Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Hva skjedde i Horsens? (1)

Nei, det kommer nok ikke noe klart og entydig svar på det spørsmålet så raskt etter et skuffende Nordisk mesterskap sett med norske øyne. Det kan ingen forvente. Men når det to norske lagene, begge med gullambisjoner oppnår resultater langt under det vi alle håpet på er det klart at vi alle, inkludert spillerne og støtteapparat må få lov å spørre seg hva som er årsaken til så svake resultater.

Landslagsledelsen har blitt bedt om kommentarer, og selvsagt må de få litt tid på seg til å evaluere dagene i Danmark. Damelagets NPC Tormod Røren kom imidlertid raskt med en foreløpig kommentar. Et godt poeng i hans umiddelbare reaksjon på "Hva skjedde i Horsens" er at dette var en turnering, og en kort, intens sådan. Så å svartmale alt, og grave seg ned synes ikke undertegnede i det hele tatt er veien å gå. Her er hva Røren sier i første omgang, før mer grundig evaluering av resultatene har blitt gjort:   

"Helt klart et resultat langt under forventet fra vår side. Vi presterte jevnt over for svakt og når motstanderne i tillegg var gode og aktuelle mot oss blir det seende stygt ut. Jeg skal gå nøye igjennom spillene i nærmeste fremtid og vil helst ikke si for mye før det er gjort. Stemningen i troppen har vært god tross alt og på det nåværende tidspunkt kan jeg ikke se at det er noen utenombridgelige ting som skulle ha påvirket oss i negativ retning. Dette har vært et kort og veldig intenst mesterskap hvor vi ikke klarte å snu en negativ trend underveis. Vi i støtteapparatet må evaluere om vår litt forsiktige måte å lede laget på er den rette i situasjoner hvor det butter imot, kanskje må det litt tøffere lut til for å snu trenden raskere. Uansett er dette en vanskelig balansegang hvor individuelle hensyn må tas. En debatt rundt dette temaet, gjerne på bloggen din, hadde vært både nyttig og interessant. Særlig dersom du hadde klart å engasjere både spillere og andre med kompetanse på området prestasjonspsykologi. Vi skal uansett gjøre alt for å komme sterkere tilbake ved neste korsvei."

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.