Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Et par spill fra klubben (TopBridge, Oslo)

Tor Inge Iversen tipset meg om et par interessante spill fra klubbspilling i TopBridge BK i Oslo denne uken.

I begge spillene var det fikk nord noen viktige valg i meldingene, og han hadde de beste kortene, to hender som ligner på hverandre. Men de andres meldevalg var også avgjørende.

Ta det første eksempelet som en melderøve med nords kort.


Det gikk to passer før nord ved de fleste bordene åpnet med 1 spar. Øst gikk innpå med 2 hjerter, og makker på syds plass sa 3 spar som var avtalt som svakt (sperr), normalt med fire spar, men det kan vel være femkorts støtte og av og til.

Det er akkurat definisjonen mange blir enige om, hoppstøtte med sperr er svakt/sperr, men hvor svakt? Og hvor gode kort kan meldingen innebære?

Jeg tror det er viktig å bli enige om at dette ikke kan være 6-7 poeng en gang, nesten ingenting neste gang.

Slike beskrivende støttemeldinger med hopp bør defineres med et ganske lite intervall, dvs. ikke så stor forskjell på de beste kortene man kan og de svakeste. Hvis intervallet er for stort blir det veldig vanskelig å melde for makkeren om han har knallsterke kort. I dette tilfellet har nord en ganske klar kontrollmelding over 3 spar - 4 kløver - for slem kan godt stå. Hvis makker er med på notene kan det være en fin slem her, men om makker ikke har ruterkontroll så er utgang nok. Over 4 kløver hadde syd ingenting å skjemmes over synes jeg (vurder selv når du snar få se alle kortene) og burde melde 4 ruter – kontrollmelding.

Da kan til og med storeslem stå, men det er kun om syd har akkurat de riktige kortene og riktig fordeling, samt at han selvsagt må ha ruter ess. Så storeslem bør man såklart slå fra seg, men lilleslem bør det være spill for. Det behøver ikke være tolv stikk alltid, spesielt ikke om syd har bare fire trumf (som er mest vanlig) og noe sånt som ruter konge fjerde, og kløveren ikke gir nok avkast. Dessuten kan det jo være fare for en trumftaper.

Men for all del, det vil etter min mening være for pessimistisk å ikke satse på 6 spar etter denne starten. Et hopp til 6 spar – en praktisk melding – over syds 4 ruter har mye for seg, synes jeg. Og 6 spar var en glimrende kontrakt:


Ved seks av de seksten bordene meldte og vant N/S 6 spar. Det ble +1430 noen steder, og andre fikk tretten stikk da øst ikke fikk med seg stikk for ruter ess. For at det skal skje etter hjerter ut må øst ligge unna med ruter ess en gang (kanskje håper han spillefører har et rutervalg), og så forsvinner syds andre ruter på den femte kløveren.  

Selvsagt var Ø/V aktivt med ved noen av bordene, og de kan faktisk stampe helt opp til 7 hjerter som koster 1400 om N/S ikke feiler i motspill (de må få med seg to ruterstikk). Ved ett bord var N/S i 7 spar og gikk en doblet bet, og det var antagelig etter at N/S hadde stampet i 7 hjerter?

Personlig synes jeg kanskje syd har til 4 spar i første melderunde, men det kan nok diskuteres. Det er ikke slik at hoppstøtte til 3 i major (som sperr) ikke kan innebære femkorts farge av og til. Med svake kort og jevn hånd kan det godt være greit å melde bare 3, men generelt er det slik at med firekorts støtte sperres med 3, men fem kort i støtte (ti trumf til sammen) klinkes til med 4. Her har syd en hånd han antagelig ønsker å melde 4 spar med uansett om motparten melder over 3 spar (spesielt om de melder 4 hjerter), og da er det som oftest greit å gjøre det med det samme for å sette maks press på motparten.

Nord plukket opp en lignende hånd denne kvelden, men da åpnet motstanderen til høyre (noen steder) med 1 grand (15-17):


Hvordan ville du håndtert dette?

Det avhenger selvsagt av makkerskapsavtaler.

Slik mange spiller er dobler av motpartens grandåpning sterkt, straffebetont. Da må man doble med dette siden alle andre meldinger vil vise svakere kort. Fortsettelsen avhenger av hva øst gjør, og senere om vest melder en gang til. Syd vil ikke være særlig aktiv, men kanskje får han på et tidspunkt vist at han har sparstøtte til nord. I så fall melder nord utgang.

Det er klart at ved flere bord valgte vest å åpne med 1 ruter heller enn 1 grand (jeg liker 1 grand med de kortene).

Med så mange muligheter til forskjellige meldingsforløp alt etter hva de forskjellige aktørene finner på underveis er det klart at det blir veldig mange forskjellige resultater på et sånt spill. I klubben var det fire par som spilte 4 spar. To av dem fikk ti stikk, de andre to to fikk elleve. Ellers var det noen delkontrakter, og noen var på femtrinnet etter at N/S hadde funnet spartilpasningen og Ø/V rutertilpasningen. Det var noen som noterte +300 som N/S mot 5 ruter doblet, mens andre gikk bet i 5 spar.

Det mest spektakulære resultatet var der Halvor Dahl og Trond Odin Rønbæk satt Ø/V og noterte +180 da de fikk spille 1 grand doblet, antagelig etter den starten jeg skisserte: 1 grand fra vest og dobler fra nord, og i det tilfellet med pass rundt. Det var umulig for nord å unngå at vest ble forært ett stikk i en av sidefargene - han var innspilt fra start - og det spar-, hjerter- eller kløverstikket sammen med seks ruterstikk førte til at den doblede delkontrakten ble vunnet.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.