Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

God norsk innsats i Kjøben!

I hovedturneringen - Copenhagen Bridge Invitational ble det som tidligere nevnt 6. og 9.plass til henholdsvis Helness-Helgemo og Brogeland-Lindqvist. 

Det ble imidlertid spilt en rekke sideturneringer hvor det figurerte norske spillere høyt oppe på listene. Espen Anfinsen-Kjetil Helgesen (Klepp BK) vant en turnering foran Gunn Tove Vist og Torild Heskje (også Klepp BK) med Børre Lund-Jørgen Molberg (Heimdal BK) på 3.plass.

Vegard Brekke-Stig Martinussen (Jessheim/Topbridge) kom på 2.plass i en annen event hvor Are Sivertsen-Espen Torp kom på 3.plass.

Lars Øyvind Allard-Per Grime (Vikersund/Norrøna) tok en seier foran Anne Birgitte Fossum-Aksel Hornslien (Topbridge/Heimdal) med Kjell Gaute Fyrun og Arild Rasmussen (Bergen AK) på 3.plass.

Børre Lund-Jørgen Molberg (Heimdal) vant også en event. På 2.plass fulgte Ole Fuglestad-Øyvind Saur (Farsund/Vikersund) og Lars Eide-Terje Garseg (Hamar/Askim) ble nr. 3.

I Pro-Am ble Per Grime- Espen Lindqvist nr. 4.

Tre prinser! Øivind Saur (t.v.) og Ole Fuglestad var blant mange nordmenn som gjorde det bra i Kjøbenhavn forleden. Her er de to sammen med Prins Henrik av Danmark som er en habil bridgespiller.

I dette spillet fra den turneringen Grime-Allard vant kom de i beste kontrakt slik det satt, noe som ga "en bøtte" med IMPs.

 

Det var ikke så unaturlig å ende i 4 hjerter som Ø/V, normalt en bra kontrakt . Men med den fæle trumfsitsen var det ikke så lett etter ruter konge i utspill. Vidar Smith vant den likevel etter nøyaktig spill, bl.a må  utspillet lasjeres. Senere oppdages hjertersitsen etter liten mot A-J, og syd får ikke mer enn to hjerterstikk. Vests andre rutertaper kastes etter hvert på østs fjerde kløver.

Grime-Allard spilte 3 grand hvor det var ingen problemer. Etter å ha lasjert ruterutspillet var det bare å sette opp ett ekstra stikk i hjerter, og kontrakten var sikker.  

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.