Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Lasjere (eller ikke) i trumfkontrakter

Denne artikkelen er som den forrige litt sånn lærebokstoff for de som liker å "studere" bridge.

I dag følger vi opp den forrige artikkelen som handlet om å lasjere som spillefører, dvs. ligge unna (typisk med et ess) når man kunne ha stukket. Det er typisk i grandkontrakter, men denne gangen ser vi på situasjoner hvor det kan være godt spilt og kanskje nødvendig å lasjere også i trumfkontrakter. Det som blir beskrevet i disse artiklene er dog like mye om å oppdage når det ikke bør lasjeres. En vanlig feil er nemlig at det lasjeres nokså automatisk, kanskje fordi mange ser det med lasjering som en ekspertvariant. Sannheten er at å lasjere kan være akkurat de motsatte av hva du bør gjøre i akkurat det spillet!

Hvorfor kan det være aktuelt å lasjere i trumfkontrakt?

I grandkontrakt er jo som regel poenget med å lasjere å bryte forbindelsen mellom motspillerne så de ikke kan få tak i langfargestikk. I trumfkontrakt er ikke faren for langfargestikk til motspillerne noe problem, men det er andre ting som gjør at de kan være en god variant å lasjere. Men det er også i trumfkontrakter viktig å oppdage det de gangene det er helt feil spilt!

Hvorfor kan det være noen grunn til å lasjere (eller ikke lasjere) når motparten angriper en sidefarge i vår trumfkontrakt?

Det handler ofte om hvem av motstanderne du ønsker skal komme inn senere. Kanskje kan du unngå at den «farlige» motstanderen kommer inn? Med farlig mener vi den motspilleren som kan spille en farge du er svak i fra riktig side sett fra motspillernes synspunkt. Det kan også være det handler om egne overganger og det å gjøre det komfortabelt senere i spillet.

Senere i spillet...

Her er et tips for dette og egentlig alt som handler om spilleføring:

Spillefører må alltid tenke på hva som vil eller kan skje senere i spillet, idet motparten (må) slippes inn.

Hvis du som spillefører tenker sånn kan det hende du oppdager hva som kan gjøres for å unngå en ukomfortabel utvikling.

Vi starter med en veldig enkel farge, og her handler det altså om trumfkontrakt. La oss si du spiller hjerterkontrakt:

Motspilleren til venstre spiller ut spar konge (lover konge-dame). Bør du lasjere? (Det kan også hende motspilleren til venstre spiller ut for eksempel damen og han til høyre legger styrke.)

Er det noe poeng i å lasjere i dette tilfellet?

Det kommer an på hvordan resten av spillet ser ut, og igjen: hva du vil skal skje senere i dette spillet.

Dette er jo en farge som i trumfkontrakt kan gi et ekstra stikk ved å trumfe en spar hos nord, hvis nord og syd har like mange trumf, eller nord har færre trumf enn syd. Da gir stjelingen ett ekstra trumfstikk. Men man må også se på om syds to små spar kan kastes på vinnere på den andre siden. I så fall bør hele tanken om å trumfe en spar glemmes.

Hva kan gå galt om man lasjerer med esset sitt i trumfkontrakt?

Kanskje kan motparten trumfe idet den fargen spilles en gang til. Men i mange tilfeller er det veldig usannsynlig, kanskje helt utelukket.

Før en lasjerer (automatisk) bør en tenke på hvem er det jeg ønsker å holde utenfor videre i spillet. Hvis det er motstanderen til høyre kan du lasjere. Hvis det ikke spiller noen rolle kan du stikke og spille en til hvis det for eksempel med fargen vi nettopp så på kun handler om å få trumfet en spar hos nord. Men la oss si majorfargene ser slik ut i en hjerterkontrakt:

Du får spar konge i utspill. Hvis det er slik at å trumfe en spar hos nord ser gunstig ut og du stikker fulgt av nok en spar kan det bli trist. De kan la øst vinne sparstikket og derfra kommer en trumf. Hvis vest nå har esset kan det hende de kan få spilt tre runder trumf. Uten trumf igjen hos nord blir det ingen stjeling på den siden, og du sitter og ser på en spartaper til på hånden.

Hvis du lasjerer er det ikke sikkert de har ressurser til å få inn øst for å spille trumf, og du kan komfortabelt sikre ett ekstra trumfstikk ved senere å spille spar ess og spar til stjeling.

