Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

FLAKS! (og vel så det...)

Den siste måneden har jeg spilt noen sesjoner med en amerikansk dame (Geeske Joel, opprinnelig tysk) som nylig har flyttet fra California til New Zealand. I en turnering forleden fikk hun utlevert en vanskelig hånd å melde i aller første spill:

Hvordan ville du lagt opp meldingene med dette?

Noen vil kanskje åpnet med 2 kløver. Andre velger 1 ruter, men hva skal de i så fall melde i andre runde etter et svar fra makker?

Geeske åpnet med 1 ruter og fikk svaret 1 spar fra meg. Hva bør hun melde nå?

3 ruter er et alternativ, men det er sannelig en grov undermelding. Hopp til 3 ruter viser riktignok sterke kort, men det er ikke krav (viser ca. 16-17 poeng med sekskorts farge).

Hvis en hadde gitt syds kort til et ekspertpanel tror jeg ganske mange ville foreslått meldingen min makker valgte i andre melderunde, 2 hjerter – revers. Det viser egentlig fire-korts farge, men går an å forsvares som en nødmelding siden det ikke finnes gode alternativer?

Slike ekspertmeldinger med tre-korts farge er populære hos noen toppspillere hvis de har veldig spesielle kort som ikke passer for noen ting. Selv prøver jeg så godt jeg kan å unngå slikt da min erfaring viser at det som regel blir trøbbel. Makkeren vil ikke forstå hva som er på gang.

Reversen 2 hjerter er slik Geeske spiller naturlig og i prinsippet utgangskrav. Over den meldingen sa jeg 3 hjerter som viser litt verdier, med en veldig svak hånd og hjerterstøtte ville jeg sagt 4 hjerter. Hva nå?

Hun sa 4 ruter. Med det mente hun antagelig å forsøke å fortelle meg at 2 hjerter var en «fake-revers», og å avtale det sånn går kanskje an. Men i et nytt makkerpar går slikt ofte galt. Og jeg var ikke i det hele tatt på bølgelengde, og sa 4 hjerter. Nå burde hun kanskje passet, men forsøkte 5 ruter og mente å si; forstår du hva som er på gang nå makker?

Da skjønte jeg enda mindre, men burde kanskje forstått at det så slik ut?

Jeg tenkte imidlertid: hun er veldig sleminteressert og må ha en monsterhånd uten kontroll i kløver. Men hvorfor kontrollmelder hun ikke spar, for hun kan vel ikke mangle kontroll både i spar og kløver?

Noen har dog som en slags regel å ikke kontrollmelde i makkers meldte farge med singelton. Ikke visste jeg hva som foregikk...

Og hvorfor meldte hun ikke 4NT?

Hun mangler kløverkontroll, tenkte jeg og kom frem til at det måtte se omtrent slik ut:

---

AKQ6

AKQ10963

104

Som du kan se var det bildet av kortene hennes helt på jordet. Men om det hadde sett omtrent slik ut ville lilleslem i hjerter vært en fin kontrakt, for jeg hadde kløver ess. Og 6 hjerter ble hva jeg meldte. Geeske ga opp og passet. Fra hennes synsvinkel kunne godt dette være ganske så perfekt, hvis jeg hadde femkorts hjerter. Mye tenking, ingenting korrekt...:

Helt tullerusk, ikke sant?

Men etter spar ut fra vest mot syds 6 hjerter var ikke kontrakten til å rokke!

Utspillet ble vunnet og trumfesset presset ut. Siden vest ikke hadde flere spar fikk de ikke tak i sparstikk, og makker snellet raskt hjem 1+3+7+1 = 12 stikk. Eventyrscoren 980 med slike kort ga en nokså ufortjent topp i første spill.

Som du ser av computeranalysen (til høyre for syds kort i diagrammet) står det i teorien bare 5 hjerter. Men det forutsetter et komplisert motspill og det er et puslespill du kan prøve deg på selv.

Det var ett par til som vant slem, de spilte 6 ruter som også kan betes. Det er kanskje enklere å bete den slemmen. Det vest må gjøre er å spille ut kløver og så etter at spillefører har trumfet ut lasjere to ganger med hjerter ess. Spillefører har ingen overgang til den fjerde hjerteren og ender opp med 1+2+7+1 = 11 stikk.

Merk at i grandkontrakt er det teoretisk meste som kan vinnes ni stikk spilt av syd (kløverutspill), mens med nord som spillefører kan det vinnes to stikk mer. Det er også litt spektakulært.

Med spar konge i utspill mot nords grandkontrakt kan spillefører med åpne kort stikke med en gang og presse ut hjerter ess. Det blir i så fall tolv stikk (1+3+7+1= 12) fordi vest ikke har flere spar.

Hva med kløver konge ut mot grandkontrakt spilt av nord?

Da må spillefører lasjere kløveren, hvis ikke druknes i kløverstikk idet vest kommer inn på hjerter ess. La oss si øst skifter til spar konge. Den må - altså, alt dette er med åpne kort - stikkes med det samme. Selv om vest som ikke har flere spar lasjerer to runder hjerter kan han ikke nekte spillefører inntak til nord på kløver ess senere i spillet for å hente den fjerde hjerteren.

Det er alltid morsomt å få ren topp, men vi var veldige enige om at vi bør holde oss på utgangsnivå med slike kort neste gang…

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.