Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Et snodig spill, i to varianter

En komisk situasjon oppstod i forbindelse med dette spillet fra Monrad Par under festivalen. Noe av skylden for det som skjedde er nok kanskje at det kan bli litt vel lange dager når man er på bridgefestival...

Du sitter syd og tar opp disse kortene:

Vest åpner foran deg med 2 spar, vanlig svake 2. Merk at du sitter i ugunstig sone. Melder du?

En ting er at å melde kan føre til at du bli slaktet fullstendig, en annen er at makker kanskje tror du har bedre kort. Hvis du melder inn 3 kløver tror han du ofte har seks kort i fargen. Dobler du og øst er sterk er du skikkelig i gjørma. Det er viktig å ikke bli for passiv, men i slike soneforhold kan det lønne å ikke være for tøff i trynet av og til. Jeg passet. Øst sa 3 ruter, og vest meldte 3 spar med pass rundt. Slik så hele spillet ut:

 

Merk at N/S har 26 hp til sammen, men makker Erik Berg og jeg avga ingen andre meldinger enn pass. Og, hvis du analyserer spillet ser du at N/S kan vinne 3 grand - uten sparstopper - da motpartens spar er blokkert! Men kan vi melde 3 grand? Etter sparåpning fra vest vil enten nord eller syd - om de altså kommer med i meldingene - spørre om sparstopper, og det er det ingen av dem som kan si ja til. Skulle de fortsatt tro på utgang ville de kanskje forsøkt 5 kløver som går helt galt. Motparten kan krysstjele slik at de tar tre sparstikk, og vest får to ruterstjeling - normalt tre bet!! Også i 4 hjerter kan Ø/V få dreisen på det i motspillet.


Hva var så komikken med dette, et ikke så uvanlig spill?

Vi skulle altså spille mot 3 spar, og jeg spilte ut kløver ess. Da blindemann (øst) kom ned begynte vi å le, for vi hadde spilt spillet før - i forrige runde! Da satt vi imidlertid Ø/V og var heldige, N/S gikk bet mot oss i stedet for at vi som Ø/V eventuelt ville gått bet som mange gjorde, noen i spar- og noen i ruterkontrakt. Mange av dem var doblet, og N/S fikk hele +800 ved fem bord. Hvis vi hadde spilt spillet sånn som det gikk andre gangen vi førsøkte oss på det ville vi fått litt over middels for et par udoblede bet i 3 spar.   

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.