Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Las Vegas: KLART FOR SPINGOLD!

I Las Vegas fortsatte det amerikanske sommermesterskapet med finalen i Von Zedwitz Life Master Pairs i dag, søndag. I skrivende stund er finalen omtrent halvspilt. Hvis ikke undertegnede har blingset helt er det kun ett par med norsk innslag i finalen, Martin Andresen og Tor Helness som avsluttet bra i semifinalen og ble nr. 10. Av det vel 400 som startet er 104 kvalifisert til finalen som går over to sesjoner. .

Interessant fargekombinasjon

Her er en klassisk fargekombinasjon hvor det gjelder å plassere kortene riktig.

Du behøver å løse denne sidefargen i en trumfkontrakt for to tapere. Du har nok av overganger til begge sidene.

Hvilke muligheter har du?

Selvsagt kan det være så enkelt at hjerter ess sitter foran, men la oss si du pga. meldingene tror mest på at esset sitter bak selv om det kanskje er en liten mulighet for esset foran (i så fall sitter antagelig både damen og knekten bak). Du tror altså esset sitter bak. Da kan du spille liten til tieren og håpe både dame og knekt sitter foran, men bedre sjanse er det å spille på at enten damen eller knekten sitter foran sammen med nieren. Med andre ord at det sitter omtrent slik:


Løsningen er å spille liten hjerter til syveren. Den krever damen eller knekten, og neste gang har du en enkel finesse over syds honnør (hans dame eller knekt). Slik satt det i en 4 sparkontrakt i går, og overraskende nok var det kun to par i vår pulje som ikke fant varianten, og dermed fikk vi nesten middels på -420 selv om motparten valgte godt og vant en hard utgang.

Etter liten til syveren og honnør tror du altså at nieren sitter i saks, og spiller etterpå på det at syd har nettopp honnør-9.Det behøver imidlertid ikke bli riktig dette om esset sitter foran. Men om nord vinner med nieren bak i fargens første runde bør du nok spille på esset foran neste gang, dvs. liten til kongen. Dette siste gjør at om nord har Q-J-9 må han være våken idet det går liten til syveren.


Det går altså liten fra øst til syveren, og nord bør da stikke med knekten, ikke nieren. Dette for å skape en felle for spillefører som i så fall nok spiller på den sitsen at syd har honnør-9 tredje, og nord A-honnør liten. Nord vinner altså med knekten (!), ikke nieren, for da gjør fort spillefører feil i fargens neste runde hvor det går liten mot saksekombinasjonen K-10 hvor det er riktig å legge tieren, men den ryker til nords dame. Syd legger begge gangene lavt i tempo.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.