Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Melde- og spilleprøve

Her er et spill fra en turnering forleden hvor det først og fremst handlet om å ha systemet i orden. Dernest var det litt forskjellige muligheter med hensyn til å få fatt i de stikkene som var tilgjengelige.

Vest er giver, Ø/V i sonen.

Dette er en meget bra 6 spar-kontrakt, dog ikke noen 100% sikker slem. 

Ville du åpnet med vests kort?

Hvis vest åpner med 1 ruter må det nesten bli slem i spar her. Det beviser ingen ting om hvorvidt det oftere lønner seg å åpne med slikt enn om du passer. 

Hvis vest passer kommer pass fra nord også. Øst åpner med 1 spar, men noen vurderer nok 2 kløveråpning også. Det er jo en kanonsterk hånd. Hvis det åpnes med 2 kløver må de vel ende i slem (6S) også. 

Hvis øst åpner med 1 spar vil vest si enten 1NT, eller 2 ruter. Jeg synes 2 ruter er greit og ganske opplagt med passet hånd, men det gjør ikke akkurat øst mer optimistisk siden han har renons i vests farge som ganske sikkert inneholder noen honnører.

Øst har ingen enkel andre melding. Da spillet forekom hoppet mange til 4 spar som ble kontrakten. Hvis øst hopper til 3 spar som kravmelding kan det gå bra. Da kommer makkerskapsavtaler inn i bildet. Det er vel best å bruke kontrollmeldinger over den meldingen fremfor naturlig. Er det avtalen vil 4 kløver fra vest vil vise kløverkontroll og en hyggelig (passet) hånd for sparkontrakt på veien til det som normalt blir 4 spar. Vest har tross alt dobbelton trumf, og kongen dobbel i hjerter samt kløverkombinasjonen er flotte kort mot makkerens. Vest vet heller ikke at ruteren ikke er så verdifull mot renonsen. Så vest kan nesten ikke ha bedre kort i denne konteksten. Viser han "en god 4 sparmelding" på denne måten er det den oppmuntirngen øst trenger for å satse på 6 spar. 

Hvis vest svarer 1NT på østs åpning 1 spar blir det vanskeligere om ikke paret har godt system, enten såkalt Gazilli, eller 2NT som utgangskrav med en eller annen struktur for de videre meldingene. 

Hvordan bør 6 spar spilles med hjerter 8 i utspill (norsk fordeling) fra syd?

Det bør satses på å trumfe hjerter hos vest, altså utnytte det at vest faktisk har stjeleverdi i sparkontrakt!

Hvis en hjerter trumfes lavt og fargen sitter 4-3 kan spillefører trumfe seg over til øst i ruter og spille den fjerde hjerteren som trumfes med åtteren. Merk at åtteren er like stor som J-10-9 her, bare damen er høyere. Om den som har tre hjerter ikke har spar dame vil åtteren vinne stikk idet det trumfes hos vest i fjerde hjerterrunde. Da avhenger 6 spar av ingenting, N/S kan ikke få mer enn ett trumfstikk hvis da ikke spar dame faller etterpå så det blir tretten stikk. Slik det satt da spillet forekom ga den spilleføringen tretten stikk:

En hjerter trumfes altså lavt, den siste hjerteren med spar 8. Idet spar dame faller etterpå idet A-K tas står resten.

Det er mulig det er en variant å trumfe med spar 8 i tredje hjerterrunde. Det er fordi hjerteren kan sitte 5-2 med dobbelton hos nord. Hvis nord har dobbelton, men ikke spar dame sikres tolv stikk (hvis sparen går), men hvis det sitter slik blir det trøbbel hvis spillefører forsøker å trumfe med fireren og nord (med kun dobbel hjerter) kan trumfe og spille trumf. 

Vel, slik det sitter blir det faktisk tretten stikk om spillefører av en eller anne grunn tar kun en hjerterstjeling også. La oss si han gjør det før han setter i gang med trumfene (og ikke tar finessen). Da står resten utenom hjerter 10. Mot slutten får syd pustebesvær, og før den siste trumfen vil det i så fall se slik ut: 

 

På spar 7 må syd kaste inn håndkledet da han enten må kaste hjerter knekt, eller gå ned på to kløver slik at det blir tre kløverstikk til slutt. Og om syd i stedet hadde hatt ruter ess og nord hjerter knekt ville også skvis fungert, i så fall en dobbelsidig skvis hvor ingen av motstanderne klarer å holde mer enn to kløver til slutt (i så fall, med ruter ess hos syd og hjerter knekt hos nord i sluttposisjonen spiller det ingen rolle hvem som har kløver dame!).

Kun 15% af Ø/V-parene meldte 6 spar. Alle slemmelderne vant den, og alle unntatt en av dem fikk tretten stikk. Det ga middels å vinne +710 for tretten stikk i 4 spar da noen fikk kun tolv stikk i utgang, og som alltid var det enkelte som hadde rotet det til i meldingene og havnet i rare kontrakter etter misforståelser, samt at ett par var i delkontrakt (!). 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.