Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Flere lagturneringer

I helgen ble det spilt lagbridge både i Haugesund (Strawberry Maritim Cup) og på Otta (Rondanecupen).

I Haugesund deltok 25 lag. Til topps gikk et lag bestående av Sven-Olai Høyland-Bjørn Olav Ekren, Tor Bakke-Jim Høyland. De to parene ble henholdsvis nr. 1 og 3 på butleren. Alle resultatene finner du her.

På Otta var det kun 14 lag med. Vinnerlaget bestod av Ove Andersbakken-Erik Berg, Åsmund Forfot-John Vegard Aa. De to parene ble nr. 2 og 3 på butleren, og til topps på den listen finner vi Lise Blågestad-Ingunn Uran. Resultatene fra Otta finner du her.

Her er et spill fra Otta hvor mange spilleførere mislyktes. Prøv det selv som spillefører i denne normale utgangen.

Du skal spille 4 hjerter som øst etter at nord meldte inn 2 spar mot vests 1NT. Spar 3 kommer i utspill. Hvordan spiller du? Er det ufarlig å la nord få det første sparstikket?

Vel, det er ikke så sannsynlig spar sitter 7-1 selv om det er mulig. Men det tjener vel neppe til noe å ligge unna i stikk en? Og det er et annet faremoment her, det kan komme tre runder ruter til stjeling. Så her bør spillefører hoppe på med spar ess med det samme og ta ut trumfen. Da viser det seg at nord startet med en trumf og syd tre.

Det må bli en spartaper, så ruteren må spilles for kun to tapere. Hva er riktig fargebehandling?

Ruter 9 gir en finessemulighet, så det bør satses på ruter 10 hos syd. Men det bør ikke spilles liten til nieren på direkten. Da kan en risikere at nord med K-10 eller A-10 dobbel vinner stikket med tieren, og da blir det tre rutertapere. Beste ruterbehandling er liten fra vest til damen, da fanger en opp en eventuell honnør-10 dobbel hos nord. Hvis ikke tieren kommer på må du legge damen og senere sette din lit til ruterfinessen med nieren. Slik så hele spillet ut:

Denne gangen ville liten ruter til nieren på direkten gått bra, men bytt om om ruter 3 og 10 så ville direktefinessen ført til tre rutertapere, mens liten fra vest ville ordnet saken. 

Merk at om spillefører ikke skynder seg å stikke seg inn for å ta ut trumfen kan nord idet han vinner første stikk skifte til ruter konge, så ruter til esset og ruter til stjeling - en bet før spillefører har kommet inn! Merk også at om syd finner det usannsynlige utspillet liten ruter får de tak i ruterstjeling, men er ruter dame godspilt og gir senere avkast for vests spar 2.

Utgangen 4 hjerter står altså, men kun fem Ø/V-par noterte +620. Ved syv bord ble det en bet. Det var også ett Ø/V-par i delkontrakt, samt en litt merkelig resultat, +580 til N/S for å ha spilt 2 kløver doblet med to doblede overstikk. 

 

Kommentarer

Det holder vel ikke helt å treffe ruteren her? Så lenge du har spilt mer enn én runde trumf kan motparten alltid spille mer trumf, og da er det to tapere igjen å trumfe med bare én trumf igjen i bordet. 1+6+1+1 = 9 stikk.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.