Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

ROSENBLUM: BLACK tok nesten enda en skalp

Det ble veldig jevnt i semifinalen i OPEN TEAMS (Rosenblum) da engelsk/svenske TEAM BLACK møtte det amerikanske storlaget NICKELL. TEAM BLACK slo som fortalt i et tidligere innlegg ZIMMERMANN i kvartfinalen.

Etter et jevnt første sett tok NICKELL en stor ledelse halvveis i kampen (53 IMP). Men det var ikke så opplagt at laget fra USA skulle gå videre som mange trodde etter 28 spill. BLACK kom sterkt tilbake og vant begge de to siste 14-spills settene. Til slutt var marginen fattige 3 IMP i favør NICKELL, 118-115. 

I den andre semifinalen, VENTIN - ROBINSON var det også jevnt lenge. Før de siste 14 spillene sto lagene helt likt, 75-75. VENTIN avsluttet med stil og vant til slutt klart og skal altså møte NICKELL i finalen over seks sett, fredag og lørdag. På VENTIN spiller svenske Frederic Wrang. 

Å tape en viktig kamp med noen få IMP er alltid surt, og en kan som regel finne mange spill hvor de IMP'ene kunne vært hentet. Her får du et utspillsproblem i et kostbart spill for TEAM BLACK fra det andre settet som de tapte med hele 13-69 - settets aller første spill:

Simon Hult satt øst og skulle spille ut mot 6 spar. Meldingsforløpet var litt spesielt, men det han visste var:

Syd har åpnet med 1 hjerter, minst femkorts farge. Senere har han vist firekorts spar og en god hånd med tre nøkkelkort med spar som trumf (essene og trumf konge).

Nord har balansert hånd og firekorts spar. Og han ble spillefører i 6 spar.

Hva ville du spilt ut?

Her er det nok noen som sier at de har ett trumfstikk, så det er ikke noe poeng å spille ut sin singelton. Men er det så sikkert? Syd kan godt ha honnør-knekt fjerede i trumf, og i så fall vil østs trumfbeholdning bli fisket opp. Spillefører, med noe sånt som kongen fjerde i spar hos nord og ess-knekt fjerde hos syd har i så fall ikke mer enn en vei å fiske sparen, gjennom øst siden N/S ikke har tieren. Og hvis det er slik, det mulige trumfstikket kommer til å smuldre bort, kan det godt hende at ruter ut er tingen. Hvis vest har esset blir det i så fall bet på direkten med ett ruterstikk og en stjeling. Men at nord meldte 6 spar på svaret tre nøkkelkort tyder vel på at de har alle essene og trumf konge siden nord ikke spurte etter trumf dame. 

Alternativt utspill er nok hjerter. Hvis makker har kongen, og spar dame gir stikk (nord har knekten) kan det være eneste utspill som beter.

Hva blir det til, ruter 7 eller en liten hjerter? Husk det valget du nå tar koster 17 IMP i en viktig semifinale!

Hult spilte ut ruter 7. Slik så hele spillet ut:

Ruterutspillet var ingen suksess. Nå hadde spillefører ingen problemer. Han vant ruterutspillet hos nord, trumfet kløver 10 og spilte spar ess fulgt av spar til finesse. Øst fikk trumfstikket sitt, men det var det eneste Ø/V fikk da en hjerter senere forsvant fra nord på syds fjerde ruter. NICKELL +1430. 

Ved det andre bordet spilte Nickell ut hjerter mot samme kontrakt. Da rakk ikke spillefører å bli kvitt hjertertaperen før øst kunne komme inn og ta beten med hjerter dame. Dermed vant NICKELL hele 17 IMP på spillet, i en semifinale de altså vant med kun 3 IMP.

I den andre semifinalen meldte og vant ROBISON 6 spar etter ruter 7 i utspill fra øst. VENTIN stoppet i utgang.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.