Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Seriemesterskapet - lavere divisjoner

I helgen, en uke etter at 1. og 2.divisjon hadde sin første spillehelg kom seriemesterskapets 3. og 4.divisjon i gang. Som de to toppdivisjonene avslutter de lavere divisjonene også sine mesterskap i februar. 

Det er 12 avdelinger i 3.divisjon og hele 23 avdelinger i 4. divisjon. Resultater finner du her. 

I en av kampene i helgen kom dette spillet hvor det naturlig nok ble svingspill i mange kamper. 

Syd giver, ingen i sonen.

N/S passer hele tiden.

Idet vest åpner er det naturlig at øst tenker slem er mulig. Men øst vet de har maks 32 HP til sammen og to balanserte hender. Det må i de fleste tilfeller bli bare en marginal slem.

Øst melder Stayman ved de fleste bordene. Vest viser hjerteren. Har du i ditt system en variant for å sleminvitere med hjerter som trumf i den situasjonen?

Mange bruker motsatt major til det formålet, altså:

1NT      2K

2H        2S (sleminvitt med hjerter som trumf)

Andre bruker 3 spar som sleminvitt med hjerter over åpnerens 2 hjerter. Og om åpneren melder 2 spar som svar på Stayman kan man også bruke motsatt major som sleminvitt med spar:

1NT       2K

2S          3H (sleminvitt med spar som trumf)

Har man slikt til rådighet behøver ikke svarhånden ta avgjørelsen alene, men ta grandåpneren med på råd. Det er jo stor forskjell på en "flat" 15-poenger og en maks grandåpning med "skarpe" kort (ess og konger).

Hvis vest får en slik sleminvitt over 2 hjerter har han sånn midt i mellom, 16 poeng og relativt fine kort. Så...

Optimistene ender i 6 hjerter her, de mer nøkterne spiller utgang.

Slemmen er ikke særlig god med dette fordi trumfen er for tynn, og kløverfinessen må gå.

Kløverfinesen gikk bra i dette spillet i helgen, men trumfen måtte løses med en taper. Hvordan bør trumffargen spilles? (la oss si spar 6 kommer i utspill fra nord)

Det er en mulig intrafinesse med denne trumfkombinasjonen, og den avhenger av knekt eller tier dobbel hos syd (les mer om intrafinesse her). Det gir nok ikke best prosentsjanse for en taper. Og det ville gått galt slik det satt. Fargebehandlingen som gir best sjanse for kun en taper (fargen isolert sett) er å legge ned esset og deretter spille liten til damen. Det er bare det at i dette tilfellet kommer knekten på fra syd under esset, nord følger med toeren. Du fortsetter med hjerter mot damen og nord legger liten treeren. Hva gjør du nå?

Du har fått et nytt, kjedelig valg. Syd kan ha startet med singel knekt. I så fall må du ta finesse (legge lavt) og kan løse fargen selv om nord har K-10-3-2 fra start. Syd kan også ha hatt K-J dobbel fra start. Også da er å legge liten fra øst løsningen. Men syd kan også ha startet med J-10 dobbel. Da må du legge damen. 

Hva blir det til? Husk her står det mange IMP på spill...

Slik så det ut:

I 3.divisjon avdeling D var fem lag i 6 hjerter. Tre av dem vant slemmen, de andre to gikk bet. Resten spilte utgang. 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.