Fargebehandling

I en turnering forleden gikk mange spilleførere bet i det spillet jeg her skal fortelle. Hvis en tenker godt gjennom muligheten bør det kanskje gå an å lykkes? Dog blir det en post-morten analyse som sier at det kanskje ikke var så galt å gå bet likevel...


Det var lagturnering, og syd kom raskt i 3 grand. Vest spilte ut spar 2 (fjerde høyeste).

Kontrakten ser opplagt ut om ikke det sitter skjevt i ruter, for alt du trenger for å komme til ni stikk er fire ruterstikk. De fleste kjenner vel igjen problemet her, det er ingen inntak til ruterfargen utenom den overgangen syds ruter kan gi. Altså må ruterstikk gis bort tidlig, enten i første eller andre eller ruterrunde. De fleste så det, og så spilte de liten ruter til tieren, for det er jo en mulighet for fem ruterstikk også, om Q-J sitter tredje foran. Men da var kontrakten bortspilt slik det satt:


Siden øst kunne stikke tieren med knekten var det umulig å få fire ruterstikk.

Løsningen slik det sitter i vårt diagram er å spille ruter til esset først. Idet knekten faller kan det være fristende å legge ned kongen i håp om Q-J dobbel, i så fall blir det fem ruterstikk og ti i alt. Men i lagkamp gjelder det å sikre seg kontrakten, så i andre ruterrunde bør det gis bort et stikk til Ø/V med liten fra bordet. Vest vinner stikket billig, men da åpenbarer sitsen seg, og senere har spillefører en makert finesse over vests Q-9. Hvis øst hadde hatt Q-J dobbel får du ta det med fatning, du har i alle fall ni sikre stikk.  

Var esset først riktig spilt?

Vel, hvis man regner på prosentsjanser så er det en spilleplan som er litt bedre.

Vi kan glemme alle 3-2 sitsene, da får du fire ruterstikk uansett om du ikke starter med A-K. Så her gjelder det å se på 4-1 sitsene. Det er en 4-1 sits hvor som er mulig å løse, men hvor det går galt om du spiller esset først, og det er Q-J fjerde foran. Vest legger korrekt liten idet du spiller liten til esset. Om du så spiller deg over til syd og spiller mot K-10-x-x legger vest liten nok en gang. Du kan vinne det stikket med tieren, men vest har fortsatt stopper og du får bare tre ruterstikk. Om det sitter slik er liten til tieren løsningen i fargens første runde. Idet tieren vinner stikk (om det sitter sånn) spilles elegant liten fra begge hender, og du får fire de ruterstikkene som behøves. Men som beskrevet, liten til tieren i første runde av fargen går galt om det sitter som i vårt diagram. Så hvordan skal man kunne bestemme hvilken 4-1 sits man skal forsøke å sikre seg mot?

Det kan man ikke vite sikkert. Men det går an å se på prosentsjansene. De sitsene vi snakker om her er:


Med Q-J fjerde foran er det altså tre sitser.

Med honnør singel hos øst er det kun to sitser.

Så det er marginalt større sjanse for at det sitter Q-J fjerde foran, og følgelig er det litt bedre sjanse å starte med liten til tieren! Men husk, hvis tieren vinner stikket må du ikke bli overivrig å tro det er fem ruterstikk, men gi bort et stikk i andre ruterrunde.

Når det gjelder å bli flink i fargebehandling tror jeg ikke nødvendigvis det er best å pugge alskens fargekombinasjoner. Husk det ofte er annen informasjon i spillet, så det er ikke alltid den beste fargebehandlingen teoretisk sett er korrekt i praksis. Det som er viktig er FØR du går i gang med en kritisk farge bør du tenke gjennom det forskjellige sitsene som er mulig i fargen. Ikke gå i gang å spill fargen i full fart, men tenk gjennom hva du kan gjøre med forskjellige sitser for best mulig å få med seg så mye som mulig.

TIPS: Tenk gjennom mulig sitser fargen kan ha FØR du går i gang å spille fargen!

 

 

 

 

Trening

For spillere med litt ambisjoner er å melde mange hender, gjerne tilfeldig gitte kort god trening for makkerpar som ønsker å bli sikrere i sitt system. Dessuten får det to i makkerparet også blitt enige om stil, og kanskje utviklet en felles forståelse av hvordan de bør vurdere sine kort og de forskjellige meldesituasjonene.

Hvis man gjør slik meldetrening (for eksempel på BBO sin meldetreningsmodus) så er det viktig å tenke på et par ting. Først og fremst er det ikke nok bare å trene på systemet slik at vi melder i fred og bruker konvensjonene våre. Det er bra i seg selv for å drille konvensjoner og avtaler, men vi må ikke glemme at det i praksis ofte kommer innmeldinger. Derfor bør de som trener også diskutere mye omkring det: "hva ville vi gjort hvis motparten meldte her" osv. Dernest er det en god ide å titte litt på spillene også, hvordan burde sluttkontrakten blitt spilt? Det gir ekstra trening, og det gjør treningsøktene litt morsommere.

Selv er jeg i full gang med å trene forut for det åpne EM i Toscana, Italia i juni. Akkurat nå meldes med tre spillere, fruen (Faith Tislevoll) somjeg skal spille mix med i EM, danske Jacob Røn som blir min makker i lag og par, og med min faste makker Michael Ware som jeg kommer til å spille med i VM i Frankrike i august. Det blir sannelig mange meldinger...

Forleden kom denne hånden som var interessant både i meldingene, og det kunne blitt interessant i spillet også hvis vi pushet og meldte slem i ved bordet (giver nord):


Etter grandåpning fra nord går det nok an å presse seg opp i 6 kløver - en hardmeldt slem. Er det en god kontrakt?

For å kunne melde slike minorslemmer etter grandåpning må man ha et apparat hvor svarhånden finner ut at det er kløvertilpasning (for eks. via Stayman og repetert Stayman for å spørre mer).

Og ja, det er vel en ganske god slem?

Hvis kløverfinessen lykkes er det enkelt å vinne tolv stikk, da behøves kun en sparstjeling så er det tolv stikk, muligheter for tretten. Hvis kløverfinessen ryker er det ikke så mange stikk fra topp, og da må det nok to spartjelinger til for å ha en sjanse. Hvis det spilles forsiktig og sørges for å få tatt to sparstjelinger underveis er det elleve stikk selv om kløverfinessen går galt, og det tolvte kan komme ved at ruteren gir fire stikk, en brukbar sjanse. Det er også noen skvissjanser, og de forskjellige posisjonene som kan oppstå kan de spesielt interesserte pusle litt med selv. Hvordan ruterfargen bør spilles er ganske marginalt, det kan enten spilles for at den gir fire stikk ved å spille den fra topp (knekten sitter tredje), eller rett og slett ta ruterfinesse med tieren.,

Vel, beste spilletrening er nok å spille bridge på ordentlig. Men det er god trening å gå gjennom spill man ikke har spilt også, og kanskje sette opp forskjellige sitser i mot som man kan løse på forskjellig vis.

Enten du skal til Toscana, eller du har andre bridgeutfordringer fremover, lykke til med din bridgetrening!