Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Noen spill

Her får du et par spill fra en treningskamp forleden. Jeg synes begge spillene har noen ganske fine "bridge-poeng".


Her har du havnet i 4 spar som vest uten motmeldinger.

Du får hjerter 10 i utspill fra nord. Planlegg spillet.

Her er det ikke mye å planlegge sier du?

Nei, kanskje ikke. Lynanalysen sier at det handler om ruterfinessen. Hvis den går er det elleve eller tolv stikk, hvis den ryker kan motparten som regel få tatt tre kløverstikk og beten.

Det er ikke mye du kan gjøre med de reelle sjansene, og ruterfinessen må forsøkes. Men dette kan tåkelegges litt. Vests hjertertaper kan trumfes hos øst. Men det behøver du ikke gjøre tidlig!

Det er dumt å vise frem alle kortene sine før motparten kommer i den kritiske situasjonen for motspillet. Husk det jeg snakket om forleden, det er to skjulte hender som motspillerne forsøker å danne seg et bilde av. Det er derfor lurt av spillefører å skjule mest mulig slik at det «bildet» de forsøker å danne seg er så uklart som mulig for dem.

Her skal du «skjule» hjerter konge, så vinn med esset i første stikk. Etter to trumfrunder (spar sitter 2-2) tar du ruterfinessen, tieren la seile. Den ryker, og hele spillet ser slik ut: 

 

Joda, syd kan skifte til kløver og de tar tre kløverstikk. Og det ville han helt sikkert ha gjort om du hadde vunnet første stikk med hjerter konge, eller før du tar ruterfinessen innkasserer hjerter konge og stjeler hjertertaperen. Da er det ikke andre motspill igjen enn å skifte til kløver, du har lagt det opp i hendene hans.

Hvis du tåkelegger som best du kan og venter med hjerter konge, kan kanskje syd bomme. Husk han ser kun en liten hjerter hos øst nå, og tre kløver med damen. Han bør antagelig finne kløverskiftet uansett, men du har i alle fall gjort hva du kan for at han skal kunne bomme. Det koster ingenting å forsøke å tåkelegge! Spiller syd hjerter (makkeren kan jo ha hjerter konge?) idet han er inne på ruter konge er alt i orden!

Så et motspill.


Østs 3 hjerter viste sparstøtte og minst invitt.

Dette handler litt om motspillsavtaler, kast og signaler, og stil man har for det. Du spiller ut hjerter ess.

På hjerter ess (ess fra ess konge, standard norsk motspill-stil) legger syd syveren. La oss si du spiller med lavt som styrke, og dere legger normalt lavt fra dobbelton hvis dere ønsker stjeling.

Hva har makker gjort nå, lagt svakhet eller styrke?

Det (syveren) kan være høyt kort, men det kan også være lavt! Og hva du skal lese det som kommer an på hva vest legger. La oss si han legger sekseren: Hvilke hjertere er det du ikke ser?

Tieren og treeren.

Dermed kan du lese makkers kast, for dere har blitt enige om å legge det høyeste kortet som svakhet fra tre små, og du mangler her 10-7-3. Makker ville IKKE (eller burde ikke) lagt syveren fra 10-7-3 hvis han hadde det, men tieren. 10-7-3 er tre små i denne settingen, og det er viktig å legge så tydelige kast som mulig. Følgelig har faktisk makker lagt styrke!

Du fortsetter med hjerter konge og får bekreftet makkers styrkekast idet han legger tieren, og vest følger med treeren. Du kan ikke se noe bedre å gjøre enn å spille en tredje runde hjerter selv om du vet vest kan trumfe over syd, men vi får i hvertfall trumfet vekk det hjerterstikket for spillefører.

Makker trumfer med nieren!

Bingo!

Vest kan trumfe over nieren, men se på trumfene dine nå!

Slik så hele spillet ut:


Det er et vakkert motspill (de som bruker fordelingkast i denne posisjonen ville lagt tieren fra syd og kunne fått til det samme. Men i andre situasjoner er fordeling mer uklart, man vet ikke om makkeren har to eller fire).

Vi får til en UPPERCUT i tredje hjerterrunde, så om vest trumfer over syds nier får nord trumfstikk for J-10-8. Og spillefører har en sikker rutertaper også, så da blir det vel en bet?

Nei, nettopp det med at vest har en sikker rutertaper uansett bør sette han på tanken om motrekket mot dette fine motspillet. Han kan bare kaste rutertaperen sin i tredje stikk og la syd få vinne det stikket for spar 9! Da har forsvaret ikke mer å komme med, så snart spillefører kommer inn tar han ut trumfen og har ti sikre stikk.

Merk at når du trumfer i sånne situasjoner bør du trumfe med den høyeste trumfen. Her hadde syd bare en trumf, men om han for eksempel hadde hatt 9-2 så burde han trumfet med nieren. Hvis det trumfstikket står spiller det ingen rolle om det er stikk for toeren eller nieren han får, men om spillefører kan trumfe over kan det hende at å trumfe med den høyeste kan forfremme noe i trumf hos makkeren.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.