Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

SPILLEPRØVE

I dag skal vi se på en spilleprøve i en utgang som umiddelbart ser ut til å avhenge av et bestemt valg. 

Giver øst. Ø/V i sonen

Du skal altså spille 5 ruter med åtte trumf til sammen, i stedet for 5 kløver med ni trumf. Den femte kløveren gir ikke noe nyttig avkast i ruterkontrakt, så her er det ikke den fordelen som det av og til kan være med kontrakter på 4-4 fremfor 5-3, eller til og med 5-4 i en annen farge. Hvilken utgang er best?

Svaret på det spørsmålet får du etter at vi har gått gjennom spilleføringen i 5 ruter.

Vest spiller ut spar ess og fortsetter med kongen som syd stjeler. Velg spilleplan.

Joda, det ser ut som denne utgangen avhenger av valget i kløver. Men det er ofte slik at man kan prøve andre sjanser først, og/eller forsøke å finne ut mye som mulig før det kritiske valget tas. Her er det ingen andre sjanser enn kløvervalget, men hvis det er mulig kan det lønne seg å forsøke å innhente informasjon før valget tas.

På stor trumf fra syd i tredje stikk følger begge. Nå er det en variant å vente litt med trumfen og spille hjerter, i alle fall etter å ha tatt maks to trumf. La oss si det spilles hjerter til kongen i fjerde stikk, esset fra øst fulgt av nok en hjerter til knekten. Vest følger med femmeren og nieren. Nå spilles mer trumf og begge følger i andre trumfrunde. Idet en tredje stor trumf tas hos syd kaster vest en spar. Nå gjenstår altså et valg i kløver, toppe og håpe på 2-2, eller ta finesse som er riktig hvis kløver dame sitter tredje. Men hvis kløver sitter 3-1, hvem har i så fall trekorts?

Det vet du ikke, men det koster ikke noe å ta sidestikk for å forsøke å finne ut mer om fordelingen. Så de to hjerterstikkene tas. Allerede i tredje hjerterrunde er vest fri for hjerter og kaster en spar. Hvordan tror du vest og østs fordeling er?

Det er nok ikke noen 100% garanti her, men det er faktisk ganske sikkert hvordan det ser ut om vest og øst er spillere som melder ganske normalt.

I utgangspunktet var det naturlig å tenke at vest har flest spar, derfor er det flere "ledige plasser" hos øst for andre kort, så han er favoritt til å ha flest kløvere. Men det vi fant ut om hjerter- og rutersitsen endret det bildet, for vest staret altså med to hjerter og to ruter, øst med fem hjerter og tre ruter. Hvis øst har kun tre spar har vest syvkorts farge og ville kanskje sperremeldt, eller meldt mer senere, og øst ville kanskje ikke meldt så mye som 3 spar (?). Sparen sitter mest sannsynlig 6-4, for med fem spar hos øst ville han hatt fordelingen 5-5-3-0 og hadde trolig sagt 4 spar i stedet for 3 spar.

Som sagt, ingen garantier, men det er meget sannsynlig at øst har fire spar, fem hjerter (det vet vi) - 3 ruter  (som vi også vet) og en kløver, dvs. 4-5-3-1 fordeling, altså singelton kløver! 

Da spillet forekom tenkte spillefører omtrent sånn og la ned kløver konge som begge fulgte med småkort på, så kløverfinesse over vest. 

Slik så hele spillet ut:

En litt merkelig konklusjon på dette er at kontrakten 5 ruter er bedre enn 5 kløver. I ruterkontrakt kunne spillefører få tatt ut trumfen og testet sidefargen hjerter for å innhente informasjon om fordelingen før kløvervalget måtte tas. I kløverkontrakt har ikke spillefører noen mulighet til å ta sidestikk før trumfen tas ut da det kan gi motparten stjeling, så der må kløveren tippes uten noen ekstra informasjon om fordelingen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.