NM for klubber - interessant spill!

Dette interessante spillet dumpet ned i mailboksen her om dagen (takk til Ole Jonny Tøsse). Det er fra en 3.rundekamp. Spillet har et godt poeng i motspillet, men også hvordan meldingene bør gå kan i høyseste grad diskuteres.

Du sitter nord med disse kortene (S/I):


Makker på syds plass åpner med 2 grand (20-21hp). Hvordan tenker du deg å legge opp dette meldingforløpet?

Ved begge bord overførte nord til spar etterfulgt av en kontrollmelding, ved det ene bordet 4 kløver, ved det andre bordet 4 ruter! Er overføring fulgt av melding på firetrinnet kontrollmelding etter 2 grandåpning?

2NT 3H

3S 4C (?)

Dette er et avtalespørsmål. Jeg vet mange som bruker den meldingen som naturlig. Det tror jeg er best da det er ganske ofte slik at svarhånden har femkorts major og en farge til, og den beste trumffargen kan godt være den andre fargen.

Vel, ved begge bord i rundekampen ble minormeldingen oppfattet som kontrollmelding av grandåpneren, og det er vel det viktigste at makkerparet er samstemt.

Hva kan man bruke som sleminvitt med sekskorts majorfarge over 2NT hvis minormelding i neste runde etter overføring er definert som naturlig?

En løsning er å spille 4 kløver og 4 ruter direkte over 2NT som overføring og sleminvitt med henholdsvis hjerter- og sparfarge. En annen sak er at det fra nords synsvinkel kanskje skal spilles hjerterkontrakt, spesielt hvis syd har fem hjerter og kun to spar. Og det er jo langt i fra noen soleklar slemhånd nord har. Kanskje er Puppet Stayman et alternativ, og så 4 spar om ikke makkeren har majorfarge?

Ved det ene bordet stoppet N/S i 4 spar. Ved det andre kom N/S i 5 spar. Vest skulle spille ut og valgte sin single hjerter. Nords hånd kom opp som blindemann:


Øst stakk utspillet med hjerter ess og spilte hjerter 8 tilbake, syd fulgte med fireren og nieren, og vest stjal. Det ser litt ut som som øts hjerter i andre stikk er et mellomhøyt kort. I slike situasjoner brukes Lavinthal (lavt kort ber om laveste rangerte farge, høyt kort om høyeste rangerte farge). Hva spiller du nå?

Ved begge bord ble det spilt et minorkort i tredje stikk. Da fikk han som var i 4 spar sin sjanse:

Ved det bordet kontrakten var 5 spar var spillefører dømt til bet i andre stikk, og da han stakk minortilbakespillet og spilte trumf fikk vest en stjeling til - to bet. Det var slurvete, for han kunne kastet to hjerter hos nord før han spilte trumf – ett avkast på tredje kløver og ett på den andre ruterhonnøren.

Han som var i 4 spar grep sjansen og kvittet seg med nords to gjenværende hjerter på minorvinnerne. Dermed fikk Ø/V kun for trumfesset og kontrakten føk hjem.

Løsningen er altså å skifte til trumf i tredje stikk! Ganske uvanlig, for å få seg en stjeling til må motpilleren spille trumf!

Dette var ikke så lett. Men det mellomhøye kortet fra øst i andre stikk indikerer at han ikke har noen preferanse mellom ruter- og kløverskift. Kan makker ha ruter ess? Neppe. Da ville han spilt en høyere hjerter (medmindre han faktisk har bare A-8-5 i hjerter). Kanskje kan åtteren i hjerter være det minst kortet øst har i hjerter, i så fall ber han om kløver. Men makker kan ikke ha mer enn 3-4 poeng i tillegg til hjerter ess, og hvis han har kløver konge er det ikke tid nok til å bete kontrakten. Skiftes til kløver (og øst har kløver konge) må spillefører ha gående trumf, og han tar ut trumfen etterfulgt av A-K i ruter (som han i så fall også må ha) med kløveravkast. Ti stikk. Dermed går det kanskje an å tenke seg at eneste sjanse for bet i 4 spar er trumfskift i tredje stikk?

Korreksjon - Copenhagen Bridge International

Det var litt mangelfulle opplysninger som lå til grunn for den forrige artikkelen, "God norsk innsats i Kjøben". Jeg snakket der om sideturneringer, men det dreide seg om finalepuljer, A, B, C osv., i forhold til hvordan parene hadde gjort de i kvalifiseringen. De spillerne som ble nevnt i den forrige artikkelen fortjente nok det, og det var også andre nordmenn som gjorde det bra. De opplysningene jeg nå har fått sier imidlertid at:

Det ble tredobbelt i A-finalen som Børre Lund og Jørgen Molberg vant.

Børre Lund slapper av som blindemann...

...idet Jørgen Molberg tar stikk.

Lars Allard og Per Grime vant B-finalen

Vegard Brekke og Stig Martinussen ble nr. 2 i C-finalen.

Espen Anfinsen og Kjetil Helgesen vant kvalifiseringen.


Vi får håpe det nå har blitt noenlunde korrekt og setter sluttstrek for turneringene i Danmark. Mange av de norske spillerne som var der har nå beveget seg til Island for neste internasjonale oppgave, 25-29.januar!