Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Nordmenn til mixfinalen

EM for mix-par blir avsluttet i morgen, fredag. I finalen over to dager deltar 52 par, en to-spills runde mot alle de andre parene.

Siv Thoresen og Thomas Charlsen ble best av de norske i semifinale A med 15. plass. 46 par par fra semifinale A og seks par fra B danner finalefeltet. I tillegg til Thoresen-Charlsen kom disse norske spillerne videre til finalen: Marianne Harding sammen med engelske Simon Gillis (23), Bodil Nyheim Øigarden- Steffen Fredrik Simonsen, (33) og Thor Erik Hoftaniska sammen med svensk/norske Kathrine Berttheu. Dessuten klarte Jo Arne Ovesen-Torild Heskje å komme seg videre via nåløyet semifinale-B der de ble på 3.plass.

Mange klager på utur når det går dårlig i parturnering. Det er nok som oftest bare halve sannheten. Hvis en går nøyere gjennom spillene så er det ikke sjelden både flaks og utflaks involvert. I det lange løp får man antagelig de poengene man fortjener. Her er et eksempel på veldig god hjelp fra motparten etter at jeg hadde valgt feil i meldingene.

 

Da øst var med til 3 hjerter over vår 2 spar valgte jeg å si 3 spar. Det er i teorien feil når vi ser at 3 hjerter ville gått bet, og 3 spar egentlig er helt håpløst med to hjertertapere, to rutertapere og også to kløvertapere. Men "try with a little help from your friends"...

Vest spilte ut sin single hjerter til liten, nieren og esset. Det fulgte spar til nieren, så hjerter fra bordet. Om det skulle være noen sjanse til i alle fall åtte stikk måtte motparten gjøre noe feil i motspillet. Øst tok sine to hjerterstikk og spilte trumf som gikk til knekten, så spar ess. Da fulgte liten ruter fra nord, og øst tok for damen. Nå så det nokså naturlig ut for han å presse syds trumf med hjerterspill. Syd stjal med den nest siste trumfen, så ruter knekt som øst stakk med esset. Dette var igjen:

 

Det var mange måter å bete denne 3 sparkontrakten, og også i sluttposisjonen kan øst spille ruter eller kløver, og det blir åtte stikk. Men øst var i "trumfmatt-modus" og spilte hjerter 10 som ble stjålet med spar 10, og i det stikket ble vest skviset i minorfargene! Dermed var det +140 til N/S, og et potensielt elendig spill var snudd til en veldig god score. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.