nemlig en enkel skvis mot vest i diagramsituasjonen. Idet spar dame spilles må vest gi opp hjerteren, eller kaste ruter 9 slik at nords ruter blir det tolvte stikket. Men da spillefører sløvet idet vest kastet hjerter og selv kastet hjerter fra nord fikk vest beten for ruter 9. Vest gjorde i alle fall det han kunne i denne sluttpossen, han holdt å¨det han så han måtte holde, ruter 9.

Slem ble spilt ved en rekke bord av de 165 bordene på torsdag. Hele 28 N/S-par gikk bet, 24 av dem i 6 spar, noen i 6 grand og et par stykker i "rare" kontrakter.

Fem par vant tretten stikk i 6 spar! Det var nok enten etter feil motspill, eller hjerter knekt i utspill som gir null hjertertaper ved å stikke med kongen og senere ta finesse over vests dame . Etter det utspillet blir det tretten om det trumfes to ruter (K-Q kommer på). De som fikk +1460 for tretten stikk ble belønnet med +151 av 155 oppnåelige poeng.

Å vinne tolv stikk i 6 spar ga +126, og det ga faktisk hele +98 å vinne tolv stikk i 4 spar! 

Kommentarer

Det har gått en hjerterrunde så øst har kun igjen en hjerter. Beklager feil i sluttposs diagrammet som er endra nå.

Her har vel noe gått galt Geo? I sluttpossen kaster jo bare Øst En kløver og holder hjerteren for 1 bet. Hadde syd derimot hatt en kløver mer og en hjerte mindre så ville det vært en perfekt dobbeltsidig skvis

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.