Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Helgemo-Helness vant US-mesterskap (online)

Geir Helgemo og Tor Helness var på det vinnende laget (Levine) i det amerikanske mesterskapet i helgen, en turnering som var en erstatning for FALL NATIONALS som i år ikke kunne spilles på vanlig måte. Laget bestod foruten de to nordmennene av Levine, Wold, Meckstroth og Rodwell.

I finalen slo de et amerikansk topplag (Kolesnik) i en jevn kamp. Levine lå litt under, men vant siste sett og til slutt kampen med 11 IMP.

I denne finalen var det en rekke svært interessante spill. Et av spillene som bidro til at Kolesnik ledet før siste sett havnet Kit Woolsey i en knallhard storeslem. 

Nord spilte naturlig ut trumf mot 7 hjerter. Spillefører tok tre runder trumf, og det første mulige hinderet var passert, trumfsitsen var grei. I tredje ruterrunde forsvant kløver 9 fra øst. Så fulgte spar ess, spar til kongen og en spar til stjeling. Hvis den fargen hadde vært fordelt 3-3 ville det vært over, tretten enkle. Men så snilt satt det ikke. En ruter ble spilt til esset før nok en spar ble stjålet, og østs femte spar var godspilt. Men det ekstrastikket er kun det tolvte. Spillefører må velge nå, enten ta ruterfinesse, eller spille på at ruter dame sitter tredje, eventuelt en skvis?

Woolsey gjettet riktig da han ikke tok ruterfinesse, og han lot kløver ess ligge. Han spilte inn øst på den andre honnøren, og dette var blitt situasjonen:

På spar 6 fra øst er syd fanget i en slags criss-cross trumfskvis. Hvis han kaster ruter kan spillefører trumfe ut den da single ruterdamen og hente godspilt ruterstikk med kløver ess som inntak. Hvis syd i stedet kaster kløver kan spillefører ta for kløver ess som feller kongen, og den siste trumfen er inntaket til godspilt kløver dame. 

Vakkert!

Ja, det er som fra en avansert bok om skvis, og det er klart at kontrakten i teorien står mot slutten. Men spillefører må gjette på fordelingen. Hvis syd uten betenking kaster kløver 5 (blanker kongen) er det ikke sikkert han har igjen kløver konge singel, han kunne jo hatt 2-2-3-6 fordeling fra start. Så hvis spillefører tror det sitter slik, dvs. at syd har igjen en kløver til og kun ruter dame singel må det spilles ruter til stjeling etter å ha tatt sparstikket, for å beholde kløver ess som inntak til det han tror blir et ruterstikk. Men da blir ikke østs ruter godspilt, og han kan ikke lenger få det ekstra kløverstikket han kunne fått. Så spillefører må gjette litt på fordelingen.

Trumfutspillet er helt logisk og opplagt mot 7 hjerter. Men merk at med kløver ut vil ikke den elegante skvisposisjonen fungere fordi kløver ess blir tatt bort. Da vil spillefører nesten ganske sikkert gå to bet! Han stikker nok med kløver ess. Spar kan jo sitte 3-3, og hvis ikke kan ruterfinessen gå. Det blir den finessen han må sette sin lit til, to bet. Lilleslem i hjerter er imidlertid sikker uansett utspill, og ved det andre bordet spilte de 6 hjerter med tolv etter kløver ut som ble sluppet opp mot damen, og kongen vant forsvarets eneste stikk. Dermd kostet spillet 13 IMP for vinnerlaget.

Et svært interessant motspill som var viktig for vinnerlaget med de to norske spillerne kommer i neste innlegg.

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.