Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Mortons fork i Spingold-finalen

Da Brogeland og Lindqvists lag satte inn den formidable sluttspurten i Spingold-finalens siste sett kom det ene gladspillet etter det andre. Det norske parets liste ble veldig solid, med bl.a. to ganger +800, to gode slemmer og masse annet bra. Men det spillet jeg likte best var dette:


Ved det andre bordet gikk Platnick-Diamond en bet i 4 spar doblet. Med denne type kort er det litt uvanlig å la N/S få spille 4 hjerter som italienerne gjorde mot Brogeland-Lindqvist, men det kan se ut som om det er riktig av Ø/V å gjøre det i dette tilfellet siden 4 spar går bet, og det tilsynelatende er fire tapere (en i hver farge) i 4 hjerter. Men det er et lite synsbedrag. I alle fall er det vanskelig for forsvaret etter at vest har spilt ut spar ess som Sementa gjorde. I andre stikk skiftet han til ruter knekt, liten fra nord. Da oppstår en variant av det som kalles "Mortons fork". Hvis øst ikke tar for ruter ess kan det kastes ruter fra syd på spar konge. For hvis øst legger liten vinner ruter dame stikket, så trumf. Øst er inne på hjerter ess, og tar han ikke for ruter ess da så får ikke forsvaret ruterstikk, syds andre ruter forsvinner på spar konge. Det hjelperimidlertid ikke å ta for ruter ess verken i fargens første runde, eller om han legger liten i det stikket og kommer inn på hjerter ess i neste stikk. For tas ruter ess "på luft" får spillefører to ruterstikk, og han har plutselig to avkast, ett på nords spar konge og ett på ruter konge. På de forsvinner syds to små kløver.

Ved bordet stakk øst med ruter ess i andre stikk, og Brogeland kunne raskt notere +790 som var verd 12 IMP.

 

Kommentarer

Eit morosamt spel. Eg vurderte om det kunne vera beit med kløver ut, men det er sjølvsagt berre tull, utspelet er så godt som noko anna. For å beite må Sementa spela spar dame i andre stikk. Brogelands beste forsøk er å leggje tiaren og stela på handa, så spela hjarter. Inne på esset kan ikkje Bocchi gjera det tilforlatelege kløverskiftet, han må halde fram i spar. Då blir Brogeland tvungen til å gjera eit avkast før Morton's fork-situasjonen er etablert.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.