Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Hvordan varsle om "suspekt" bridge?

Online bridge er ikke nytt, men omfanget av turneringsbridge online blir stadig større. Med det følger mistenksomhet om «uønsket oppførsel», eller for å si det rett ut, juks.

Og juks må stoppes!

For at spillere som faktisk jukser skal bli kastet ut av bridgen bør de diskes av bridgemyndighetene etter solid bevisførsel. Derfor må suspekte ting rapporteres. Det er imidlertid svært uheldig om beskyldninger blir fremkastet i all offentlighet før det er klart at det faktisk er noe galt som har skjedd. Mange som føler seg snytt og varsler i all offentlighet har kanskje ikke sett helheten i spillet. For dem er det likevel naturlig å reagere og spørre seg «ble jeg jukset»? De bør si fra, men hvordan? Det som blir feil er når sosiale medier blir brukt for raskt og spillere som kanskje ikke har gjort noe som helst galt lett kan bli identifisert.

Betyr dette at uerfarne spillere ikke bør stille spørsmål om noe som ser suspekt ut?

NEI!

Tvert imot, alle bør ha lov til å si fra om hendelser de synes ser merkelige ut. Den meldingen, eller spilleføringen som forekom kan dog være logisk selv om den som føler seg snytt aldri ville kommet på å melde eller spille slik selv. Det kan og bør likevel rapporteres! Da får bridgemyndigheten et grunnlag for å vurdere det. NBF har lagt til rette for en ryddig, konfidensiell behandling av disse tingene i sitt «FAIR PLAY SYSTEM».

For tiden kan mange mer eller mindre klare juksebeskyldninger leses i sosiale medier både i Norge og andre steder. I internasjonal bridge skjer det ting, der brukes kraftig lut for å få bukt med problemet. Også når det gjelder norske turneringer må det skje noe.

Her er hva Marianne Harding skrev på Facebook i forbindelse med en temmelig feilslått postering med headingen «Mistenkelig» forleden:

//Dere som spiller i NBFs turneringer skal slippe å tenke på dette selv. Dere skal slippe å sitte igjen med en uggen følelse etter å ha spilt mot noen i våre turneringer, og dere skal slippe å bære byrden med å ha en mistanke mot noen selv, og dere skal slippe å dele slike spill i forum som facebridge eller andre steder der folk (som kan være helt uskyldige) kan bli identifisert. Det dere skal gjøre, med alle slike spill, er å rapportere dem inn via NBFs fair play system. Dette gjelder både mistenkelige spill, og også episoder med ufin oppførsel fra makker eller motspillere. På den måten får vi oversikt i om det er en enkeltstående episode, eller om det er flere som rapporterer samme spiller slik at vi skal sette i gang en grundigere etterforskning av spilleren/makkerparet//

Merk hva Harding sier om at det på ingen måte er slik at man ikke skal si fra/spørre. Tvert om så oppfordres til det, men det bør altså skje konfidensielt, til NBF. Det vil ikke ta mye mer tid å sende en melding via dette systemet enn å poste noe i sosiale medier.

NBF har kompetente folk som vil vurdere slike ting. Flere av dem vil som oftest ta del i vurderingene for å sikre at det blir en ryddig og sikker behandling. Er det klart at det er ugler i mosen vil det bli fulgt opp og saken havne i disiplinærkomiteen. Bevises uønsket oppførsel (les: juks) vil de som har gjort det bli straffet.

Les mer om NBF sitt rapporteringssystem her.

Det går vel kanskje i noen tilfeller an å presentere et melde- eller spilleproblem selv om det er av denne typen i sosiale medier som for eksempel Facebridge hvis du har veldig lyst til å få synspunkter på et spill som forekom, men bare hvis det presenteres helt nøytralt. For eksempel bare et diagram og en meldesituasjon med spørsmålet «hva melder du?». Du vil få svar fra en haug med spillere, også eksperter. Ikke presenter det som «ugler i mosen» osv. med screenshots fra BBO med hele spillet og egne BBO-nicknames. Selv om en sladder spillerne man kanskje feilaktig mistenker for noe tar det sekunder å finne ut hvem det dreier seg om for de som ønsker det. Hvis det faktisk viser seg at det ikke er noe suspekt er å presentere det slik veldig uheldig.

Å bruke det konfidensielle rapporteringssystemet Fair Play er uansett det riktige. Forsøk å unngå sosiale medier for slike bridgehendelser selv om du er aldri så irritert.

Slik rapportering kan om du ønsker det skje anonymt. Men det er ikke flaut om du får til svar at det ikke var noe galt i det som skjedde! Tvert om uttaler forbundet at en lav terskel for rapportering er bra. Det kan nok føre til noen ubegrunnede saker til behandling av NBF, men det er mye bedre enn ubehagelige saker i sosiale medier.

Vi ønsker såklart å gjøre bridgen, også onlinebridgen ren. Det vi må finne ut er hvordan det kan skje best mulig uten å gjøre det veldig ubehagelig og stygt. Det er her jeg er fristet til å bruke klisjeen "vi må tenke flere ting samtidig".

 

Kommentarer

Stig Dybdahl jeg sikter til 2 bestemte saker der det var under enhver tvil at vedkommende fusket i private turneringer på BBO . Jeg vet at 1 stk. innrømmet det også og uten at jeg kjenner nummer to tror jeg at den også innrømmet det, og NBF hadde standpunktet om å ikke blande kortene. Dette var vel 2 saker som var godt omtalt i diverse blogger og så videre .Det var heller ikke basert på fusk i en enkelt turnering ,men i mange turneringer online. I rest my case

Calle Knutsen det du sikter til er ganske enkelt helt annerledes. Da kom det daglige beskyldninger på face på private oppsatte turneringer. NBF standpunkt var at da og er nå at private spill er privat. De som setter opp disse kan fint utestenge og være sine egne dommere ovenfor spillere. MEN spill under NBF som det er masse av nå har gjort at de har utviklet et rapporteringsystem og tar imot alle klager og har satt av ressurser på å avdekke juks. Jeg synes NBF gjorde rett før ved og ikke stikke nesen inn i private lag og jeg synes de har funnet en veldig god løsning nå. NBF har utviklet seg helt perfekt iforhold til onlinespilling. Jeg hyller NBF for det de gjør nå og jeg hyllet NBF før når de valgte og ikke ta tak i random turneringer laget kl 01 på lørdagsnatta før.

Jeg er helt enig med deg GEO. Håper på et svar fra NBF på mitt spørsmål .

At de (NBF) tidligere ikke ville gjøre noe med det vet jeg ikke, Calle. Uansett har økt turneringsvirksomhet online ført til økt fokus på problemet. Jeg oppfatter NBF ganske klar på at de som driver med fanteri skal ikke slippe unna med det. Derfor det systemet med rapportering hvor fusk, hvis det er fusk, blir straffet. Og det er vel du og jeg enig i.

Jeg husker at NBF ikke ville straffe norske spillere som fusket på BBO da de sa det lå utenfor deres område. Derfor lurer jeg på om dette standpunktet de tok tidligere har endret seg ? De som fusket da slapp vel unna med fanteriet sitt og vil de enda slippe unna med dette ?

Totalt 5 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.