Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Gladspill på trening

Det trenes flittig forut for bridgefestivalen som starter om et par uker. BBO er i så måte en populær arena for å finpusse system med makker. Her er et fint spill som forekom da en gjeng fra Molde trente onsdag kveld. 

Da Cecilie Sandvik (syd) spurte med 4 grand - Key Card Blackwood - viste Helge Bremnes (nord) to nøkkelkort samt trumf dame. Nord hadde vist minst 5-5 i hjerter og ruter, og syd tok sjansen på 7 hjerter. 

Noen bakspillere spurte meg om ikke det var hardt, makkeren kunne jo hatt bare esset tynt femte i ruter. I så fall er 7 hjerter for hardt, men det ville uansett vært muligheter. Og om nord hadde hatt A-10 femte i ruter ville det vært det ganske gode sjanser.

Her var storeslem glimrende, kun skjevsits i ruter er ubehagelig. Et forslag er å melde 6 ruter over nords svar på 4 grand, hvis det blir oppfattet som spørsmål om tredjekontroll (her damen). Det er mulig å avtale dette, men det kan vel også være case for å spille det som forslag til kontrakt siden det er i åpnerens sidefarge. Hvis syd har E-x-x i hjerter og Kxx (eller bedre) i ruter, vet hun ikke om 6 ruter eller 6 hjerter er best, Uansett, å ta sjansen på 7 hjerter i dette tilfellet er en grei sats etter min mening, og det må være spill for storeslem uansett.

Av en eller annen grunn spilte øst ut kløver 8, ikke spar dame som ser nokså normalt ut. Det utspillsvalget skulle vise seg å være fatalt. Utspillet ble vunnet med esset, så tre runder trumf og K-kn i ruter. Da fikk spillefører den ubehegelige nyheten om 5-1 sits i ruter, og det måtte sterkere lut til. Bremnes tok for den andre kløverhonnøren og stjal en kløver. Det førte til at øst ble alene om kløverholdet. Da begynner vel et klassisk mønster å danne seg? Vest er alene om ruterholdet, øst alene om kløverholdet, og hvem skal da kunne holde sparen? Svar: ingen! Bremnes tok for E-D i ruter før han spilte den siste trumfen idet det så slik ut:

På hjerter dame måtte øst holde kløver 10 om ikke syds kløver 4 skulle gi stikk, så han kastet sin nest siste spar. Da forsvant kløver 4 fra syd, og det var vest sin tur til å føle presset. Han måtte holde ruter 9 om ikke nords ruter 7 skulle gi stikk, og dermed forsvant en spar fra han også. Dermed kunne Bremnes avslutte med spar til esset og ta det trettende stikket med spar 5 siden den fargen nå satt 1-1!

Merk at om det spilles spar ut brytes forbindelsen til denne klassiske tosidige skvisen.   

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.