Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Vanskelig spilleføring

I dette spillet fra APBF-mesterskapet i Singapore måtte spillefører gjettte godt om han skulle kunne vinne sin utgang, hvis motspillet var best mulig. 

Standard kontrakt var 4 hjerter, som regel spilt av øst etter grandåpning og overføring til hjerter fra vest.

Syd fant flere steder kløver ut til nords konge. Hvis nord da skifter til ruter blir det vanskelig. Nord bør skifte til liten ruter for han kan se bordets 9-8-7 i ruter. Husk at spillefører (øst) ikke ser alle kortene, og å ta finessen med damen er ikke unaturlig. På liten ruter fra nord kan han dog spille liten fra hånden, og har i så fall flere sjanser etterpå. I dette tilfellet, med liten ruter i skift fra nord, krever liten ruter fra øst kongen hos syd. Da er den fargen er for såvidt i orden for spillefører, men det blir likevel bet. Syd vinner med ruter konge og spiller mer ruter. Inne på hjerter ess gir så nord syd en ruterstjeling, en bet. 

For å vinne må spillefører gå opp med ruter ess og spille trumf. Da er ruteren blokkert for forsvaret, syd sitter med singel konge og de kan ikke få fatt i ruterstjelingen.

Spilt av vest vinnes på samme måte om nord naturlig starter med kløverhonnør og skifter til ruter. Men det er sannelig ikke enkelt å gå opp med ruter ess som er løsningen akkurat år syd har kongen dobbel i fargen, og nord har trumfesset. Å suse opp med ruter ess kan være feil med veldig mange andre sitser. Nord kan i teorien bete 4 hjerter spilt av vest ved å spille ut ruter. 

Det er fort gjort å gå bet med andre motspill også. Den New Zealandske seniorspilleren Dave Dolbel vant 4 hjerter etter trumf ut fra syd til nords ess fulgt av kløverhonnør, så ruter knekt. Nå kunne han simpelthen ha dekket med damen og senere fisket opp nords ruter 10. Men han valgte å gå opp med ruter ess og ta ut trumfen. Sparfinesse er også en mulighet i dette spillet hvis det er to rutertapere (nord kunne hatt knekten dobbel i ruter for eksempel). Så tok han for spar ess og kjørte i gang med alle trumfene . Da fikk han bra peiling på hvordan det satt. Etter alle trumfene var tatt så det slik ut:

 

Å ta sparfinessen går som du ser galt, men Dolbel leste sitsen godt og fridde seg med ruter til syds konge, hvoretter syd måtte spille spar rett inn i østs saks, K-J. Småpent. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.