TILBAKEBLIKK 2 - ORLANDO

Vi tar med et par morsomme spill til fra OPEN PAIRS i VM i Orlando i høst. Dette er en oppfølger til "Da Julekvelden kom tidlig" forleden, idag med et spill hvor en meget ufortjent gladscore tikket inn for det ene paret, men også et spill som om det var litt heldig ga en mer fortjent toppscore. 

Mine venner og lagkamerater Mike Cornell og Ashley Bach fra New Zealand vant nokså overraskende Open pairs i Polen for to år siden. I Orlando håpet de å gjøre noe lignende, men World Pairs er en tøff turnering. De kom seg til finalen i alle fall, men der gikk det tungt. Og når man sitter og sliter litt under middels midtveis i en turnering kan det ofte skje at man begynner å bli utålmodig, noe bra må liksom skje snart. Da kan det hende man slenger inn en melding som ikke er helt veloverveid.

Giver øst, Ø/V i sonen.


Her satt Cornell nord og hørte amerikanerne Katz-Nickell som Ø/V melde, og øst hadde vist kløverfarge, vest hjerterfarge. Da vest avga kravmeldingen 3 ruter tenkte Cornell det var tid for å slenge inn en utspillsdirigerende dobling. Det var ikke særlig godt tenkt, for nå gikk det lynraskt pass rundt.

Å doble for utspill kan ha mye for seg, men noen ganger på lavt trinn er det farlig da motparten kan velge å spille der, og av og til straffer de dobleren ekstra brutalt ved å redoble som kan gi en score av type postnummer om kontrakten står, kanskje med overstikk.

Her ble kontrakten 3 ruter doblet, og spillet så slik ut:


Spillefører hadde ingen problemer, det fantes ikke tapere utenom trumfen hvor spillefører tapte bare to stikk. Idet røyken la seg hadde Katz vunnet to doblede overstikk for den uvanlige scoren +1070.

Men julenissen var altså på plass i Orlando, og denne gangen satt han i regnskapet. Å se motparten få +1070 er normalt en bunn, men her betalte det seg godt. Den scoren var langt i fra god nok for amerikanerne! De hadde glemte å redoble! Merk at siden kløverfinessen går og fargen sitter 3-2 så står slem. Et stort antall par var i 6 grand og tok tretten stikk, +1470. Hvis Ø/V hadde redoblet ville de fått +1640 som hadde slått alle i 6 grand, men likevel ikke gitt 100%. Ett par var faktisk I overkant ambisiøse, men lyktes da de spilte 7 grand og vant den for +2220. Da kune et midnretall spilte utgang ga pluss 1070 kun 26% til det amerikanske paret, hele 76% til New Zealand selv om Mike Cornell innrømmet han var litt rød i toppen etter sin litt penible dobling.

Vel, vel, det er mange måter å få poeng!

Her kommer er en annen måte å få god score, men mer velfortjent, signert det danske paret Jacob Røn- Freddi Brøndum. Det skjedde ved hjelp av litt frisk satsing av Brøndum i meldingene, og en fin-fin spilleføring av Røn.

Giver nord, N/S i sonen.


Hva melder du med denne hånden over makkers åpning 2 grand som viser 22-23 hp?

Lurespørsmål?

Det er nokså standard å gå via Stayman (evt. Puppet Stayman) her, for det kan godt være (minst) ett stikk mer i hjerter eller sparkontrakt hvis grandåpneren har fire- eller femkorts majorfarge. Men Brøndum var i parturneringhumør og klinket til med 3 grand direkte – litt gambling som dog godt kan være riktig. Det kan være like mange stikk i grand, og en fordel med å melde slik er at motspillerne ikke vet noe om grandåpnerens fordeling.

Og Brøndums sats ga uttelling:


Nord hadde firekorts hjerter, men det var nå en god score allerede for det danske paret fordi de hadde unngått kontrakten 4 hjerter som var ganske populær rundt omkring i lokalet. Der er det to hjertertapere og en rutertaper, ti stikk.

Øst var uheldig da han intetanende spilte ut hjerter dame mot 3 grand  (jeg ville foretrukket liten hjerter i utspill fra dette mot grand, men…). Røn stakk med esset og sendte i vei hjerter 10 i andre stikk. Husk at øst ikke ser nord sine kort. Øst har bare en hjerterstopper uansett nå, men i andre stikk tok han ikke det stikket da han var redd makkeren kunne ha kongen dobbel i hjerter fra start (i så fall nå singel konge). Så øst la lavt og Røn vant stikket for hjerter 10. Fortsettelsen var spar til syd og liten ruter derfra. Om vest hopper på med kongen får Røn tre ruterstikk, så vest la liten og ruter dame vant det stikket. Det ble spilt nok en spar til syd og kløver til damen som også stod. Dette gikk jo på skinner.

Nå innkasserte Røn de to siste sparstikkene, og øst skulle kaste. Han kastet først en ruter, så gjorde han en liten feil da han kastet kløver på den siste sparen. Dermed var vest blitt alene om kløverholdet, og da viste Røn at han hadde oversikten.

Hjerter konge ble tatt i denne posisjonen:


Vest måtte holde to ruter og dermed måtte han kaste en kløver. Med fire kort igjen hadde vest kongen dobbel i begge minorfargene. Røn spilte kløver ess og mer kløver, og forsvaret fikk sitt første og eneste stikk for kløver konge. Avslutningen var ruter unna vests K-10 rett opp i bordets saks A-J.

Tolv stikk og topp til Danmark!