Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Godt utspill (synes jeg)

Av og til blir det som gjøres av spillere i verdensklasse møtt med undring fra tilskuerhold - fordi det gikk galt i akkurat det spillet. Jeg kaller det BBO-syndromet, eller før BBO ble oppfunnet kalte vi det RAMA-syndromet. Med det menes det som kan være temmelig urettferdig for spillerne i slike overførte kamper: alle som ser på ser alle kortene!

Det spillet jeg tenker på i denne omgang er fra kampen i åpen klasse mot Israel onsdag, og det ble omtalt i mesterskapsbloggen (en blogg som etter min mening er helt glimrende). Espen Lindqvist valgte et utspill som ga spillefører en slem som ville gått bet med utspill i en av de andre sidefargene. Han spilte ut kløver fra K-J-4, og det ga spillefører en favør han trengte. I bloggen ble utspillet omtalt som aggressivt. Fair enough. Enkelte på BBO spurte imidlertid i chatten om "hvorfor gjorde han det?", og jeg fikk til og med en e-post i dag med et lignende spørsmål om dette kostbare utspillet.

Det er et ordtak som heter "det er ikke langt fra Capitol til den Tarpeiske klippe", eller på godt norsk ikke langt fra suksess til fiasko. Slik så hele spillet ut:

 

Slemmen er bra, den avhenger kun av hjerterfinessen. Og den kunne vært bedre etter disse meldingene, syd kunne for eksempel hatt spar konge og det ville vært to avkast for nords kløver, eller han kunne hatt kløver knekt og slemmen ville vært avhengig av en av to finesser. Kun ved noen få bord ble det stoppet i utgang.

Men slik det satt var det i teorien en bet, med mindre øst finner på å spille ut kløver. Og det var nettopp hva Espen gjorde. Hvorfor?

Han sitter med ett sannsynlig trumfstikk. Hvor skal betestikket komme fra?

Når en av verdens beste bridgespillere forærer spillefører en slem med et slikt utspill må det være en grunn til det. Uten å påberope meg å være noen "hjernekrymper" tenkte jeg i dag endel på hvordan Espen kanskje tenkte da han skulle spille ut.

Det er mulig Boye har noe i kløver, men jeg tror ikke det er den viktigste årsaken til at nordmannen prøvde kløverutspillet. Jeg tror heller han ville sette spillefører på prøve med en litt annerledes sits. Husk at han heller ikke vet hvordan det sitter!

Det kunne godt vært slik at syd som hadde meldt kløver satt med A-Q, for eksempel fjerde, eller enda bedre femte, kanskje mot to små på hånden. Hvis han også har tett hjerter utenom kongen, og ingen andre tapere måtte han i så fall ha valgt mellom å ta kløverfinesse, eller satse på at trumfinessen ville gi kontrakten. Kan han ikke prøve begge? Jo, med annet utspillet får han i så fall forsøkt begge finessene uten fare. Med kløver ut? Det er da lett for oss som ser på, som ser det er en hjertertaper denne gangen, at det "er bare å ta kløverkappen", ikke sant? Men hvis han med for eksempel A-Q femte hos syd mot to små på hånden tar kløverfinessen i første stikk  er det fra spilleførers synsvinkel ingenting i veien for at Boye dukker opp med kongen og gir utspilleren en kløverstjeling i andre stikk! Og da vil det bli trist å være spillefører hvis hjerter konge sitter i saks slik at det var tolv enkle bare ved å suse opp med kløver ess og ta trumffinessen. Spillefører får med en slik sits et veldig vanskelig valg i første stikk, og hadde han da valgt feil ville utspilleren blitt geniforklart. 

Det kan også godt hende at kløverutspillet gjør det vanskeligere for spillefører om han har singelton på hånden og A-Q hos syd, en finesse som jo går, men det vet ikke spillefører. Kanskje kan velge bort den finessen i første stikk og heller satse på noe annet. Hvis ikke det kommer kløver ut kan det da være slik at han får beholde den sjansen, kløverfinessen som en siste sjanse senere.

I dette tilfellet var utspillet en real skivebom, og 17 IMP gikk til motparten siden Norges N/S gikk bet i slemmen. En unødvendig pådytt av en slem vil enkelte hevde. Men de som sier slikt er de etterpåkloke...

Ved tre andre bord av 32 bord i åpen klasse valgte øst å spille ut kløver bare for å være nødt til å notere -1430. Jeg føler i alle fall med dem...

Når vi ser på overførte kamper, husk alltid at det er noe helt annet å sitte ved bordet enn å sitte hjemme i godstolen og se alle 52 kort!   

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.