Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

DAGENS SPILL, torsdag 26.3.

På Bridge Base Online kan man rett og slett «sette» seg ved et bord og få tildelt motstandere fra et eller annet sted i verden, så starter spillingen. Det er også turneringer man kan være med på. NBP arrangerer nå BBO-turneringer i anledning den spesielle situasjonen vi alle er i. Norsk på Norsk er en annen veldig populær turnering som har eksistert lenge. Dessuten arrangerer flere bridgeklubber sine klubbkvelder der til det forhåpentligvis blir normal tilstander igjen. Man kan også sette opp private lagkamper med venner og kjente du ønsker å trene mot. Da kan man spille med tilfeldige spill som kommer automatisk opp, eller man kan laste ned en tidligere spilt kamp for eksempel fra et mesterskap som ble overført på BBO og spille de spillene. Det er morsomt, og da blir ditt bord sammenlignet med toppspilleres resultater fra den kampen.

KORTVURDERING

Det spillet du i dag får her i bloggen er hentet fra en sånn kamp, og det var altså også et spill som hadde foregått i et mesterskap tidligere. Meldingene handler mest om KORTVURDERING (hand evaluation), en vanskelig og langt ifra en eksakt vitenskap.

Å høyne sitt nivå i bridge forutsetter å jobbe med mange ting, og kortvurdering er en av dem. Honnørpoeng er ingen fasit selv om det fungerer nokså bra med balanserte hender. Selv med jevnt fordelte hender er det imidlertid faktorer som gjør at hånden er litt sterkere enn andre hender med samme antall HP.

Med ubalanserte hender er det med honnørpoeng enda mer unøyaktig hvis man er en rigid «point-counter». Det er to vanlige metoder med ubalanserte hender:

1) Å justere for fordeling (dobbelton, singelton eller renons) når man vet det skal spilles trumfkontrakt, for eksempel når man skal støtte åpner, eller åpneren skal støtte svarers farge. I bridgekursene NBF kjører brukes begrepet HTP som betyr honnørtrumpoeng, som er summen av rene HP og fordelingspoeng. Det handler om å vise håndens virkelige verdi (i trumfkontrakt) når man støtter. Å vurdere kortene slik gjøres idet man VET at vi har en trumftilpasning, så justering av håndens verdi kan noen ganger skje først senere i meldingsforløpet, idet vi vet vi har en felles trumffarge.

2) Taperberegning (Losing Trick Count, LTC) Taperberegning har blitt populært, og det er en bra metode som stort sett fungerer ganske bra. Den metoden må imidlertid ikke brukes helt rigid, for det er flere faktorer som gjør at en hånd med et bestemt antall tapere er klart sterkere enn andre hender med samme antall tapere. Konklusjonen når man bruker taperberegning blir når det gjelder sluttkontrakt ofte omtrent den samme som om man justerer håndens styrke for fordeling. Men alt dette er langt i fra noen fasit, det er kun hjelpemidler vi snakker om. Hvis du ønsker å lese mer om LOSING TRICK COUNT (LTC) kan du finne mye om det online, for eksempel her.

DAGENS SPILL

Du har 14HP og noe ekstra for to dobbeltoner. Hvor mye man skal justere for det er litt smak og behag, men det er klart at den sjette sparen er også et pluss. Hånden er nok verd 15-16 poeng når du vet makker har trumftilpasning.

Bør du invitere til utgang mot høyningen 2 spar som viser ca. 6-9?

Det er ikke opplagt, men jeg synes det, i alle fall lagkamp hvor utgangsbonus er så viktig. Det kan føre til at om makker slår av så kan det hende vi går bet i 3 spar, men om du ikke inviterer kan det også være at det viser seg at det er ti stikk. Det føles ofte verre å misse en utgang enn å gå bet i en tre-melding etter en mislykket utgangsinvitt.

Nord hadde super-maks for sin høyning til 2 spar, men en utgangsinvitt direkte over åpningen 1 spar er vel å strekke det litt langt? Slik kortene så ut ville denne gangen en utgangsinvitt fra syd lyktes, nord går rett i utgang med sine kort som er veldig gode for bare høyningen til 2 spar. Det blir ti stikk med disse kortene og denne sitsen.

Mot 3 spar fant vest trumf ut (singel trumf i utspill er av og til ikke så fristende, men bra her) som satte press på spillefører. Han vant med spar ess og spilte kløver. Siden kløver ess satt foran måtte spillefører kun trumfe en liten kløver (den andre lille kløveren ble spilt under esset i stikk to). Det ga syv trumfstikk i alt, to røde ess og kløver konge = 10, +170.

Uten trumfutspill kan to kløver trumfes hos nord, og da kunne ti stikk blitt vunnet selv med kløver ess bak kongen.

Spillet er opprinnelig fra det polske lagmesterskapet. Ved det ene bordet gikk det 1 spar - 2spar og pass rundt, +170. Ved det andre bordet var syd mer optimistisk, og det startet 1 spar-2 spar før syd sa 3 kløver «lang»fargeinvitt. Nord hoppet til 4 spar som ga +620 til N/S, og det var verd 10 IMP.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.