Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Bra avslutning i junior VM

Det har blitt rapportert flittig fra junior-VM i NBF sin mesterskapsblogg som du finner her.

I siste del av mesterskapet fikk vi noen fine prestasjoner. U-21 laget slet litt gjennom grunnspillet, men i B-finalen gikk det veldig bra, og vårt lag gikk helt til topps! Også jentelaget gjorde det bra etter først å ha kvallet til sluttspill hvor de ble slått ut av Nederland, de kom seg til finalen i BAM-turneringen. Før det hadde to av de tre norske lagene kommet seg videre til sluttspillet, både U-16 og altså jentelaget greide det.

Seier i B-finale for U-21 laget!

Selv har jeg vært på reisefot og forflyttet meg fra Norge og hyggelige dager der, bl.a. sammen med bridgevenner på festivalen. Den siste uken har Coffs Harbour i Australia vært oppholdsstedet, og der har det vært spilt bridge i en ukes bridgekongress.

Et interessant spill fra lagturneringen var et slemspill hvor mye avhang hva slags åpningsstil de forskjellige makkerpar har.

Hva åpner du med hvis du har en jevn 12-14 hånd med 4-4 i minorfargene?

I Norge er det mest vanlige å åpne med 1 kløver, laveste firekortsfarge. Selv er jeg tilhenger av å åpne med 1 ruter med slikt, mest pga. at da har i alle fall åpneren vist en farge. Åpnes med 1 kløver som 2+ eller 3+ er man litt på etterskudd i konkurransesituasjoner hvor motparten finner en tilpasning og vi kanskje har fin rutertilpasning og kunne presset motparten opp ett trinn. Disse fordelene går selvsagt mot en del andre ting, for eksempel det at de som bruker overføringer som svar på 1 kløver ønsker å bruke det som kan være et godt system.

System og stil er alltid litt sånn gi og ta, og dette spillet beviser selvsagt ingenting om hva som er best selv om 1 ruteråpning med 4-4 i minor gjorde det enklere her.


Etter 1 ruteråpning og for eksempel en omvendt minorhøyning (støtte til 2 i minor som minst invitt til utgang, eller noen spiller med det som utgangskrav og høyning til 3 i minor er svakere) viser åpneren 18-19 grand. Det er litt i minste laget for slem i grand, men her har svarhånden flott stikkpotensiale i ruterkontrakt. Så han bør gå på, og paret vil ende i 6 ruter.

Etter 1 kløveråpning vil det være fort gjort å ende i 6 kløver som heller ikke er noen dårlig kontrakt. Men 6 ruter er overlegent bedre på 4-4 tilpassen! Der gir den femte kløveren avkast for en hjerter og det er bare en rutertaper, eller ingen tapere i det hele tatt om spillefører tipper ruteren. Hjerterutspill setter litt press på spillefører, men sånn som er her kommer spar dame i utspill. Da blir det enkelt tolv eller tretten stikk, og slemmen vinnes altså selv om spillefører ikke gjetter riktig i ruter. Hva med kløverslem på 5-4 tilpasningen? Den avhenger av å tippe ruteren.

Det er imidlertid et par spilleplaner som gir ekstra sjanse. Etter uttrumfing i to runder kløver var det noen som spilte den andre sparhonnøren fulgt av stjeling av den siste sparen, så hjerter ess og mer hjerter. Da kan det se ut som om motspilleren må spille ruter, for hjerter eller spar er til dobbeltrenons. Men dette er et unntak fra regelen «ikke spill til dobbeltrenons». For spillefører har jo 4-4 i ruter, og siden motspilleren som kommer ikke kan telle seg til at spillefører har fire ruter (hvis makkeren viser riktig fordeling i spar og hjerter) og da kan han trygt spille majorfarge til dobbeltrenons. Spillefører kan stjele på den ene siden og kaste en ruter på den andre, men han vil fortsatt ha igjen 4-3 i ruter. Med de ruterne igjen må han fortsatt tippe hvor ruter dame befinner seg. Hvis motspilleren skifter til ruter idet han er inne på hjerter konge er det bare is og brus for spilleføreren.

Det er dog et par andre spilleplaner i 6 kløver som jeg tror er bedre, men som aktuelt sett blir feil. Den ene er etter uttrumfing å eliminere sparfargen, så spille ess-konge i ruter. Damen dobbel er en bra sjanse, 40-60 i forhold til det å ta finessen (damen tredje). Men om ikke damen sitter dobbel er det klart for et innspill i ruter. Ruter spilles, og da er det en ekstra sjanse at den som har ruterdamen er innspilt å må gi favør i hjerter. Her går det galt fordi han som kommer inn i ruter har bare små hjerter og spiller den fargen, og makkeren med K-kn får ett stikk.

En annen variant er etter utrrumfing og eliminasjon av sparfargen er å legge ned en ruterhonnør, så ta ruterfinesse den ene eller andre veien. Treffes på det valget er det over – tolv stikk - men det er en tilleggssjanse at om finessen ryker så kan det hende den som kommer inn kan ha ruter dame dobbel og må gi favør, enten spille hjerter unna kongen, eller spille spar til dobbeltrenons som gir avkast for en hjerter mens det trumfes fra den andre siden.

Alt i alt et interessant spill i kløverslem, men et mye enklere spill i ruterslem.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.