Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

NM FOR PAR: KVAM - HARTVIGSEN vant etter jevn sluttspurt

Årets gullvinnere i NM for par heter Espen Kvam og Hallgeir Hartvigsen fra NBF Møre og Romsdal Krets. 

Dette er Hartvigsens første NM-medalje, men Kvam har flere av sorten og vunnet parfinalen tidligere sammen med Terje Lie. Lie var selv med i gullkampen nok en gang, og han ledet utover søndagen sammen med Nils Kåre Kvangraven. Da det stoppet opp for dem ble det ledig på toppen, og Kvam-Hartvigsen benyttet anledningen til å ta føringen som de holdt helt inn selv om det ble nokså jevnt til slutt. Vinnermarginen til far og sønn Lars og Harald Eide (Hedemark og Oppland) på sølvplass var 19,3 poeng som kanskje høres ut som en grei margin, men det er faktisk ikke mye med mulighet for fra +23 til -23 i hvert spill. 

På tredjeplass kom Stein Statle - Espen Torp (Lofoten og Vesterålen) som stort sett var med i toppsjiktet gjennom hele finalen. 

Here resultatlisten, bulletiner osv. finner du her. 

 (Foto: Marcus Bruno)

PALLEN: Øverst står gullvinnerne Hallgeir Hartvigsen (t.v.) og Espen Kvam. Nede til venstre er Harald og Lars Eide som vant sølv, og til høyre bronsevinnerne Espen Torp (t.v.) og Stein Statle 

De spillene jeg fikk med meg som "bakspiller" på BBO viste solid og god parbridge av vinnerparet. De var veldig nøyaktige, og det var en rekke delkontrakter hvor de fikk med seg maks omtrent hver gang. Det er sånn grunnlaget for å vinne parturneringer legges. Men bak kom sterkt spurtende far og sønn Eide, og selv om Kvam-Hartvigsen hadde en grei ledelse før siste runde var det langt i fra over. Og avgjørelsen kom først i aller siste spill. (Giver nord, alle i sonen)

Med middels på de to første spillene i siste runde måtte Eide-Eide få til et kanonspill til slutt om det skulle kunne bli gull. Og de var sammen med kun ett annet par i 3 grand med disse N/S-kortene hvor 5 ruter i teorien er en bedre utgang da den normalt står om det kun er en taper i ruter i tillegg til spartaperen. I 3 grand er det - igjen i teorien - håpløst, spesielt med hjerter ut.

Og hjerter kom ut fra vest, men da nieren ble lagt fra nord feilet øst og la i damen. Det er riktig motspill kun om utspillet er liten fra AKxx(x). Å legge liten koster ikke stikk selv om syd har A-x hvor i så fall nieren vinner stikket, for da får han etter hvert to stikk i fargen om øst legger i damen også. Legges liten hjerter fra øst har forsvaret enkelt minst fem stikk.

Siden øst altså la damen ble J-5 gjenværende en stopper til i hjerter. Det skal enda litt mer til før det blir ni stikk siden både ruter og kløver sitter skjevt, men det ramlet inn ni stikk og +600. Det viste seg å gi ren topp, +23, og dermed var det en viss mulighet for å gå forbi Kvam-Hartvigsen. 

Lederparet startet siste runde med to bra spill, men kunne kanskje ikke føle seg helt sikre på hvordan det lå an i gullkampen før det aller siste spillet. (gjentar diagrammet)

Etter nords Multi-2 ruter endte N/S i 5 ruter. 

Se kun på øst sine kort og jeg spør: bør øst (Hartvigsen) doble?

Det er sannelig veldig fristende, men kanskje litt farlig? Syd kan kanskje være renons i spar, og selv om spar ess gir stikk kan det en sjelden gang kanskje være mulig at doblingen fører til at spillefører får løst trumfen uten å måtte gi bort to stikk der. Det er dog veldig lite sannsynlig. Syd har helt sikkert veldig mange ruter, og det er ikke trolig at spillefører har mulighet for å løse denne ruteren (trumfen) uten å måtte avgi to trumfstikk. I lagkamp er det i hvert fall tryggest å passe, men å doble vil ofte føre til en god del ekstra poeng i parturnering.

Her var det to rutertapere og en spartaper. Men igjen snakker vi om teori. Husk at nord var spillefører, så motspilleren ser kun sine egne kort og syd sine. 

