Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Bedre meldt enn spilt

I en av de siste kampene i NM monrad lag på bridgefestivalen kom et spill hvor det handlet det om å velge mellom en av mange spilleplaner for å sikre kontrakten (lagkamp). Nesten ingen plan går galt, men noen gikk bet likevel, og uten å nevne navn ble det bet der en av norges mest profilerte spillere var spillefører.

Dette er en grei lilleslem i spar som ble meldt stort sett over alt. De som hadde større ambisjoner, kanskje storeslem, fant ut trumfdamen manglet (Key Card Blackwood) og stoppet i lilleslem i spar med nord som spillefører. Den ser nokså nedlegg ut, og hvis du går bet her er det en dårlig dag. Hvordan ville du ha spilt 6 spar med kløver 9 ut fra øst?

Du har et par rutere som må parkeres, og en av dem kan kastes på hjerter ess, en kan trumfes. Spørsmålet er bare rekkefølgen du skal gjøre ting i.

Sparen kan sitte 4-1, men hvis du blir kvitt de to nevnte ruterne tåles en spartaper. Ruter- og/eller hjerter kan sitte veldig skjevt av og til, og det kan skape problemer.

En spilleplan er å ta for hjerter konge, spille ruter til esset, ruter til kongen og så stjele en ruter. Bør du stjele lavt? Da kan vest av og til stjele over og du bli avhengig av å løse trumfen uten taper etterpå. Stjele ruter med spar knekt, kanskje? Da kan det bli to trumftapere om øst har Q-9 fjerde i spar.

En annen plan er å spille A-K i spar. Sitter det 3-2 er det ganske så greit, en ruter trumfes, en ruter kastes på hjerter ess. Du taper ett trumfstikk om da ikke damen falt dobbel, da blir det fort tretten stikk. Men spilles to store spar kan en motstander ha Q-9 fjerde i trumf. I så fall kan du ikke stjele ruter med spar knekt etterpå, for da blir det to trumftapere. Så toppes sparen med det samme og det sitter 4-1 må det spilles en tredje runde spar for å bruke knekten til å få tatt ut trumfen med kun en taper. Da blir du avhengig av ruterfinessen, eller kanskje en ruter-hjerter skvis.

Å spille liten spar til knekten i stikk to er en plan, for da beholdes spar hos syd til senere for å ta med seg ruterstjelingen. Men direktefinesse i spar er farlig om øst spiller ut kløver da finessen kan ryker fulgt av kløver fra vest til stjeling.,

Enda en plan er den de som gikk bet i 6 spar valgte. De spilte tidlig spar til kongen fulgt av knekten, kanskje med en tanke i hodet om å få med seg Q-9 fjerde hos vest. Da ble det trøbbel siden hele spillet så slik ut:

Spillefører tok altså tidlig i spillet spar konge fulgt av knekten som fikk løpe til østs dame. Øst fortsatte med sin tredje spar, og nå var den der ruterstjelingen ikke mulig å få tatt. Det blir likevel tolv stikk om spillefører gjetter på at øst sitter med både ruter dame og hjerter dame da han kan skvises. Men ruterfinesse er også en mulighet. Idet trumfen hos syd har forsvunnet bør spillefører få trumfet en hjerter for å se om damen kommer på dobbel eller tredje, i så fall står resten. Det ordner seg ikke, men øst kan fortsatt skvises. Det må imidlertid tippes hvem som har ruter dame. Når man starter feil det gjettes ofte feil senere også, og de «uheldige» tok ruterfinessen og gikk bet.

Det var en endeløs rekke med vunnede slemmer på dette spillet, noen med tretten stikk. Det var også et par stykker som gikk bet i storeslem, men ett par meldte og vant 7NT! Det var Sofie og Elisabeth Grasholt Sjødal som ikke var stolte over meldingsforløpet. Og Sofie som var spillefører forteller at hun var klar over at riktig sparbehandling isolert sett er kongen fulgt av knekten, men hun spilte på det hun følte var riktig, at øst hadde spar dame.

Idet sparen løses står det tretten stikk også i grand hvis det også gjettes på at øst er skviset i hjerter og ruter. Sluttposisjonen etter alle sparstikkene, A-K i hjerter og to kløverstikk bør bli omtrent slik:

Idet det spilles kløver til esset må øst enten kaste hjerter dame eller gå ned på dobbel ruter. Han kaster ikke hjerter dame, men idet øst kvitter seg med en ruter kan ruter dame toppes ut. Vest kan jo ha ruter dame, så det må altså tippes rett.

Mot Sofie gjorde imidlertid vest den feilen at han tvilholdt på kløveren og kastet for mye ruter, og da visste plutselig Sofie at ruteren satt 2-2 mot slutten (øst var jo skviset), så hun toppet ut ruterdamen. Pluss 1520 var solotopp, og det ville det sikkert vært om det var med 500 par og.

I storeslem i trumf er det teknisk korrekt å bomme sparen pga. muligheten for 4-1 sits. To par meldte og vant 7 spar likevel. Hvorfor fant de trumfen?

Dette spillet viser at ikke teknikk og prosentsjanser er alt. Det er veldig ofte andre ting som spiller inn enn prosentsjanser i farger isolert sett.

Mot storeslem i trumfkontrakt er det nemlig en gammel utspillsregel som mange følger (ikke noen god regel, synes jeg): det bør spilles trumf ut fra småtrumfer, for det ødelegger (normalt) ingen ting – motparten må jo ha god nok trumf siden de meldte storeslem? Og da blir spørsmålet de to som noterte +1510 for 7 spar med tretten stilte seg: hvorfor spilte ikke øst ut trumf? Sannsynlig svar: øst har trumfdamen.

Denne artikkelens overskrift, «Bedre meldt enn spilt» var myntet på de få som gikk bet i 6 spar. Overskriften kunne kanskje like gjerne vært motsatt «Bedre spilt enn meldt», myntet på de som meldte og vant storeslem?

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.