Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Interessant spill fra MIX REALBRIDGE LAG (onsdag)

Her er et fint spill fra en kamp i Mix RealBridge onsdag.

Ved det ene bordet var nord i 3NT etter at øst hadde meldt inn hjerter, men det kom ruter ut og det var kun åtte sikre stikk (5+0+1+2). Kontrakten kan vinnes hvis kløveren tippes.

Isolert sett er beste kløvervariant liten til knekten. Hvis det sitter 3-3 er det 50-50 hvilken vei du spiller kløveren, men om det sitter 4-2 er det en liten ekstra sjanse med liten til knekten, damen kan sitte dobbel hos øst. Da står knekten, så faller damen under esset og kløveren står. Om vest har kløver dame dobbel og du spiller esset fulgt av knekten blir det honnør-på-honnør effekt, og østs nier fjerde blir stopper.

Men det er isolert sett, og det er mer å tenke på enn kløverbehandlingen i grandkontrakt. Det er problemer med overganger for å kunne få tak i både spar- og kløverstikkene siden ruter ess blir revet bort med det samme. Spillefører gik bet i 3NT.

Ved det andre bordet var Tor Eivind Grude (nord) i 4 spar etter disse meldingene:

Syds dobling av 1 hjerter viste minst fire spar. Over 2NT var 3 hjerter overføring, derfor ble nord spillefører.

Øst spilte ut liten ruter til vests dame og esset. Hvordan ville du lagt opp spilleføringen videre?

Det ser naturlig ut å spille på kløveren, og ved å stjele en kløver kan det ofte blir fire stikk i fargen. Da ser det ut til å kunne blir fem trumfstikk, fire kløverstikk og ruter ess. Det var imidlertid skjær i sjøen.

Grude vant altså med ruter ess og spilte kløver til esset og kløver til kongen. Damen falt, og det så lysegrønt ut en liten stund. Med en kløverstjeling blir det fire stikk i fargen, og ti i alt…om ikke trumfen sitter 4-1! Etter den andre kløveren tok han en stor trumf (og det vil vise seg at å ta kun en trumfrunde er nødvendig), så liten kløver til stjeling hos syd, vest følger farge (øst kastet hjerter 4). Så fulgte trumf til nord, og trumfsitsen ble oppdaget. Nå kan ikke spillefører få tatt alle kløverstikkene, for han får ikke tatt ut trumfen.

Grude stoppet trumfspillingen og tok for kløver 10 som han kastet en ruter på, vest som satt med de to uteværende trumfene fulgte farge. Så trumfet han en ruter og kom ned på 1-1 i trumf, mens vest hadde to trumf! Dette var igjen:

Spillefører har fått de åtte første stikkene og må få tak i to stikk til.

Grude spilte hjerter fra syd. Nå la vest knekten, og da forsvant forsvarets siste bittelille sjanse til å bete 4 spar. Hvis vest i stedet legger liten hjerter får Grude en slags sjanse til å gå seg bet, og gjør det om han legger kongen. Da kan øst stikke og spille hjerter 10 til vests knekt, så trumf derfra og både nords og syds site trumf går i samme stikk. Spillefører vinner kun det trumfstikket, ni stikk i alt og en bet.

Grude ville garantert ikke gjort feil pga. av meldingene, øst har nok hjerter ess. Hvis vest legger hjerter 6, ville Grude lagt hjerter 7. Da blir det samme effekt som da vest la på hjerter knekt, nord la kongen og øst esset. Øst kan ta ett hjerterstikk til, men med tre kort igjen kan ikke øst nekte spillefører å få for begge trumfene sine. Dermed ble det ti stikk og vunnet spill.

(Hvis Grude etter å ha tatt to store kløver og sett damen falle hadde tatt to runder trumf før han trumfer en kløver ville det blitt bet. Da er det ikke inntak til nord utenom den siste trumfen, og spiller han seg over på den nytter det ikke å få den gode uttellingen for trumfene på slutten. Og han får altså ikke for den femte kløveren (vest har igjen trumf). Hvis han tar to trumf, så trumfer en kløver og spiller ruter, stikker vest og spiller trumf - en bet.)  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.