Det kan være andre kombinasjoner av kort som også gjør at en slik lasjering er godt spilt. Typisk kommer spar konge i utspill, og øst legger knekten som i en sånn situasjon lover tieren. Hvis du stikker og spiller noe annet kan vest om han kommer inn underspille spar dame til østs tier hvis det beste motspillet er at øst er inne og spiller en farge gjennom spillefører. Det kan du som spillefører forhindre ved å lasjere siden det da fortsatt er den «ufarlige» motspilleren som er inne, i dette tilfellet vest, og øst vil ikke kunne komme inn i den fargen i alle fall.

Vi skal nå se på et spill som forekom i en treningskamp forleden.

Syd havnet i 4 spar uten at motparten meldte noe. Vest spilte ut hjerter konge. Er dette en situasjon hvor det bør lasjeres?

Spillefører lasjerte, og jeg antar vedkommende var litt for rask på labben og kanskje tenkte «ekspertvariant», dermed en «auto-lasj».

Helt feil!

La oss se på sjansene i dette spillet. Det er en hjertertaper, den kan ikke forsvinne. Kløver ess kan sitte foran, da ser det lyst ut. Ruteren kan gi null taper, men da må øst ha kongen eksakt dobbel. Hvis øst har trekorts ruter hjelper det ikke om han har kongen. Det er ingen variant å spille ruter knekt her siden du ikke har mellomkortene i fargen. Spilles knekten vil øst dekke om han har kongen, og du blir i tredje ruterrunde sittende med bare småkort - en taper. Da får du taper om øst har kongen dobbel også!

Ruteren bør spilles med liten til damen, og om den vinner stikket spilles esset. Nå kan jo kongen komme på luft slik at knekten står i tredje ruterrunde - null taper i fargen. Men om øst har ikke har kongen dobbel i ruter må det bli (minst) en rutertaper. Da tapes ett stikk i hjerter, ett i ruter (hvis den sitter 3-2), og det er fare for to kløvertapere om vest har esset.

Om øst faktisk har ruter konge tredje er det er denne sitsen du er redd for og må prøve å finne en spilleplan som likevel kan gi deg ti stikk:

Da spillet forekom lasjerte altså spillefører hjerter konge i første stikk. Et viktig kort i dette tilfellet er hjerter knekt. Hvorfor skal du få se om litt hvis ikke du allerede har løst dette problemet.

Etter at vest vant første stikk for hjerter konge fortsatte hun med hjerter dame. Spillefører kom inn og tok ut trumfen. Så ruter til knekten – korrekt spilt – og ruter ess. Men nå var det over, det måtte bli en rutertaper og to kløvertapere i tillegg til at Ø/V fikk ett stikk i hjerter - en bet.

Riktig spilleplan her er å stikke med hjerter ess i første stikk, så prøve sjansene i tur og orden. Muligheten for kun en kløvertaper fordi esset sitter foran bør om nødvendig prøves til slutt. Om øst har kløver ess sitter det der mot slutten også.

Inne på hjerter ess i første stikk spilles to runder trumf fulgt av ruter til damen og ruter ess. Begge følger, men kongen kommer ikke på under esset. Det må altså bli en rutertaper. Nå blir det bet om det spilles en tredje runde ruter for å godspille den fjerde ruteren.

Men det haster ikke!

Etter denne starten ser det slik ut:

Det der ruterstikket kan altså godspilles senere. Du vet øst har igjen ruter konge, og du vet vest ikke har flere kort i den fargen. Det har blitt til en perfekt innspillsituasjon hvor vest kan spilles inn på hjerter dame. Idet vest vinner det stikket må hun spille kløver som gir stikk for kongen, eller spille hjerter til dobbeltrenons som trumfes på den ene siden mens en kløver forsvinner fra den andre. Først nå godspilles den fjerde ruteren ved å gi øst for kongen. Det tapes ett stikk i hjerter, ett i ruter og ett i kløver - utgang til bokføring.

Konklusjon: Å lasjere er ikke noe en bør gjøre automatisk. Om det er riktig eller feil avhenger av hvordan hele spillet ser ut. Å tenke utover i spillet, om hva som vil/kan/bør skje senere er avgjørende for hva du bør gjøre i starten.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.