Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

ECF HOLDING vant Patton

PATTON ble vunnet av ECF Holding som bestod av Jo Arne Ovesen-Siv Thoresen og Espen C. Fasting-Terje Lie.

Hele resultatlisten (50 lag) finner du her. 

Av de forskjellige turneringsformene er PATTON min favoritt, men dessverre spilles det ikke Patton særlig ofte. Poengberegningen stiller krav til det meste siden det er en kombinasjon av Board-A-Match som har mye av parturneringselementet innbakt, lagkamp hvor system og meldeteknikk spiller stor rolle, og selv om ekstra stikk teller mye (BAM delen) kan man ikke ta store sjanser med hensyn til doblinger fordi totalscore er også et element. Du kan liksom ikke bare doble en delkontrakt i håp om +200 mot din egen sannsynlige delkontraktscore, for fyker den doblede kontrakten hjem tapes ikke bare BAM poenget, men totalscoren bli også svekket og gir tapte poeng. Patton blir pga. av alt dette (kanskje) den mest intense formen for turneringsbridge. 

Her er et spill fra torsdagens Patton. Hvor god er lilleslem i spar her?

Om det meldes slem avhenger hva øst åpner med etter pass fra nord. Noen velger 2 spar - svake to - eller for noen 8-10 med seks spar. Hvis det viser 8-10 er det vel greit, men denne hånden er vel litt for sterk til en vanlig svake 2? Slike 6-4 hender, og særlig om honnørene er i fargene er veldig spillesterke. Hvis en bruker Kaplan-Rubens hand evalutor får en til svar at denne øst-hånden er verd ca. 12 poeng! Taperberegning (Losing trick count) tilsier at øst har kun seks tapere, og en vanlig åpningshånd har normalt 7. 

Det er imidlertid ingen garantier samme hva man gjør.

Det er trolig at det ved den del bord ble åpnet med 1 spar. Det kan dog godt bli feil om de ikke har tilpasning og vest går på til 3NT med bare en vanlig åpningshånd. 

Det er ingen dårlig slem, og akkurat hvor god den er i % får noen andre regne ut. 

Først og fremst må det unngås mer enn en trumftaper. Normalt spill er esset og en til. Det går bra om spar sitter 2-2, eller om syd har singel spar - kun et taper. 

Hvis en har veldig tro på at syd har sparlengde og kongen kan det være en variant å spille spar dame. Da ordner det seg om nord har singel tier eller knekt, noe som vil gi to tapere om esset spilles først. Det blir imidlertid grusomt spilt om syd har singel konge, eller nord har KJx eller K10x. Man må altså tippe, men klart beste sjanse er esset først om ikke noen spesifikk informasjon tilsier noe annet. 

Idet sparen er løst med en taper (den satt 2-2) er det enda litt som skal til. Det kan være mulig å godspille den femte ruteren. Det går greit om fargen sitter 4-3 (to stjelinger). Da gir ruter konge ett avkast for kløver, den femte ruteren gir parkering for en kløver til. Hvis ruter sitter helt fælt er det en bitte liten mulighet at dame-knekt sitter dobbel i kløver. Og det kan også oppstå en skvis, om samme motstander har fem ruter og fire kløver. Alt i alt bra er det bra sjanser for at minorfargene skal kunne løses uten taper, men det er altså en del arbeid som skal til før slem står. 

Slik det satt var det ingen problemer med å få tolv stikk. Spar satt som sagt 2-2, og ruter satt 4-3 (for sikkerhet skyld Q-J tredje så kun en ruterstjeling var nødvendig for å godspille fargen). 

Ca. en fjerdedel av Ø/V parene meldte og vant 6 spar. De aller fleste andre hadde +480 for 4 spar med tolv, noen få rotet bort det tolvte stikket. Og noen veldig få "BAM-haier" forsøkte 3NT, men der var det kun elleve stikk. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.