Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

GeO blir moderne?

Skal GeO også bli moderne nå?

Vel, bare litt i så fall. Men inspirert av Stoffers (Christer Kristoffersen) og andre (bl.a australeren Pete Hollands) sine glimrende blogginnlegg med videoer har jeg bestemt meg for å forsøke å lage noen slike selv. Det jeg har sett av slike videoer sier meg at dette er bra saker, og mitt inntrykk er at publikum liker det.

Denne bloggen vil dog fortsatt i hovedsak være en tradisjonell tekst blogg, men for å ikke være helt fossil så vil jeg altså av og til poste noen videoer. Mine vil imidlertid neppe bli veldig avanserte, og sjansene for noen Oscar nominasjon for min "filmproduksjon" vil garantert bli absolutt null...  

Jeg håper på å få til noen slike instruktive videoer ganske snart. I dag skal jeg imidlertid fortelle et spill fra en lokal lagturnering forleden. 

INSTRUKTIVT SPILL (og litt matte)

Da blindemann kom opp så spilleførerne i en 4 hjerterkontrakt med det samme at det handlet om å løse ruteren:

 

Det var noe mer i dette spillet enn ruterbehandlingen, og det kommer jeg tilbake til etter at vi ser på ruterfargen isolert. Det var en taper utenom ruteren, og det handlet om å unngå to rutertapere. Hva er riktig spill i ruterfargen isolert sett?

Det er to muligheter:

Satse på esset foran.

Ta en dobbelfinesse i ruter (forutsatt at det er nok overganger til å komme seg over til nord nok ganger).

Hva er best?

Dette blir litt matte. 

Hvis liten til kongen er riktig må esset sitte foran, og det er en 50% sjanse.

Liten til nieren (eller tieren) ryker som regel til knekten eller damen. Hvis en senere går over til nord og spiller liten til tieren lykkes det om øst fra start satt med ENTEN knekten eller damen. Å spille på ett av to kort hos øst (damen eller knekten) heller enn satse på ett bestemt kort hos øst gir mye bedre sjanse (ett av to kort en bestemt plass gir ca. 75% sjanse). Så dobbelfinessen er klart beste sjanse her. I tillegg til enten knekten eller damen hos øst vinnes også med både dame og knekt hos øst (det hjelper ikke han å legge i en stor en første gangen, det hjelper bare spillefører til å unngå to rutertapere uten noe som helst valg).

Men det var altså mer i dette spillet (som det som oftest er) enn rutefargen isolert, altså ikke bare matte. Slik så hele spillet ut (Ø/V hadde ikke meldt, giver syd, alle i sonen):

  

Syd var altså i 4 hjerter. Vest spilte ut kløver 4 til østs konge. Øst forsøkte esset i andre stikk, og syd stjal. 

Det handler som sagt om å unngå to rutertapere. Når du ser alle kortene er sevsagt ikke det så vanskelig. Og den korrekte ruterbehandlingen vi gikk gjennom vil også fungere i dette tilfellet. Men ved bordet vet ikke spillefører hvordan det sitter, og det er da alltid et ekkelt valg i sånne spill. Spillefører vil dessuten også forsøke å få til noe om det sitter verre, for eksempel hvis vest har "alt" i ruter (AQJ).

Etter denne starten er det en mulighet for å unngå rutervalget. Spillefører må imidlertid ikke spille på noe som ødelegger muligheten for å spille ruteren korrekt (for eksempel forkludre overgangene så han ikke får spilt ruter to ganger mot syd).

Tre trumfrunder er nødvendig for å ta ut forsvarets trumf. Da har han kun en trumf igjen på begge sider. Så kan spillefører forsøke å eliminere sparfargen. Han tar for esset, kongen og spar til damen (hvis han spiller fire runder spar blir han inne på hånden, og det er ikke bra siden han i utgangspunktet ønsker å spille to ganger ruter mot syd). Siden vest ikke har en fjerde spar har han plutselig ingen frikort lenger, han sitter igjen med kun ruter og kløver. Dette er igjen:

Inne hos nord på spar dame spilles ruter, og syd dekker østs kort billigst mulig. Nieren krever her damen, og vest er innspilt. Han må spille ruter tilbake, eller kløver som er til dobbeltrenons og kan trumfes hos nord mens en rutertaper forsvinner fra syd.

Merk at i denne sluttposisjonen ville spillefører vunnet 4 hjerter selv om vest sitter med AQJ i ruter! Men om det sitter slik kunne forsvaret betet kontrakten med ruter tilbake fra øst i andre stikk, dog ikke noe opplagt utspill da øst ikke vet at syd har singel kløver. 

Ved noen bord kom ikke kløver i utspill. Enkelte spilte ut spar og andre spilte ut trumf. Da har spillefører et helt sikkert spill uansett hvordan sparfargen sitter. Trumfen tas ut, så fire runder spar med kløveravkast (!) fra nord. Så, med 1-1 i kløver spiller han kløver. Samme hvem som kommer inn må de åpne ruteren, eller spille til dobbeltrenons. Hvis vest kommer inn er det selvsagt helenkelt, og hvis øst kommer inn må han spille ruter. Med bare ruter og trumf igjen hos både nord og syd dekker syd østs ruter billigst mulig, og vest blir innspilt på lignende måte som i det siste diagrammet. Også da vinnes 4 hjerter selv om vest har AQJ i ruter!

Noen få gikk bet i 4 hjerter etter å ha spilt ruter til kongen og esset fulgt av ruter dame da det skjedde i en situasjon hvor vest hadde frikort i spar, og øst senere måtte få for ruter knekt . De fleste vant 4 hjerter, men ikke alle tok med seg det fine innspillet som kunne ført til +620 selv om vest satt med "alt" i ruter. 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.