Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Bedre spilt enn meldt

Her er et fint spill fra NM monrad lag hvor det handlet om å dra nytte av den gavepakken utspillet ga spillefører. Det skjedde riktignok etter at N/S hadde vurdert dårlig i meldingene.

N/S bør kunne unngå slem med disse kortene, selv om de har gode kort og bra trumftilpasning i begge majorfargene. Men det er klart at syd blir fristet, og hvis han får satt trumfen og sleminvitert i en av majorfargene vil ikke nord være helt avvisende, tre ess og fin fordeling er bra i spar- eller hjerterkontrakt.

Vel, kortene er bra, men alle slemmer er dårlige. Hvis spar blir satt som trumf bør de finne ut at det mangler ett ess og trumf dame via Key Card Blackwood, og da bør de stoppe. Hvis det er hjerter som blir satt som trumf er det kanskje litt verre, og på Lillehammer endte 14 av 48 lag slem.

Lasse Aaseng var i 6NT som egentlig har null sjanse slik det sitter. Det må et lite mirakel til si sparfargen for at det skal kunne gå bra, dame-knekt dobbel, eller en honnør singel slik at den andre honnøren kan fiskes opp.

Vest valgte imidlertid et merkelig og ikke særlig heldig utspll da han sendte i vei en liten ruter. Ruter dame vant første stikk. For å få i nok stikk må det spilles på sparen, men da blir det automatisk bet med ett sparstikk og ruter ess til Ø/V.

Aaseng hadde fire hjerterstikk, og det viste seg at det var fire kløverstikk også siden den fargen satt 3-3. Det var altså elleve toppstikk (2+4+1+4=11). Og da den trettende kløveren ble innkassert kom vest i trøbbel idet dette var igjen:

Kløver 5 ble tatt med avkast av en spar fra nord. Vest måtte holde tre spar, og dermed ble det plass til kun singel ruter ess. Det fikk han for i neste stikk. Så måtte vest spille spar, og når han må åpne den fargen i trekortsposisjonen blir det ikke stikk på han, tolv stikk og +990 til N/S.

Sluttposisjonen er klassisk, vest er skviset og blir innspilt for å være nødt til å åpne sparen. Normalt vil spillefører da satse på fordelte honnører. På liten fra vest legges tieren som presser ut en honnør, så tas finesse over vest. Men hvis vest spiller en stor spar idet han er inne må spillefører gjette, har han begge honnørene, eller sitter de fordelt?

Vest spilte liten spar da han var inne, og tieren stod. Vest burde nok ha prøvd en stor spar, for eksempel knekten så må altså spillefører gjette. Men ved bordet var helller ikke sluttposisjonen akkurat slik fordi øst underveis kvittet seg med begge sine spar. Derfor ville neppe Asseng tråkket feil i sluttposisjonen. Det var kanskje ikke så lett for øst å se at han burde ha holdt på sine to små spar, for han visste ikke hvordan ruteren og sparen så ut på de to skjulte hendene.

Fire av parene som var i slem vant den. De tre andre var i 6 hjerter spilt av nord, og den står om det ikke kommer ruter ut fordi ruter dame forsvinner på den trettende kløveren, og da blir det kun ett stikk i spar til forsvaret.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.