NBF lanserer FairPlay

Norsk Bridgeforbund har i lang tid manglet en rapporteringsløsning for uønskede hendelser ved bridgebordet. Vi er derfor veldig fornøyd med å kunne lansere og teste ut FairPlay! 

NBF lanserer FairPlay

FairPlay er originalt laget av det israelske bridgeforbundet, og de har vært velvillig at de vil dele dette med resten av bridgeverden. NBF har derfor oversatt dette til norsk, og tester ut om dette kan være noe for oss.

FairPlay er et system for å rapportere uønskede hendelser som:

 • Dårlig oppførsel/trakassering
 • Psykiske meldinger
 • Ulogiske bridgeavgjørelser
 • Brudd på etikk
 • Andre uønskede hendelser

Ved å kunne samle rapporter på ulike saker i ett og samme system vil det være lettere å finne mønster i de uønskede hendelsene, og dermed ta grep. Dette kan feks være hvis et makkerskap psyker så mye at de har større grunn til å forstå at det er en psyk, da må det flere tilfeller til. 
Det samme kan vi si dersom det jukses, en enkelt sak er ikke nok i de fleste tilfeller.

Samtidig skal vi si at vi i norsk bridge er heldig med at det er svært få saker. Vi er stolte over at nesten alle norske bridgespillere prøver å rette seg etter de regler som finnes og har en høy etisk standard. Men det betyr ikke at vi ikke skal jobbe for å rydde vekk det "ugresset" vi har.

Kort bruksanvisning for FairPlay (mer komplett vil komme senere):

 • Man fyller ut et klageskjema med diverse opplysninger som er relevant for saken
 • Ved innsending vil dette lagres i system og det sendes en epost til administrator
 • Administrator kan på bakgrunn av det som sendes inn umiddelbart sende dette til Disiplinærkomiteen for behandling, eller arkivere dette.
 • Saker som arkiveres er typisk saker som ikke faller inn under NBFs juridiksjon eller som skal danne grunnlag for en senere sak.
 • Akkurat i dag er NBFs generalsekretær, Allan Livgård, administrator. 

Kort bruksanvisning for skjemaet:

 • Felter markert med * må fylles ut.
 • Fyll ut info om hvem saken gjelder og hvem du er som sender inn. 
 • I "Type klage" velger man hva saken gjelder. Er man usikker velger man det som er nærmest.
 • Man må huke av for godkjennelse for at saksinfo kan deles med den som anklages, og at vi tar vare på saksopplysninger og kan bruke disse senere.
 • Videre fyller man ut hvilken turnering/arrangement hendelse skjedde, når og eventuelt i forbindelse med hvilket spill.
 • Om det handler om et spesifikt spill fyller man ut spilldetaljene. Er det snakk om flere spill må man dessverre sende inn flere skjema.
 • Selve saken beskrives i feltet "Kommentarer" - dette brukes uansett type tilfelle.
 • Spillstensiler, bilder, vitnerapporter eller andre ting kan lastes opp nederst på siden. Det er mulig å laste opp flere vedlegg.
 • Tilslutt må man huske å trykke på "Send" nederst.

Siden dette er en prøveordning kan det være systemet ikke fungerer helt slikt vi har tenkt, eller at det er ting som mangler. Det tar vi gjerne i mot innspill på til bridge@bridge.no.

Ønsker du å være anonym?

I utgangspunktet ønsker vi ikke at saker skal sendes inn anonymt. I noen saker kan dette allikevel være fornuftig. Vi har et skjema for dette også - ta kontakt med Allan Livgård om man ønsker tilgang. 

Hva kan vi bruke dette til i fremtiden?

Vi ønsker å finne ut om dette kan bli et komplett saksbehandlingssystem for alle typer disiplinære hendelser innen bridgen. For å finne ut av det er vi avhengig av å teste systemet i praksis.
Samtidig vil vi påpeke at det fortsatt er mulig å rapportere disiplinære saker via epost/post/telefon om ønskelig, men vi oppfordrer til å prøve FairPlay.