Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Et EM-spill - korrigert versjon

Et spill fra EM par som ble fortalt i bloggen forleden ble litt feil da det hadde sneket seg inn en feiltrykk, Beklager feilen. Her er spillet i korrigert versjon:

Spilleføringen klar allerede under meldingsforløpet!

I dette spillet fra parturneringen var det mulig å få så mye informasjon i meldingene at man kunne planlegge spilleføringen før blindemann var lagt opp! .

 
Syd (spilet er vridd for å få syd som spillefører) hadde fått vite at makker hadde minst fem spar, kontroll i ruter, og han var med på notene da syd slemvinterte. Dessuten hadde vest vært ikke med et svakt innhopp i hjerter. På Key-Card Blackwood får syd vite at makker har tre key-cards, altså spar A-K og kløver A. Syd fortsatte med et spørsmål om trumfdamen, og på det svarte nord at han hadde den og han viste samtidig kløver konge med 6 kløver. Hva melder du nå?

Det står i 7 spar, det vet du fordi nords hånd altså har AKQ i spar minst femte, og kløver A-K. Men du kan også telle tolv sikre stikk i grand (fem i spar, A-K i hjerter, AK i ruter og AK i kløver. Hvis nord har seks spar er det tretten toppstikk i grand. Hvis han har kløver knekt eller ruter dame er det også tretten toppstikk. Hvis ikke han har ett kort av de kortene som gir det trettende er det likevel store muligheter i 7 grand. Nord kan ha tre hjerter, og da er det tegnet for en tosidig skvis, hjerter mot vest, kløver mot øst, og ingen kan holde ruteren mot slutten. Og om nord ikke har tre hjerter har han mange kløver, og da ligger det an for en såkalt show-up skvis mot øst i kløver og ruter. Og det betyr at rutfinesse ikke må tas, hvis øst må holde kløveren mot slutten vil han kun klare å holde to ruter, så spillefører kan toppe ruteren og også vinne om vest har ruter dame dobbel! Så å ta sjansen på 7 grand siden det er parturnering må våre en bra sats. Slik så hele spillet ut:


Nord hadde ikke seks spar, og heller ikke ruter dame/kløver knekt, så det er bare de tolv toppstikkene du visste om i meldingsforløpet. Og han hadde heller ikke tre hjerter, noe som ville vært verdifullt. Flytt en av østs hjertere over til nord og en kløver fra nord til øst, og den nevnte tosidige skvisen ville fungert. Idet alle stikkene cashes og spillefører fortsatt har overgang mellom nord og syd måtte i så fall vest holde en hjerter og øst en ruter i det som blir en trekorts sluttposisjon, og ruteren ville da vært fordelt 2-2 til slutt! Sluttposisjonen med de kortene (nord har tre hjerter) kan du pusle litt med selv.

Her, siden nord hadde kun to hjerter måtte imidlertid øst ha ruter dame, eller vest ruter dame dobbel. For show-up skvisen kommer nesten av seg selv. Syd vinner utspillet (kløver eller hjerter), tar av seg kløver dame og ess-konge i hjerter, og spiller spar til nord, A-K i kløver, og sparen til bunns. Før det siste sparstikket ser det slik ut:

På spar ess må øst ned på kun to ruter, og syd vet da at øst har bare to ruter fordi han jo har en kløver, så syd topper ruteren til slutt, finessen er unødvendig. Da faller østs dame i dette tilfelle (han måtte holde kløver 9 og gå ned på kun to ruter) , men det ville også gått bra om vest hadde hatt ruter dame dobbel fra start! Å ta sjansen på 7 grand fremfor den bombesikre 7 spar var verdifullt i parturnering; +2220 for 7 grand ga 91% mens de som fikk +2210 for 7 spar måtte nøye seg med 51%.

  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.