Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Trials

I motsetning til i Norge spilles det i veldig mange land såkalte Trials, dvs. uttaksturneringer for å bestemme hvem som skal representere landet internasjonalt. I Norge er det tradsjon med "selection", dvs. laget blir rett og slett tatt ut. Begge metodene har sine fordeler. Hvis det er ren Trial (såkalt amerikansk uttakning) er det ikke noe å diskutere, vinnerne reiser. Hvis det er selections vil alltid noen mene uttaket er urettferdig, og ikke sjelden blir det diskusjon rundt uttaket, "har de tatt ut det beste laget"? Stabilitet taler for den norske modellen. Det er dessuten et annet problem med Trials, det er ikke sikkert de tre beste parene spiller på laget som vinner. I Australia har de alltid hatt det problemet. Med mange gode par å velge mellom, blir det egentlig aldri at de greier å sende det på papiret beste laget. I New Zealand er det en kombinasjon av trials og selections, og det vil heller ikke skje uten at det kan bli diskusjon noen ganger.

De to nevnte nasjonene har gått i gang med å bestemme landslagene for 2017. I Australia er allerede laget bestemt gjennom en ren uttaksturnering i november. Her er et spill som kom godt med for vinnerlaget i den turneringen.

 

La oss si du og din favorittmakker sitter N/S med disse kortene. Kan du med hånden på hjertet si dere med styring vil finne frem til den beste kontrakten, 6 kløver? Den er helt overlegen i forhold til 6 ruter og 6 grand. Om trumfen (kløver) sitter 3-2 er det tretten stikk om ruterfinessen går (ruteren gir avkast for spar, og nords tredje spar kan trumfes). Det er tolv enkle om ruterfinessen ikke lykkes. Og selv om kløveren sitter 4-1 er det like gode sjanser som i ruter- og grandkontrakt.

Et av Australias beste par, Sartaj Hans-Tony Nunn (Sartaj er skribent i BIN) var på laget som tapte Trials-finalen. De fant ikke ut av det og stoppet svakt i 4 grand. Ved det andre bordet fant heller ikke N/S toppkontrakten 6 kløver, men Andrew Peake og Peter Gill meldte 6 ruter med førstnevnte (syd) som spillefører. Han fikk trumf ut fra vest og lot den seile til østs konge, og det kom mer trumf. Da var det elleve toppstikk. Kontrakten ser ut til å avhenge av å velge hvilken finesse som skal tas, spar eller hjerter. I ruterkontrakt kan en hjerter trumfes tidlig for å se om kongen sitter dobbel, så falle tilbake på sparfinesse. Alternativt kan det tas A-K i spar for å se om damen sitter dobbel, så prøve hjerterfinessen. Ingen av de variantene lykkes. Peake spilte imidlertid på en sjanse for skvis, og han kunne i så fall prøve hjerterfinesse som siste sjanse. Han tok en tredje runde trumf, så fire runder kløver. Deretter tok han de to siste ruterne, og idet den siste ble spilt så det slik ut: 

 

Finn en feil?

Ja, øst har kvittet seg med spar. Han burde tviholdt på åtteren tredje i spar så ville han kontrollert nords tredje kort i fargen. Slik det var nå ble vest skviset i spar og hjerter. Hvis han hadde kastet spar i dette stikket ville spillefører fått stikk for spar 5. Som du ser kastet vest seg ned på singel hjerter, men Peake leste sluttposisjonen korrekt og tok to runder spar fulgt av hjerter til esset som felte kongen!

Australia og New Zealand er på omtrent samme nivå internasjonalt selv om Australia nok har flere sterke spillere. Begge nasjonene er omtrent middels-lag i VM-sammenheng, med en viss sjanse til å nå sluttspill hvis de gjennomfører en god og heldig turnering.

I New Zealand vil ikke landslaget bli endelig tatt ut før i mars 2017, bare noen få måneder før Asia Pasific Championship (sonemsterskap, tilsvarende som EM) og litt senere Bermuda Bowl. Etter å ha vært nokså fast på laget sammen med makker Michael Ware i noen år nå er det litt mer usikkert før 2017. Det har tettet seg til i toppen, og det står antagelig mellom 4-5 par om de tre plassene.

Det skal spilles tre store lagturneringer som teller for "The Selector" samt at han tar i betraktning en del andre faktorer enn akkurat de resultatene. Den første turneringen som teller gikk i helgen, og derfra tar jeg med et interessant slemspill til.  

.

Syds hånd gir et valg i meldingene. Enten kan han åpne med 1 grand (men er litt for sterk til det), eller vise hånden som en 18-19 grand med åpning 1 i farge og et hopp i grand neste gang. Det er et tredje alternativ, åpning med 1 ruter fulgt av 2 hjerter som revers. Jeg liker best å vise hånden som grandhånd, og da oppvurdere den til 18-19 grand. Noen av de som valgte å reverse gjorde makkerene veldig ambisiøse, og det endte flere steder i 7 ruter. Lilleslem er bombesikker om ikke ruteren sitter 5-0, men i 7 ruter er det kun tolv toppstikk. Ser du hvilken elegant spilleføring dette kortmønsteret gir mulighet for? Det trettende stikket kan komme via en skvis i kløver og spar om samme motstander har både fem spar og kløver konge. Men siden det er trumfkontrakt er det en ekstra mulighet, en spar kan trumfes god om den med fire kaster spar (eller blir presset til å kaste spar). Etter trumf ut spilles tre runder ruter, så fire runder hjerter med kløveravkast fra nord. Da ser det slik ut:  

 

Idet ruter knekt spilles med avkast av kløver 6 fra nord er øst fanget i en vakker criss-cross trumfskvis. Hvis han kaster kløver spilles kløver til det single esset, og kongen faller. Kløver dame gir det trettende. Hvis øst kaster en spar spilles par ess, spar til kongen og spar som trumfes med syds siste trumf. Dermed er spar 7 godspilt, og kløver ess er inntaket som behøves til å hente sparkvisten, det trettende stikket.  

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.