Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Ekkelt valg for spillefører?

Her er et spill fra NZ Bridge Congress i forrige uke hvor det ble det et kritisk valg for spillefører. Prøv deg selv på analysen og ta stilling til hva som er beste spilleplan.

Ø/V har funnet frem til 6 hjerter som er en glimrende slem. Øst er spillefører (etter overføring) og N/S har ikke meldt noe. La oss si syd spiller ut kløver knekt. Hva kan gå galt her?

Det er normalt kun en trumftaper. Men både hjerter- og ruterfargen kan sitte skjevt. Hvis hjerteren sitter 3-2 er det imidlertid enkelt selv med 4-1 i ruter. Du legger ned ess-konge i trumf, så spilles tre store rutere. En motspiller har igjen "mastertrumfen", men det spiller ingen rolle om han trumfer en ruterhonnnør. Øst har nemlig igjen hjerter 3, og i fjerde runde ruter trumes hos øst mens forsvarets siste ruter går. N/S får kun trumfstikket. 

Men hva om hjerter sitter 4-1? Vel du har vel mest lyst til å beholde den tredje trumfen hos øst så du ikke risikerer en rutertaper, så første tanke er å denge ned to store trumf. Men på hjerter ess i første trumfrunde følger syd med nieren og nord toeren. Hva nå?

Den videre analysen er litt mye "hva om" og slikt, kanskje litt sånn "hold tunga rett i munnen" å følge med på, og kanskje mest interessant for de som interesserer seg for slike litt kompliserte analyser.

Her, idet hjerter 9 kommer på fra syd i første trumfrunde er det svake spillere ofte overser mulighetene påspillet av hjerter 9 gir, mens bra spillere kan gjøre feil i den viedere spilleføringen, fordi de får valg og begynner å tenke mer da de ser hva hjerteren hos vest egentlig består av. Hjerteren er jo blitt potte tett utenom dame-knekt. Det er liksom ikke tieren "tynt" femte lenger. Hvis det hadde vært tynn hjerter ville spillefører vært sjanseløs mot fire hjertere hos nord. Syds hjerter 9 kan godt være en singelton. Da har nord Q-J-4-2 fra start og sitter igjen med Q-J-4. Tar du den andre trumfhonnøren og det sitter slik får nord to trumfstikk.

Du kan imdilertid spille deg over til vest å safespille trumefen mot den sitsen. Hvis nord legger i en stor trumf har han kun en stor trumf igjen og får kun ett stikk, og legger han liten lar du kortet du spilte fra vest seile. Denne safespillingen av hjerteren er vel å bra, men medfører den planen noe annet?

Ja.

Hvis du spiller hjerteren slik og hjerteren ikke sitter 4-1, men syd vinner stikket i andre trumfrunde med damen eller knekten er det ikke farlig med hensyn til uttellingen din i hjerter, N/S må jo få ett trumfstikk uansett. Men du kan ikke stjele ruter hos øst lenger om den fargen sitter 4-1, for det blir å stjele med kongen og den andre honnøren forsvaret har vil bli deres andre trumfstikk. Du gjør deg pga. safespillingen i hjerter avhengig av å unngå rutertaper.

Slik så hele spillet ut:

Med denne sitsen blir det bet hvis du forsøker å gardere deg mot Q-J-4-2 i hjerter hos nord og singel nier hos syd. N/S får i tillegg til trumfstikket ett ruterstikk. 

Hva er beste spilleplan?

Q-J-4-2 i hjerter hos nord er kun en spesifikk fordeling. Men trumfbehandlingen som dekker den sitsen gjør ikke at du er automatisk selv om safespillingen i hjerter var unødvendig, du er langt i fra uten sjanser om hjerterfargen likevel sitter 3-2. Ruteren kan jo sitte slik at den er uten taper, enten 3-2, eller tier eller knekt singel hos nord så du etter A-K i ruter som gjør at du oppdager sitsen kan fiske opp syds tier eller knekt tynt fjerde. Desuten trenger du bare ett ekstra stikk utenom ruteren for å kaste ruter hos vest (en ruter går på spar ess) slik at vests hånd blir god, og det ekstra stikket kan du godt få i spar. 

Det blir vel litt matematikk dette for å regne ut hva som er best. Men det gir enorm sjanse for hjemgang å spille slik:

Kløver ess tar første stikk. Så hjerter til esset, og du ser den nieren. Så spilles spar til kongen, og du tar hjerterfinessen som ryker til syd som dessverre ikke hadde singel nier. Syd spiller mer kløver til kongen, eller sin siste trumf. Nå trumfes en spar, så over til øst (trumfen tas ut) og spar ess gir ett ruteravkast. Hvis spar dame har kommet på allerede har du mer stikk en du trenger, og om spar sitter 4-3 kan du trumfe en spar til. Den femte sparen blir god og gir ett ruteravkast til. Du trenger i så fall ikke ruter 3-2. Dessuten, om nord har to små spar oppdager du det etter å ha trumfet en spar og så legger ned esset, og du kan presse ut syds spar dame mot trumf med knekt-10 og har også nok stikk. Dette går kun galt om nord har spar dame femte - som det altså satt  - og i tillegg ruteren ikke ordner seg. 

Jeg føler safespilling i hjerter er bra spilt her for ikke å være dønn beit om nord har fire trumf. Men det er et lite tilleggspoeng i den safespillingen av hjerteren om nord ikke er av de skarpeste spillerne. Etter hjerter ess som feller nieren går du over på spar konge. Nå spiller du ikke femmeren (som jo er like stor som de andre hjerterne nå) for å la det kortet seile rundt, en variant som ser elegant ut om nord har igjen alle de uteværende hjerterne; det ville i så fall gått hjerter 5 fra vest, hjerter 4 fra nord og hjerter 3 fra øst mens syd ikke følger farge! Nei, du bør dra tieren. Tieren er altså det samme kortet som femmeren, egentlig, men psykologisk er det for mange en stor/større hjerter og enkelte på nords plass vil dekke med Q-J-4 genværende, og du "overlever". Og hvis det er en slik spiller som sitter nord kan du ombestemme deg idet tieren blir spilt fra vest og nord legger liten helt uanfektet, og gå opp med kongen. Alt er i så fall i orden denne gangen idet syd følger farge, du kan trumfe opp en ruter. 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.