Øst spilte ut sin single kløver og ba kanskje en stille bønn om at blindemann (syd) ikke skulle komme ned med renons i spar. Han ble bønnhørt på det. 

Det er litt farlig å stole helt på hva som skjer under BBO-overføringer da det av og til hender at operatøren ikke helt får med seg småkortene som faktisk blir spilt ved bordet. Kløverutspillet gikk til nords nier. I andre stikk kom ruter 3 fra nord. Bør øst splitte, dvs. legge i ruter 9 eller 10? 

For oss som så alle kortene er det enkelt. Men man skal huske dette skjer i tempo, og øst må bestemme seg fort. Ifølge BBO-filen la øst ruter 5 som gir spillefører en sjanse. Hvis det hadde skjedd (liten fra øst) og spillefører hadde bedt om ruter 7 ville gullmedaljene havnet på Hamar, for det ville gitt +750 til N/S for 5 ruter doblet med elleve, og ren bunn til Ø/V. Spillefører la - igjen i følge BBO-referatet - en stor ruter, og da måtte det blir to rutertapere og en bet. Pluss 200 ga faktisk kun +1 til vinnerparet, men det var godt nok. Det hadde holdt med +100 for en udoblet bet også slik det så ut til slutt. Hvis kontrakten er udoblet har ikke spillefører noen som helst sjanse til å finne på noe spektakulær i ruter.

Av og til lønner det seg å sjekke med de involverte før det skrives om spill, for en liten tastefeil på BBO kan gjøre at det iaom er referert ikke er korrekt. En liten prat med nybakt norgesmester Espen Kvam og fikk informasjon om hva som egentlig skjedde. Og Hartvigsen gjorde ingen feil i dette spillet!

Hvis øst legger i ruter 9 eller 10 i første trumfrunde er nemlig spillefører sjanseløs. Han stikker med honnør hos syd og kan ikke komme seg over til nord for å ta den dype ruterfinessen. Og det skjedde altså ved bordet, øst la i ruter 9 i første ruterrunde.

På kløverutspillet som sett fra vest sin side trolig var en singelton la vest sin minste kløver for å indikere hjerter konge. Hartvigsen så dermed at spillefører ville bli låst i bordet (syd) og la i ruter 9.

Kan det bli feil av øst å legge i en stor ruter (9 eller 10)?

Det kan ikke bli feil hvis nord har benektet en maks 2 svake 2 åpning. Og svaret 3 hjerter på syds spørsmål 2 grand viste minimum med spar. Men hvis nord kunne hatt en maks svake 2 med spar kunne kanskje spillet sett slik ut:

Vest og nord har altså byttet noen få kort, hjerter knekt og konge som tilsynelatende ikke har noe med saken å gjøre (men har faktisk det), og vests har fått ruter 8 i bytte med ruter 4.

Det gikk altså kløver ut til nieren, så ruter 3 fra nord. Hvis øst med denne sitsen legger i nier, eller tier stikker syd med honnør og noterer seg at vests åtter faller. Han tar så for hjerter ess før han spiller spar til knekten og esset. Øst må så hjelpe nord inn igjen. Øst har igjen A-10-5 i ruter, og ruterfinesse med syveren ordner så saken for spillefører. Om spillet hadde sett slik ut ville å legge ruter 5 i første ruterrunde gjort at øst får sikret seg sine to trumfstikk. 

Med denne sitsen er ruter 5 riktig kort å legge, men med den marginalt forskjellige sitsen som faktisk var der da spillet forekom ville ruter 5 vært et feilspill!

Slik som dette så dog ikke spillet ut, og vinnerparet gjorde også her som de hadde gjort en lang stund, spilte støtt og solid frem til en velfortjent seier. 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kontrakten hos vinnerne var ikke 5 ruter, men 5 ruter doblet (av Øst).
Siden doblingen kom som lyn fra klar himmel, er det vel slett ikke så unaturlig å legge ruter 6 når dobleren legger ruter 5?
Det er riktig at det blir bet med dagens lay-out om Øst legger i ruter 9, for spillerføreren har ikke innkomst til å få tatt en ny ruter fra bordet. Men dette hadde jo sett ulidelig dumt ut hvis Vest hadde hatt ruter 8 singel og Nord hjerter K og K kn i spar. I så fall ville ruter 9 fra Vest gi Syd en sjanse til å vinne en kontrakt som var bet fra start.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.