Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Brenne-Frøland vant på Byneset

På Byneset litt utenfor Trondheim vant superveteran Einar Asbjørn Brenne sammen med Lars Frøland (Heimdal BK) i helgen. De vant med 2,5% margin foran Petter Tøndel-Glenn Grøtheim (Heimdal BK) med Villiam Ovesen-Per Erik Austberg på 3.plass. Det deltok 27 par.

Hele resultatlisten og spilldiagrammer osv. finner du her.

4-4 tilpass, eller 5-3 (5-4)?

Selv har jeg ofte sagt at det er litt overvurdert, eller kall det oppskrytt det der med at det lønner seg å spille på 4-4 tilpasning fremfor 5-3 tilpasning. Kortene og fordelingen må være på en bestemt måte for at det skal være en fordel, slik at fem-kortsfargen gir avkast for tapere i en av de andre to fargene. Det som taler imot dette er at det ofte kan være større fare for å miste kontrollen hvis det er skjev sits i trumf hvis man spiller med 4-4 i trumf enn når man har fem kort på den ene siden.

På Byneset kom imidlertid et godt eksempel på hvor vakkert kortene kan være fordelt slik at 4-4 tilpasningen gir ett stikk mer, og der var det 4-4 i en farge (hjerter), og 5-4 i en annen (spar)!


Dette er en relativt enkel lilleslem å melde og vinne i hvilken som helst majorfarge, men de aller fleste havner i sparkontrakt med ni trumf til sammen. Å melde storeslem er litt vel hardt, og i sparkontrakt blir det bet om man ambisiøst går på til syv-trinnet. Men 7 hjerter står faktisk så lenge hjerterfargen er uten taper, i 7 spar blir det bet!

I hjerterkontrakt: Ruter knekt trumfes hos syd, trumfen tas ut og fem runder spar gir avkast for en kløver. Nords hånd blir god som gull, tretten stikk.

I sparkontrakt er det kun tolv stikk. Sjansen for tretten stikk er kløver dame dobbel, og slik  satt det som du ser ikke. Riktignok kan det se ut som en skvis i ruter og kløver mot vest, men ruter konge i utspill (naturlig) bryter forbindelsen for den skvisen (bare prøv selv). Uten ruter ut kan vest ganske enkelt skvise vest ved å ta noen majorstikk (ut med trumfen), ta for A-K i kløver før resten av majorstikkene. Før den femte sparen som tas til slutt blir det da tre kort igjen. Så spilles den siste sparen, og hos nord ligger A-J i ruter og kløver knekt. Vest må kaste kløver dame eller kaste en ruter fra K-Q dobbel!

Dette dreide seg om parturnering, og da er ett eventuelt overstikk viktig. Kun ett par var i utgang, men de fikk et par poeng likevel for det da ett par var i 7 grand og gikk bet etter ruter konge i utspill. Uten det utspillet kunne 7 grand blitt vunnet ved hjelp av den nevnte skvisen.

Ett par var i 6 grand og snek seg mellom dem som spilte lilleslem i major med tolv og tretten stikk. Pluss 990 (6NT, 12) ga 75%, 6 spar med 12 (+980) ga strø under middels.

Det var tre par som delte toppen for +1010, lilleslem i major med tretten stikk. To av dem spilte 6 spar. De fikk begge ruter konge ut, og da fungerer som sagt ikke skvisen. Men vest må ha blitt pølseskviset. Idet ruter ess i førset stikk og alle stikkene i majorfargene var spilt satt syd kun med A-K-8 i kløver. Vest visste ikke syds fordeling (burde fått hjelp fra makkeren sin sine fordelingskast?), og vest måtte velge om han skulle holde ruter dame og to kløver, eller kaste ruter dame som ville vært riktig i dette tilfellet. Han skulle ha riktignok ha tviholdt på ruter dame og gått ned på to kløver om syd satt med 2-2 i minor, men slik det var kunne vest trygt kaste ruter dame for å holde kløveren, det er jo ikke lenger noe inntak til den ruterknekten der borte . Uten å ha fått det bekreftet tror jeg det er sikkert at begge som vant 6 spar med tretten fikk tre kløverstikk til slutt.

Ett par var i den teoretisk sett beste kontrakten (i alle fall den kontrakten som gir flest stikk her), og det var Kjell-Ove Helmersen-Øystein Olsen som noterte +1010 i 6 hjerter med tretten stikk, uten noen dramatikk i spilleføringen/motspillet.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.